TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Phường Phù Đổng tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Ngày đăng bài: 19/09/2019
Ngày 18/9/2019, Đảng bộ phường Phù Đổng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (viết tắt là Chỉ thị 35-CT/TW).

Trên cơ sở các văn bản của các cấp hướng dẫn chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy đã ban hành quyết định thành lập các Tiểu Ban Nhân sự, Tiểu Ban Nội dung, Tiểu Ban Tổ chức phục vụ và thành lập Tổ giúp các Tiểu Ban; đồng thời, ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong các Tiểu Ban để thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Tại hội nghị Đảng ủy đã triển khai kế hoạch Đại hội Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2022 và kế hoạch Đại hội của Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Đối với Chi bộ trực thuộc, Về nội dung Đại hội Chi bộ thực hiện 04 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2022; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ phường; Bầu cấp ủy Chi bộ; bầu Bí thư, Phó Bí thư nhiệm kỳ 2020- 2022; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường khóa III, nhiệm kỳ 2020- 2025. Về thời gian Đại hội không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 12/2019 và hoàn thành trước 31/12/2019 (ngày 06 tháng chạp năm Kỷ Hợi). Chi bộ được chọn Đại hội điểm sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 05/12/2019.

Đối với Đảng bộ phường, Về nội dung Đại hội Đảng bộ thực hiện 04 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố Pleiku;  Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về thời gian Đại hội không quá 02 ngày, dự kiến trong tháng 5/2020, sau khi được sự đồng ý của Thành ủy.
 
tin-pd-(1).jpg
Đồng chí Nguyễn Thái Hà, Phó Bí thư Đảng ủy phường quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương.
 
Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận, Đảng ủy đã lưu ý cho các đơn vị, tổ chức khi xây dựng Báo cáo của Đảng bộ, Chi bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh… ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên, cũng như tình hình thực tế của phường , của mỗi chi bộ để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đối với chi bộ trực thuộc thực hiện trong nhiệm kỳ 2020- 2022) và định hướng thời gian xa hơn.

Đối với Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Trong quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện Đại hội của cấp mình và tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp, Đảng bộ, các cấp ủy chi bộ trực thuộc cần chỉ đạo thực hiện tốt Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành“Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành "Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền"…

Về công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên trực tiếp và tổ chức Đại hội, kế hoạch triển khai cũng đã nêu rõ: Đảng ủy phường, các cấp ủy chi bộ trực thuộc phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng theo quy định. Đồng thời, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đảm bảo tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn không có vấn đề gì xảy ra trước, trong và sau Đại hội. Sau Đại hội, tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm, báo cáo kết quả Đại hội cho Ban Thường vụ Thành ủy, lưu hồ sơ Đại hội Chi bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ phường theo quy định.
                                                                                                 
  Duy Lâm
 
 
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png