TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Hội đồng nhân dân phường Yên Đỗ đã tổ chức kỳ họp lần thứ Mười khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021phường, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử tại phường, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí đại diện các ban ngành, đoàn thể chính trị của phường.

Ngày đăng bài: 01/08/2020
Ngày 28/7/2020, Hội đồng nhân dân phường Yên Đỗ đã tổ chức kỳ họp lần thứ Mười khóa XII, nhiệm kỳ 2016- 2021.

hd-yen-do1.jpg

Tại kỳ họp, các vị đại biểu đã được nghe Thường trực HĐND báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020; UBND phường báo cáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 của UBND phường; báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019; tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kế hoạch thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2020 và báo cáo tình hình sử dụng dự phòng ngân sách phường 6 tháng đầu năm 2020; thông báo của UBMT TQVN phường Yên Đỗ về tình hình hoạt động của Mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND- UBND và các đại biểu HĐND phường; 1 số báo cáo của Ban Pháp chế, Ban kinh tế- xã hội phường và Tờ trình của Thường trực HĐND phường về dự kiến Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2021; Tờ trình xin thông qua quyết toán ngân sách năm 2019. Cũng tại kỳ họp các vị đại biểu HĐND phường đã tán thành miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên UBND phường khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 vì lý do luân chuyển công tác.
 
hd-yen-do1-(1).jpg
 
Được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hoạt động của HĐND phường 6 tháng đầu năm đã có nhiều cố gắng, cơ bản thực hiện đảm bảo chương trình xây dựng Nghị quyết và chương trình giám sát đã đề ra. Công tác tổ chức và điều hành kỳ họp được chuẩn bị chu đáo và nghiêm túc. Chương trình làm việc của kỳ họp có bước cải tiến, tính dân chủ được mở rộng. Việc xây dựng và ban hành các Nghị quyết đảm bảo tình hợp pháp và có tính khả thi cao. Tại kỳ họp HĐND phường tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND, UBND phường. Trong đó giành nhiều thời gian để các vị đại biểu HĐND phường thảo luận quyết định những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội , Quốc phòng- An ninh của địa phương.

Với chức năng, nhiệm vụ và tinh thần làm việc có trách nhiệm trước nhân dân, các vị đại biểu HĐND phường đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế; tăng cường công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm đạt và vượt chỉ tiêu trên giao; quan tâm công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, an toàn giao thông; quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe, văn hóa, thể thao an sinh xã hội, dân số, kế hoạch hóa gia đình…; nâng cao ý thức và tinh thần cảnh giác trong nhân dân về âm mưu và các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Qua góp ý thảo luận, cơ bản các vị đại biểu Hội đồng đã thống nhất với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, thông báo của UBMTTQ phường đã trình ra tại kỳ họp. Nhất trí đề ra Nghị quyết của kỳ họp HĐND phường khoá XII, kỳ họp lần thứ mười gồm các nội dung đã thông qua tại kỳ họp: Nghị quyết về kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc thông qua quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Nghị quyết về nhiệm vụ Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2020.
 
Tin, ảnh: Ngôn Vinh
                                                                             UBND phường Yên Đỗ
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png