TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Một số kết quả trong công tác phối hợp thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 25/08/2014
Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường học nên trong thời gian qua thành phố Pleiku luôn quan tâm chú trọng chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố phối hợp triển khai công tác này nên đã đạt được một số kết quả nhất định.

Trên cơ sở Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PHPBGDPL) thành phố Pleiku, các cơ quan thành viên của Hội đồng đã phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật của Hội đồng PHPBGDPL thành phố, thông qua các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình, phối hợp tổ chức các buổi nói chuyện, tuyên truyền miệng, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật nhằm tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ học sinh, giáo viên trong nhà trường, cụ thể:

Nhằm trang bị kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến đời sống, học tập, công việc của thanh thiếu niên và ý thức chấp hành pháp luật về trạt tự an toàn giao thông đường bộ, an ninh học đường, Phòng Tư pháp thành phố, Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, Công an, Đoàn TNCSHCM thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, Ban chỉ đạo hoạt động hè thành phố phối hợp tổ chức hơn 9 cuộc thi tìm hiểu pháp luật cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố với hơn 1.000 lượt người dự thi, trong đó nổi bật là Hội thi “Liên hoan các đội tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh”, Hội thi “Tuyên truyền viên về an toàn giao thông”, “Thi tìm hiểu pháp luật trong các trường trung học”... đã thu hút được số lượng đông đảo học sinh, thanh thiếu niên tham gia.

Công an thành phố phối hợp Phòng Giáo dục Đào tạo chỉ đạo tất cả các trường học triển khai thực hiện việc tổ chức công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện an toàn giao thông trong giáo viên, học sinh.

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tại các trường học triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa ma túy xâm nhập vào học đường, đưa nội dung phòng chống ma túy vào chương trình tập huấn chuyên đề, lồng ghép vào chương trình ngoại khóa, chào cờ hàng tuần, tổ chức ngày “thanh niên với văn hóa giao thông”.

Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố đã chỉ đạo tổ chức các hội thi nhằm xây dựng phong trào sinh hoạt lành mạnh, lồng ghép giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh như: Hội thi “kể chuyện đạo đức ở bậc tiểu học”, Hội thi “em kể chuyện về Bác Hồ kính yêu”, Hội thi “Bé với ATGT” ở bậc học mầm non, Hội thi “Chúng em với ATGT” ở bậc THCS, Hội thi “Tìm hiểu ATGT” cấp tỉnh năm học 2011-2012.

Hàng năm, Phòng Tư pháp và Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố thường  xuyên phối hợp với Công an thành phố, Phòng Văn hóa thông tin, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức sinh hoạt nói chuyện chuyên đề, hoạt động ngoại khóa tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh.

Xác định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ thường xuyên của Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố, vì vậy, Phòng Giáo dục – Đào tạo đã chỉ đạo để mỗi giáo viên, học sinh trong nhà trường đều xác định rõ trách nhiệm học tập, nghiên cứu để tìm hiểu pháp luật, lồng ghép việc giáo dục kiến thức pháp luật thông qua việc giáo dục các môn văn hóa, giáo dục công dân nhất là thông qua sinh hoạt 15 phút đầu giờ, trong sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt lớp cuối tuần; thường xuyên tổ chức cho giáo viên Tiểu học vận dụng đổi mới phương pháp giảng dạy tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi về tiết An toàn giao thông từ cấp liên trường đến cấp Thành phố và cấp tỉnh để nâng cao kỹ năng truyền đạt kiến thức pháp luật của giáo viên.

Thường xuyên tổ chức mời lực lượng Công an thành phố, Công an phường, cán bộ tư pháp về nói chuyện tuyên truyền giáo dục về công tác an ninh học đường, an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hôi, ma túy xâm nhập học đường.

Ngoài ra, để tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, Thành đoàn cùng Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố phối hợp thành lập các Câu lạc bộ tại các trường học để đẩy mạnh việc tuyên truyền cho học sinh như: Câu lạc bộ pháp luật Thành đoàn, Câu lạc bộ kỹ năng công tác thanh niên, Câu lạc bộ Giáo viên tổng phụ trách đội, Đội Thanh niên tình nguyện hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông…

Việc biên soạn các tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cũng được quan tâm:

Hàng tháng, Phòng Tư pháp đã biên soạn và cấp phát bộ đề cương phổ biến các văn bản pháp luật mới nói chung và các văn bản pháp luật có nội dung liên quan đến học sinh, giáo viên trong nhà trường nói riêng để các cơ quan ban ngành thành phố sử dụng làm tài liệu tuyên truyền.

Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố đã mở chuyên mục phổ biến giáo dục trên website, bản tin nội bộ của đơn vị, truyền tải kịp thời các quy định pháp luật, tình hình thực hiện pháp luật trên địa bàn thành phố đến cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; cấp phát 624 tờ rơi với nội dung tuyên truyền về an toàn giao thông, an ninh học đường.

Đoàn TNCSHCM thành phố biên soạn và phát hành 3500 tờ rơi đến thanh thiếu niên, học sinh tuyên truyền lối sống lành mạnh, tuân thủ pháp luật, phòng tránh các tệ nạn xã hội;

Mặc dù trong vài năm qua, việc phối hợp trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường của các cơ quan ban ngành trên địa bàn thành phố Pleiku được triển khai đạt một số kết quả nhất định; song trong quá trình triển khai thực hiện sự phối hợp này cũng gặp phải những khó khăn nhất định:

Vệc chỉ đạo triển khai các văn bản của Trung ương xuống cơ sở còn chưa kịp thời gây ảnh hưởng đến việc phân bổ kinh phí xây dựng kế hoạch phục vụ cho các hoạt động tuyên truyền mang tính chuyên đề, tập trung tuyên truyền cho các đối tượng đặc thù theo các đề án cụ thể.

Chưa phân bổ kinh phí cho hoạt động phổ biến pháp luật trong nhà trường mà sử dụng nguồn kinh phí của Phòng Giáo dục – Đào tạo và kinh phí của Hội đồng PHPBGDPL thành phố nên việc biên soạn tài liệu tuyên truyền còn hạn chế về số lượng.
 
Một số cán bộ, giáo viên đôi lúc lời nói chưa đi đôi với việc làm, chưa là tấm gương học sinh noi theo. Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật còn dàn trải, phạm vi phổ biến rộng, chưa đúng trọng tâm, chưa hấp dẫn người nghe. Việc tổng kết nhân rộng các mô hình về phổ biến, giáo dục pháp luật tại nhà trường chưa quan tâm đúng mức, các hoạt động ngoại khóa chưa tiến hành thường xuyên, chất lượng và hiệu quả chưa cao.
 
Trong những năm tới, tin tưởng rằng công tác phối hợp của các cấp các ngành trong việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường tiếp tục được duy trì và phát huy, ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực hơn.
 
                                                                                       Tường Linh – Phòng Tư pháp
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png