TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Phường Yên Thế với công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền

Ngày đăng bài: 19/12/2020
Việc triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị (khóa XI) về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền” (Quyết định 217, 218 - NV), và Quy định số 124 - QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên", trên địa bàn phường Yên Thế năm 2020 đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

 Căn cứ vào Quyết định số 957 - QĐ/TU ngày 16/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cá nhân trong việc tiếp thu góp ý, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố, và Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 19/5/2014 của Ban thường vụ thành ủy. Đảng ủy phường đã xây dựng Kế hoạch 50-KH/ĐU ngày 26/5/2014 về thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ chính trị, chỉ đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 217, 218, tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn phường để triển khai qui định, qui chế theo Kế hoạch số 98-KH/TU ngày 19/5/2014 của Ban thường vụ thành ủy. Đồng thời, đẩy mạnh việc thực hiện Quy định số 124 - QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư “về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên".

Về công tác giám sát, trong năm 2020 Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận phường đã xây dựng kế hoạch giám sát 02 nội dung: giám sát UBND phường việc triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 08/8/2016 của Thành ủy Pleiku về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn phường Yên Thế; giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
 
yen-the-(1).jpg
Tiếp xúc cử tri phường Yên Thế với đoàn đại biểu Quốc hội.
 

Qua giám sát UBND phường đã thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội tại làng Brukngol đạt được nhiều kết quả. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư; đường giao thông nông thôn được nhựa hóa, bê tông hóa được 5,144km/5,5km, đạt tỷ lệ 93,5%; UBND Thành phố Pleiku đã đầu tư lắp đặt 11 trụ bê tông và 39 bóng điện chiếu sáng tại làng Brukngol; 100% hộ đồng bào DTTS được dùng nước hợp vệ sinh; hộ đồng bào DTTS được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 86%; thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên là người DTTS; tỷ lệ học sinh là người DTTS bỏ học giảm (trong năm 2020 chỉ có 01 học sinh nghỉ học); 100% trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường; 100% người dân có phương tiện nghe nhìn; các thủ tục lạc hậu mê tín dị đoan được bài trừ; giữ vững danh hiệu làng văn hóa 5 năm liền; trung tâm học tập cộng đồng đã phối hợp mở được nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức về mọi mặt cho bà con DTTS. Nhận thức của các hộ đồng bào về sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình ngày càng được nâng lên, khi ốm đau đã đến các cơ sở y tế, bệnh viên để khám chữa bệnh; công tác tiêm chủng phòng bệnh thực hiện đúng theo quy định; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi hàng năm đều giảm, tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm đầy đủ các loại văcxin phòng bệnh đạt từ 98% -100%.

Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định và chương trình về giảm nghèo; thực hiện tốt công tác điều tra rà soát hộ nghèo để có biện pháp hỗ trợ phù hợp, giúp các hộ đồng bào DTTS thoát nghèo; giải quyết cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo là người DTTS có nhu cầu vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội để sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt; đến nay có 18 hộ được vay vốn, với tổng số tiền 728.000.000 đồng. Ngoài ra, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” của phường, đã xuất ngân sách hỗ trợ cho các hộ nghèo làng Brukngol để phát triển kinh tế (năm 2020 hỗ trợ cho 01 hộ với số tiền là 6.000.000 đồng); hiện chỉ còn 02 hộ nghèo và 02 hộ cận nghèo; vận động người đồng bào DTTS mua bảo hiểm y tế đạt 76%; tổ chức tuyên truyền phổ biến một số nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Luật Hộ tịch năm 2014, Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, một số quy định pháp luật về đất đai, Luật tín ngưỡng tôn giáo, phòng chống dịch Covid-19, bạch hầu, sốt xuất huyết.

Giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc, giải quyết kịp thời, nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, hạn chế tối đa việc phát sinh khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài, phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; cán bộ, công chức trong cơ quan luôn duy trì lịch tiếp công dân định kỳ, dành nhiều thời gian lắng nghe và nỗ lực trong việc giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân. UBND phường thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CB-CC liên quan đến người dân để chấn chỉnh kịp thời những hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà làm mất lòng tin trong nhân dân; việc cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”,Một cửa hiện đại” của phường đã mang lại những kết quả tích cực, ý thức, trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức từng bước được nâng lên; công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên, chế độ tiếp công dân từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần và tiếp công dân định kỳ theo quy định vào ngày 15 hàng tháng; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, trả lời ý kiến của cử tri kịp thời. Qua kiểm tra thực tế UBND đã thực hiện đúng quy định về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; có lưu trữ hồ sơ sổ sách ghi chép đầy đủ công tác tiếp nhận và giải quyết các vụ việc của công dân theo đúng quy trình; các vụ việc được tiến hành hòa giải, giải quyết công khai, dân chủ, kịp thời không để đơn thư, khiếu nại, tố cáo tồn đọng.

Việc triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư; Đảng ủy phường luôn chủ động giám sát và vận động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát, phát hiện, phản ánh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ chủ chốt trong cơ quan. Nội dung giám sát tập trung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên gắn với thực hiện Quy định số 1614-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp”; trong năm 2020, cấp ủy và tập thể UBND phường luôn đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, đi đầu trong việc chấp hành quy chế, nội quy của cơ quan, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần tận tụy, nhiệt tình, trung thực và không vụ lợi cá nhân; bảo vệ và sử dụng an toàn, hiệu quả, tiết kiệm tài sản công.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức hội nghị phản biện về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ phường Yên thế lần thứ V - nhiệm kỳ 2020-2025; tại Hội nghị đã có 07 ý kiến tham gia trực tiếp và có 03 ý kiến tham gia bằng văn bản; tất cả các ý kiến tham gia đóng góp đều thể hiện tâm huyết, xây dựng và tinh thần trách nhiệm cao. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền, HĐND, UBND phường đã duy trì chế độ tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng, tổ chức thùng thư góp ý về các lĩnh vực, cải cách thủ tục hành chính, quản lý trật tự lòng đường vỉa hè, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tình hình an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc, gia cầm…tại bộ phận một cửa phường Yên Thế; trong năm, đã triển khai điều tra xã hội hóa đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020; qua triển khai lĩnh vực tư pháp có 150 người, lĩnh vực thương binh xã hội 23 người; rà soát các thủ tục hành chính đang còn hiệu lực; phần lớn các ý kiến đóng góp đều được tiếp thu và chấn chỉnh thực hiện đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong năm qua trên địa bàn phường Yên Thế đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chính quyền, Mặt trận, các tổ đoàn thể trên địa bàn và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện Quy chế, Quy định về giám sát, phản biện xã hội và tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; từ đó đã từng bước phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận trong nhân dân, nhất là phát huy được tinh thần góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng phường Yên Thế ngày càng phát triển.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png