TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku: Với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân

Ngày đăng bài: 26/06/2014
Nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật của  nhà nước từ đó chấp hành tốt pháp luật. Những năm qua, thành phố Pleiku đã thực hiện tốt  công tác  tuyên truyền, pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, ở các khu dân cư, trường học, nhờ đó đã giảm thiểu các trường hợp vi phạm pháp luật góp phần giữ vững an ninh trật tự ở địa phương.

Hiện nay, Đảng và nhà nước ta đang tiếp tục  xây dựng  nhà nước pháp quyền, tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật nên việc phổ biến, tuyên truyền pháp luật đóng vai trò rất quan trọng. Vì vậy, những năm qua, thành phố Pleiku đã tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức giúp cho cán bộ và nhân dân nắm được mọi chính sách pháp luật của nhà nước một cách hiệu quả.  Thành phố Pleiku hiện có 35 cán bộ tư pháp, 48 báo cáo viên pháp luật và 346  tuyên truyền viên  thường xuyên làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, thành phố còn xây dựng 106 tủ sách pháp luật với gần 9.000 đầu sách các loại nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của nhân dân. Ngoài tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thông qua hội nghị, cuộc họp, tập huấn thì thành phố còn áp dụng vào trong các Câu lạc bộ, các hoạt động hòa giải ở cơ sở và đặc biệt trong các trường học. Năm 2013, thành phố đã tổ chức 1.530 buổi  tuyên truyền trong các trường học về an toàn giao thông, an ninh học đường  cho gần 40.000 em học sinh. Phát hành  45.000 tài liệu, 8.000 tơ rơi tuyên truyền về  xử phạt  vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, luật phòng chống tham nhũng cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Có thể khẳng định những năm qua, thành phố Pleiku đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật cho người dân, tuy nhiên vẫn còn một số bộ phận nhỏ người dân chưa chấp hành nghiêm luật pháp. Năm 2013,  trên địa bàn thành phố vẫn còn xảy ra 11 vụ vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, 213 vụ phạm pháp hình sự, trên 9.000 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Hội thi tìm hiểu pháp luật của Đoàn phường Tây Sơn.(Ảnh: Bá Bính)

Với vai trò là cơ quan thường trực của hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, Phòng Tư pháp thành phố đã thực hiện được nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục một cách có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Hàng năm, phòng theo dõi đôn đốc công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, UBND các xã, phường. Trên cơ sở kế hoạch chung của thành phố, kế hoạch riêng của  từng đơn vị thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai một cách đồng bộ và nội dung bám sát nhu cầu thực tế của địa phương, các đối tượng tập trung vào các nội dung tuyên truyền: Luật dân sự, luật lao động, luật hôn nhân gia đình, luật giao thông đường bộ và các quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng…

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở làng đồng bào dân tộc thiểu số. (Ảnh: Bá Bính)

Trao đổi với chúng tôi về công tác tuyên truyền phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Bà Hồ Thị Ngọc Huyền – Phó trưởng phòng tư pháp TP.Pleiku cho biết: Phòng Tư pháp thường xuyên đề ra các giải pháp để nhằm nâng cao, đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật của thành phố, chọn những nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp nhằm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Với nhiều kênh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật khác nhau ví dụ việc biên soạn và phát hành các tài liệu tuyên truyền dưới dạng tờ rơi tơ gấp pháp luật, tài liệu bỏ túi với nội dung ngắn gọn  xúc tích để cấp phép cho nhân dân  để thuận tiện cho việc tìm hiểu pháp luật , cũng như là việc sử dụng tài liệu sinh hoạt ở khu dân cư, tài liệu sinh hoạt ở các câu lạc bộ.

Hy vọng với sự nỗ lực của ngành tư pháp, các Ban, ngành đoàn thể của thành phố Pleiku việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên sẽ tăng cường sự hiểu biết pháp luật, tạo sự chuyển biết về ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn./.
Thanh Xuân