TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku: Đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện công tác gia đình

Ngày đăng bài: 26/03/2020
Trong những năm qua, công tác gia đình trên địa bàn thành phố Pleiku luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường. Đặc biệt là sau khi có Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21-2-2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình thông qua các hình thức cổ động trực quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng, panô, khẩu hiệu, các hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ, các buổi sinh hoạt tọa đàm. Tập trung tuyên truyền cao điểm vào các ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Thành phố đã xây dựng chuyên mục “Hỏi, đáp pháp luật” trên Trang thông tin điện tử của UBND thành phố, đồng thời xây dựng chuyên mục “Trả lời bạn nghe đài” phát 2 lần/tháng trên sóng phát thanh và truyền hình của thành phố. Các câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật”, “5 không, 3 sạch xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Gia đình hạnh phúc”... thường xuyên lồng ghép tuyên truyền công tác gia đình vào các buổi sinh hoạt. Tính đến nay, các cấp Hội liên hiệp phụ nữ thành phố đã xây dựng được 257 “Địa chỉ tin cậy”, góp phần hạn chế nhiều vụ bạo lực gia đình từ cơ sở. Nâng cao hiệu quả Góc tư vấn về giáo dục tiền hôn nhân và đời sống gia đình” nhằm tư vấn, giải quyết những mâu thuẫn, trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình.

Các cấp ủy Đảng và chính quyền tại các xã, phường tích cực vận động các tầng lớp nhân dân, các hộ gia đình tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó chú trọng cam kết chấp hành các quy định có trong Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới. Đến nay 175/175 thôn, làng, tổ dân phố đã xây dựng hương ước, quy ước.
 
gd.jpg
 
Số lượng và chất lượng gia đình văn hoá ngày càng được nâng lên. Năm 2005 có 31.619/39.645 gia đình văn hóa, chiếm 79,7%. Năm 2019, có 51.178/52.888 gia đình văn hóa, đạt 96,7%, tăng 17% so với năm 2005. Công tác biểu dương, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu được UBND các xã, phường chú trọng, tổ chức vào ngày hội đại đoàn kết dân tộc, dịp tổng kết cuối năm.

Tuy nhiên trước mặt trái của cơ chế thị trường, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm,.. đang có xu hướng xâm nhập vào các gia đình, ảnh hưởng đến các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác gia đình, trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội đối với công tác gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, trong đó có nội dung công tác gia đình. Chú trọng xây dựng và nhân rộng những điển hình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nghiêm túc các tiêu chí công nhận gia đình văn hóa. Lồng ghép nội dung công tác gia đình vào các mô hình câu lạc bộ hiện có bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Có thể khẳng định rằng, gia đình là tế bào của xã hội, là nơi nuôi dưỡng, là môi trường quan trọng hình thành và giáo dục nhân cách của mỗi người. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của nhiều ban ngành, nhiều tổ chức xã hội và trách nhiệm của mỗi công dân. Do đó, để thực hiện có hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn thành phố, rất cần sự nỗ lực, nhiệt tình và chung tay của các cơ quan, đơn vị và của các tầng lớp nhân dân./.
 
                                                                                          Hồng Trang
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png