TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2020

Ngày đăng bài: 24/10/2020
Ngày 22/10/2020, UBND thành phố Pleiku ban hành Kế hoạch số 2978/KH-UBND về tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Thành phố năm 2020. Qua điều tra, rà soát xác định số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo; tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo đến thời điểm cuối năm 2020 theo chuẩn nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 để làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và các chính sách giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020; đồng thời thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng là tất cả hộ gia đình trên địa bàn thành phố. Phương pháp thực hiện là rà soát thông qua đánh giá, chấm điểm tài sản, thu thập thông tin đặc điểm, điều kiện sống của hộ gia đình tại thôn/làng/tổ dân phố, xã/phường của thành phố để ước lượng thu nhập, xác định mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản của gia đình. Công tác điều tra thu thập số liệu ở các hộ sẽ được thực hiện bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và điều tra viên phải đến từng hộ để trực tiếp hỏi người cung cấp thông tin, ghi đầy đủ câu trả lời vào phiếu điều tra.
 
bangiao-(1).jpg
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ Rơ Mah Dih, làng B, xã .

Quy trình, tiêu chí điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH.

Yêu cầu công tác điều tra, rà soát hộ nghèo phải bảo đảm chính xác, dân chủ, công khai, công bằng, có sự tham gia của người dân nhằm xác định đúng đối tượng, không bị trùng lắp, thiếu sót, phản ánh đúng thực trạng đời sống của các hộ nghèo trên địa bàn. Trong quá trình điều tra, rà soát thực hiện công khai danh sách hộ thuộc diện bình xét; tổ chức thẩm định kết quả điều tra, rà soát của các xã, phường; nếu thấy kết quả chưa phản ánh đúng tình hình thực tế của địa phương, phải tổ chức phúc tra lại trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Điều tra viên phải là người hiểu biết tình hình dân cư tại địa bàn, trực tiếp phỏng vấn, thu thập thông tin của từng hộ và phản ánh đúng tình hình thu nhập của hộ theo các tiêu chí quy định tại phiếu điều tra. Người cung cấp thông tin là chủ hộ hoặc người hiểu và nắm được thông tin yêu cầu của phiếu điều tra. Trong quá trình điều tra có sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở; căn cứ tiêu chí chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hiện hành. Kết thúc cuộc điều tra, từng địa phương phải xác định được chính xác số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và thành viên thuộc hộ đầy đủ thông tin để theo dõi, quản lý, báo cáo cấp trên phê duyệt, công nhận; phải phân loại được hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo tiêu chí quy định của Trung ương. Ngoài ra, UBND thành phố cũng yêu cầu việc điều tra phải đảm bảo tiến độ và thời gian kết thúc cuộc rà soát, điều tra theo kế hoạch đề ra.
 
               Trần Thị Minh
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png