TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020

Ngày đăng bài: 25/06/2014
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập bằng nhiều hình thức, đến nhiều đối tượng, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mỗi người đều có cơ hội học tập, thành phố Pleiku đã triển khai xây dựng Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”.

Đây là một trong những Đề án thành phần của Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn thành phố. Mục tiêu cụ thể của Đề án đó là: Xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” để triển khai nhân rộng từ năm 2016 trong phạm vi toàn thành phố. Phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học các cấp được tập huấn nâng cao nhận thức về  xã hội học tập và các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; 60% gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, 40% dòng họ được công nhận danh hiệu “Dòng họ học tập”, 50% cộng đồng (thôn, làng, tổ dân phố và tương đương) đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 50% các tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”.


Để triển khai thực hiện có hiệu quả, thành phố đề ra các nhiệm vụ và giải pháp như: Xây dựng và thí điểm các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” bằng cách tổ chức nghiên cứu, học tập, tổng kết kinh nghiệm trong và ngoài địa bàn thành phố về việc thúc đẩy các hoạt động học tập thường xuyên, học tập suốt đời của người dân, đề xuất các mô hình và tổ chức Hội thảo lấy ý kiến rộng rãi của các địa phương, các sở, ngành, đoàn thể, tổ chức về các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; Triển khai, giám sát, đánh giá, tổng kết việc thí điểm các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng theo đặc điểm của từng xã, phường trong thành phố; Tổ chức phổ biến tài liệu hướng dẫn tuyên truyền và nhân rộng các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xã hội học tập, về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Phát động phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ và cộng đồng. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, góp phần đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng bằng cách tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tổ chức hoạt động tại Trung tâm học tập cộng đồng cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Khuyến học các cấp tham gia quản lý và giảng dạy tại các Trung tâm học tập cộng đồng; Tập huấn và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý Trung tâm học tập cộng đồng.

Theo đó, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao Hội khuyến học thành phố là cơ quan thường trực theo dõi việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi toàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan để chỉ đạo và hướng dẫn các xã, phường trên địa bàn cụ thể hóa Đề án này để triển khai các nội dung và mục tiêu của Đề án cho phù hợp với điều kiện của thành phố; Chỉ đạo, hướng dẫn các Hội Khuyến học các xã, phường xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của thành phố tại xã, phường. Tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện đề án đối với các cơ quan, ban ngành liên quan và các xã, phường trên địa bàn thành phố. Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố phối hợp với Hội Khuyến học thành phố củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng ở 23 xã, phường. Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình thành phố phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học thành phố nắm bắt các thông tin, hoạt động về các phong trào khuyến học, xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động tuyên truyền về các mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Ủy ban nhân dân các xã, phường chủ trì phối hợp với Hội Khuyến học cấp xã, phường xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”trên địa bàn xã, phường; Chỉ đạo các ban, ngành chức năng của xã, phường xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập trong đó có tuyên truyền về mô hình học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; Chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học thành phố và Phòng Giáo dục-Đào tạo tổ chức công nhận danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập ” và “Đơn vị học tập” trên địa bàn xã, phường. Bên cạnh đó đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố, thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố và Hội Nông dân thành phố, Hội người Cao tuổi, Hội Cựu giáo chức thành phố phối hợp với Hội Khuyến học thành phố để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên thuộc cơ quan, tổ chức của mình được học tập thường xuyên, học suốt đời và tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng của mình đạt danh hiệu “Gia đình học tập” , “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”.
 
                                                                                                                                    Thúy Hằng
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png