TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku tập trung chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Ngày đăng bài: 07/09/2019
Năm học 2019-2020 là năm học cần có sự bứt phá, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ để thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố 05 năm (2016-2020), tạo tiền đề vững chắc để sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Để làm được điều đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố là cơ quan Thường trực tham mưu UBND thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục và các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về giáo dục - đào tạo; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giải quyết kịp thời các yêu cầu, đề xuất, kiến nghị của các Trường học thuộc thành phố.

Chỉ đạo tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của Chính phủ; tham gia, hưởng ứng tích cực phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn thành phố và triển khai thực hiện có hiệu quả 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản theo Chỉ thị nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khắc phục, tạo sự chuyển biến căn bản các vấn đề về giáo dục và đào tạo mà xã hội quan tâm, dư luận bức xúc; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho học sinh.

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, phổ thông; tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ở bậc học phổ thông, nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn cho học sinh, đặc biệt là đối với học sinh người dân tộc thiểu số; tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số; phát động phong trào học bơi và hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên, nhất là giáo viên lớp 1 và cán bộ quản lý giáo dục phục vụ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc, quan tâm đến giáo dục vùng sâu, vùng xa; đồng thời tập trung giải quyết, xử lý những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong dư luận như dạy thêm, học thêm, lạm thu...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý chỉ đạo, điều hành. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện giảm tải hồ sơ, sổ sách cho giáo viên; công khai chất lượng giáo dục; tăng cường công tác kiểm định chất lượng các cơ sở đào tạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia; khắc phục và ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng học sinh bỏ học, bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong  trường học; phối hợp với UBND các xã, phường, các cơ quan, đơn vị liên quan, Hội khuyến học và các đoàn thể xã hội triển khai có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tổ chức các phong trào thi đua chuyên đề thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, gắn sát với các nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, nhà vệ sinh trong trường học. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan môi trường học xanh - sạch - đẹp, an toàn, đạt chuẩn quốc gia.

Chỉ đạo các Trường học trực thuộc đảm bảo đủ cơ sở trường lớp cho việc tiếp nhận học sinh trong năm học mới, mở rộng dạy học 02buổi/ngày ở bậc tiểu học; chuẩn bị cho việc triển khai chương trình, sách giáo khoa từ năm học 2020-2021 và nâng cao tỷ lệ trẻ ăn bán trú; quản lý chặt chẽ chất lượng bữa ăn của trẻ tại các cơ sở giáo dục; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, thiết bị công nghệ thông tin trong trường học; hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, những nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và UBND thành phố về nhiệm vụ chủ yếu của ngành Giáo dục - Đào tạo để nhân dân biết, đồng thuận và tích cực hưởng ứng thực hiện.

UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo và chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố về nhiệm vụ năm học 2019-2020; phối hợp với các đoàn thể xã hội cùng với các trường học trên địa bàn thành phố tích cực tuyên truyền, vận động và thực hiện các giải pháp để ngăn ngừa học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học; không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; không để xảy ra tình trạng “lạm thu” trong các trường học.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ thành phố đến xã, phường phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động giáo dục và đào tạo để đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện.
 
T.Quân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png