TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Xây dựng nếp sống văn minh đô thị gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 25/02/2020
Trong năm qua, Đảng bộ chính quyền thành phố Pleiku luôn quan tâm  đến đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân, nhất là công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Nhằm phát động phong trào toàn dân xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững, tạo  sự chuyển biến tích cực về ý thức, nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Thành phố trong thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh, từng bước hình thành chuẩn mực về hành vi ứng xử văn hóa, văn minh đô thị, trở thành nếp sống của cán bộ nhân dân Thành phố, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, gắn với công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở với mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng văn minh và hiện đại. Trên tinh thần đó, việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị đã  được hưởng ứng tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành Mặt trận các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở,  sự đồng thuận cao của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố.

vm1-(1).jpg

Công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở khu dân cư được thành phố kịp thời chỉ đạo tiến hành thành lập Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở khu dân cư tại các xã, phường, nâng cao chất lượng khu dân cư văn hóa. Tổ chức cho nhân dân  đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, tổ dân phố văn hóa. Vận động nhân dân tiếp tục thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị tại khu dân cư. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, Đảng viên và nhân dân tại các khu dân cư trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị; tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống ma túy….

Gắn với  cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", các ngành, các cấp từ thành phố đến phường, xã có sự tập trung trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung: Xây dựng gia đình văn hóa , cơ quan đạt chuẩn văn hóa và đã đạt được những kết quả phấn khởi. Năm 2019 có 51.178/52.588 hộ đạt gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,3% (tăng 1,2% so với năm 2018), 141/147 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 96% (tăng 3,3% so với năm 2018). Cán bộ công chức, lao động, người dân đã  tự giác, nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, từ việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đến tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, ý thức giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống… Ý thức xây dựng nếp sống văn minh đô thị, trật tự đô thị, công sở lịch sự, thân thiện trong  giao tiếp ứng xử, vệ sinh môi trường đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.
 
vm2.jpg

Tiếp tục triển khai xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thành phố theo Quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND thành phố về việc phê duyệt “Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Ban chỉ đạo thực hiện “Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị” thành phố triển khai các nội dung trọng tâm xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2019 với chủ đề “Xanh- Sạch- Đẹp và thân thiện” tập trung vào các nội dung: Chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, giao tiếp, ứng xử văn minh nơi công cộng.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, thành phố triển khai đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, quy chế quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông.... từ thành phố đến các xã, phường và từng khu dân cư, thông qua nhiều hình thức khác nhau để mỗi người dân ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện “Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả “Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vận động nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào, cuộc vận động hiện có ở địa bàn dân cư; phát huy vai trò giáo dục của gia đình, nhà trường, cộng đồng dân cư nơi sinh sống. Duy trì hoạt động các tụ điểm sinh hoạt văn hóa ở tổ dân phố, thôn, làng để thu hút các tầng lớp nhân dân đến sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa – văn nghệ lành mạnh cho các tầng lớp nhân dân và thanh thiếu niên. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự đô thị, trật tự công cộng. Xử lý kiên quyết đối với các hành vi vi phạm liên quan đến văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn ma túy, cờ bạc, số đề, mê tín dị đoan...Thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động các các cửa hàng kinh doanh, Trung tâm thương mại, chợ dân sinh trên địa bàn thành phố. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đường thông, hè thoáng, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông nhằm thực hiện tốt các nội dung: đi đúng làn đường, đúng chiều, đúng tốc độ cho phép, đội mũ bảo hiểm đúng tiêu chuẩn, không lạng lách, đánh võng, đi ngược chiều, không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tập trung chỉ đạo rà soát việc tổ chức giao thông để thực hiện việc phân làn, phân luồng, sơn kẻ hướng dẫn giao thông, lắp đặt các biển báo, biển hiệu theo đúng quy hoạch và quy định, bảo đảm khoa học, thuận tiện và mỹ quan đô thị. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Bố trí và hướng dẫn việc dừng, đỗ xe tại các trường học, công sở, bệnh viện, các tụ điểm văn hóa... Triển khai thường xuyên việc kiểm tra quản lý trật tự đô thị, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường để thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Quản lý trật tự xây dựng, thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trong việc xây dựng sai phép, không phép, lấn chiếm đất công. Tập trung phối hợp xử lý triệt để tình trạng phát tờ rơi quảng cáo trên đường phố, quảng cáo rao vặt trên tường, gốc cây, cột điện các công trình công cộng. Kiên quyết giải tỏa triệt để các tụ điểm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh buôn bán, chợ cóc, chợ tạm, các điểm trông giữ phương tiện không phép, sai phép, để phương tiện không đúng nơi quy định. Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch chỉnh trang đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vệ sinh môi trường có trách nhiệm thực hiện đúng quy trình duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư. Thu dọn, vận chuyển kịp thời, không để rác thải tồn đọng trong ngày. Lòng đường vỉa hè sạch sẽ, không có nước đọng, rác thải trên lòng đường, vỉa hè. Vệ sinh các thùng rác công cộng, các xe gom rác đảm bảo mỹ quan đô thị. Đồng thời, vận động nhân dân chỉnh trang, giữ gìn, làm mới mặt tiền nhà, có trách nhiệm chung tay với chính quyền để xây dựng và bảo vệ mỹ quan đô thị.

Với tinh thần quyết tâm và sự nỗ lực chung sức, chung lòng của cán bộ, nhân dân các dân tộc thành phố trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị sẽ đạt được những kết quả phấn khởi, góp phần chung tay xây dựng thành phố Pleiku ngày càng trở thành thành phố phồn vinh, văn minh, giàu đẹp.
 
 
                                                                                                              Thanh Trúc
                                                                                                          
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png