TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Triển khai công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 11/06/2020
Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, nâng cao hiệu quả các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng trên địa bàn Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Pleiku đã ban hành Kế hoạch phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku.

Kế hoạch nhằm duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; mở rộng hoạt động xét nghiệm phát hiện người nhiễm HIV và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS; mở rộng điều trị ARV qua bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV dưới ngưỡng ức chế đạt 95% trở lên. Tổ chức triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con; Ngày Thế giới phòng, chống AIDS và Tháng hành động quốc gia phòng, chóng HIV/AIDS.

Tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy. Sơ kết 10 năm thực hiện Kế hoạch 2929/KH-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 và tổng kết Chương trình số 10/CTr-BCĐ ngày 11/5/2017 của Ban Chỉ đạo Tỉnh về phòng, chống ma túy đến năm 2020. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới tại các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy và các nhóm nguy cơ cao. Nắm chắc tình hình, đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy; không để ma túy thẩm lậu từ các địa bàn khác vào địa bàn Thành phố. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu, sản xuất kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, không để tội phạm lợi dụng để sản xuất ma túy. Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động và xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh các loại hình bar, karaoke, lưu trú...để tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng kết công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020; Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch quản lý người nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017 - 2020. Tiếp tục làm tốt công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy; có biện pháp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy nặng, có dấu hiệu loạn thần, “ngáo đá”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý, tạo việc làm cho người sau cai nghiện.

Tổng kết thực hiện Quyết định số 903/QĐ-UBND ngày 07/12/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016 - 2020. Khảo sát, đánh giá và nhân rộng các mô hình tốt về can thiệp giảm hại, phòng, chống bạo lực, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội của người bán dâm tại cộng đồng. Tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, cộng tác viên cộng đồng trong triển khai các mô hình thí điểm về phòng ngừa, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người bán dâm trên địa bàn thành phố Pleiku.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku, Ban Chỉ đạo Thành phố yêu cầu Công an Thành phố tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố chỉ đạo, đôn đốc các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy theo từng năm, từng giai đoạn, phù hợp tình hình thực tế trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp các ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường sơ kết 10 năm thực hiện Kế hoạch 2929/KH-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy, cảnh báo tác hại của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, các chất hướng thần mới trong thanh thiếu niên tại các địa bàn trọng điểm phức tạp, khu vực giáp ranh. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, không để tội phạm lợi dụng để mua bán, sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn Thành phố. Chủ động rà soát, thống kê, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy tại cộng đồng; có biện pháp quản lý chặt chẽ người nghiện ma túy nặng, có dấu hiệu loạn thần, “ngáo đá”; phối hợp ngành Lao động - Thương binh và Xã hội làm tốt công tác lập hồ sơ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện Tỉnh. Nắm chắc tình hình, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, triệt xóa các đường dây vận chuyển, mua bán, các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp tại các quán bar, karaoke, cơ sở lưu trú...

Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố tham mưu UBND Thành phố tổ chức triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động quốc gia phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, Ngày Thế giới phòng, chống AIDS và Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020. Duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone; chỉ đạo các cơ sở y tế tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, xác định tình trạng nghiện của người nghiện ma túy. Mở rộng hoạt động xét nghiệm phát hiện người nhiễm HIV và nâng cao chất lượng điều trị HIV/AIDS; mở rộng điều trị ARV qua bảo hiểm y tế, phấn đấu tỷ lệ bệnh nhân điều trị ARV có tải lượng vi rút HIV dưới ngưỡng ức chế đạt 95% trở lên. Tăng cường quản lý chặt chẽ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất ma túy trong lĩnh vực y tế, không để thất thoát. Thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ làm công tác điều trị, cắt cơn, giải độc, trị liệu tại cơ sở điều trị Methadone, Trung tâm Y tế, Trạm Y tế.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các ngành, UBND các xã, phường tổng kết, đánh giá toàn diện công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 344/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2020; Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch quản lý người nghiện ma túy và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2020; Quyết định số 903/QĐ-UBND, ngày 07/12/2016 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016-2020. Phối hợp Cơ sở tư vấn và cai nghiện Tỉnh thực hiện hiệu quả công tác cai nghiện; tổ chức đào tạo nghề, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện. Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, cộng tác viên cộng đồng trong triển khai các mô hình thí điểm về phòng ngừa, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ người bán dâm trên địa bàn Thành phố.
 
Các cơ quan thông tin của thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm sâu rộng trong quần chúng Nhân dân, tập trung phương thức, thủ đoạn tội phạm ma túy, hậu quả, hệ lụy của ma túy, nhất là ma túy tổng hợp trong lứa tuổi thanh, thiếu niên. Hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động nhân “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; “Tháng hành động quốc gia phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con”; “Ngày Thế giới phòng, chống AIDS”“Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020”.
Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm gắn với công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sơ kết, tổng kết các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong thời gian tới. Chỉ đạo các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm. Chủ động ngăn chặn, đấu tranh xử lý triệt để các đường dây, điểm, tụ điểm ma túy, mại dâm trên địa bàn. Phối hợp các đơn vị chủ động rà soát, xử lý việc trồng và tái trồng cây có chất ma túy, nhất là tại các địa bàn giáp ranh. Kiện toàn Tổ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng; có giải pháp tư vấn, hỗ trợ, điều trị nghiện phù hợp với từng đối tượng; phối hợp đào tạo nghề, hỗ trợ vay vốn, tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện.
Bảo Châu
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png