TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

TP.Pleiku: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày đăng bài: 30/03/2016
Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 là đợt vận động và sinh hoạt chính trị, dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân; là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân năm 2016. Đồng thời, thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử. Thành phố Pleiku đã tăng cường công tác thông tin, truyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng về nội dung liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Theo đó:

Công tác thông tin tuyên truyền đã được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền thông qua sóng truyền thanh, truyền hình thành phố, thực hiện xe loa tuyên truyền, Pa nô, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích các loại, hoạt động tuyên truyền của đội Thông tin tuyên truyền lưu động...lồng ghép công tác tuyên truyền vào các hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ... do thành phố tổ chức, đã có sức lan tỏa trên hầu khắp các xã phường thuộc thành phố và đến từng địa bàn khu dân cư.

Nội dung tuyên truyền tập trung giới thiệu nội dung các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, như: Chỉ thị 51-CT/TW ngày 4/1/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 13/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hội đồng bầu cử quốc gia; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan chức năng; các văn bản pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và các văn bản của tỉnh, thành phố về công tác bầu cử...
 
Nhật Minh
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png