TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2-8-1955 - 2-8-2020): Làm tốt công tác tôn giáo góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng bài: 03/08/2020
Trong thành quả chung 65 năm xây dựng và phát triển của ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo, những năm qua, Thành phố Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đi vào cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

PHÁT HUY CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Tại Thành phố Pleiku, từ tháng 7-2008 đến nay, trên cơ sở thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ- CP của Chính phủ và Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ giúp UBND Thành phố quản lý Nhà nước về lĩnh vực tôn giáo tại địa phương.

Phòng Nội vụ đã phối hợp với Ban Tôn giáo tỉnh và các ngành liên quan tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo, cùng các chỉ đạo liên quan của Trung ương và tỉnh, đồng thời tham mưu cho UBND Thành phố Pleiku chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chính sách và pháp luật về tôn giáo. Từ năm 2018 đến nay là việc  triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng - Tôn giáo và Nghị định 162/2017/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng - tôn giáo.  Phòng Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức quán triệt, tập huấn cho cán bộ công chức trực tiếp làm công tác tôn giáo thành phố và xã phường. Đồng thời, tổ chức phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho hàng nghìn lượt chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo.
 
DSCN0064-(1).jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Trần Thị Tâm nói chuyện trao đổi, động viên đồng bào Phật giáo tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động từ thiện, góp phần an sinh xã hội tại Thành phố.
 
Ông Nguyễn Ngọc Thông - Thành ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ Thành phố cho biết: “Phòng đã tham mưu UBND thành phố giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, cũng như trực tiếp giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho các tổ chức tôn giáo theo đúng thẩm quyền quy định. Đồng thời tham mưu UBND thành phố phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các cơ sở tôn giáo thực hiện các thủ tục hành chính liên quan về đất đai theo đúng quy định pháp luật.  Mặt khác, Phòng đã hướng dẫn nghiệp vụ cho UBND các xã phường giải quyết kịp thời theo thẩm quyền các vấn đề liên quan công tác quản lý nhà nước về tôn giáo theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo và đồng bào có đạo tại cơ sở”.

Cùng với chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào theo đạo chấp hành sinh hoạt tôn giáo đúng quy định pháp luật, vào dịp tết Nguyên Đán và lễ trọng của các tôn giáo, Phòng Nội vụ đã tham mưu, phối hợp cùng với Thành ủy, HĐND-UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố và cấp xã phường đi thăm, tặng quà và gặp mặt thân mật các chức sắc, tu sỹ, đồng bào tôn giáo tiêu biểu. Qua đó, ghi nhận và biểu dương những thành quả trong  hoạt động từ thiện và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đồng thời, giúp đồng bào có đạo nâng cao nhận thức cảnh giác với âm mưu của địch về lợi dụng  tín ngưỡng, tôn giáo.
 
DSCN4332.jpg
Chi hội Tin lành Giô Suê tại phường Yên Đỗ Thành phố Pleiku thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam Miền Nam.
 

TÔN TRỌNG TỰ DO TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Địa bàn Thành phố Pleiku hiện có 5 tôn giáo được Nhà nước công nhận là Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài và đạo Baha’i. Tổng số đồng bào theo đạo gần 84.000 người theo các tôn giáo - chiếm hơn 35,2% tổng dân số. Ngoài ra còn có hệ phái Tin lành Mennonite với 428 tín đồ và hệ phái Tin lành Thánh Khiết 256 tín đồ, hiện sinh hoạt đạo tại gia.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, Thành phố Pleiku luôn chú trong công tác chỉ đạo làm tốt việc đưa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo đi vào cuộc sống. Đây cũng là một nội dung lớn trong tổ chức thực hiện các chính sách về kinh tế - xã hội trên địa bàn. Trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, Phòng Nội vụ đã tham mưu  UBND Thành phố quan tâm đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, chính đáng của tổ chức và cá nhân, tạo điều kiện cho gần 20 giáo xứ và giáo họ đạo Công giáo trên địa bàn, 36 chùa và tịnh xá của Phật giáo, 14 chi hội thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam), cùng 3 họ đạo Cao đài và 1 điểm sinh hoạt của đạo Baha’i  sinh hoạt tôn giáo đúng quy định.
 
DSCN8687.jpg
Đại diện các tôn giáo tặng hoa chúc tết lãnh đạo UBND Thành phố.
 
Mặt khác, Thành phố luôn ưu tiên chú trọng các giải pháp phát triển kinh tế, quan tâm công tác giảm nghèo và giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, hoàn thành nhiều hạng mục công trình cơ sở hạ tầng và phát triển văn hóa xã hội, mang lợi ích thiết thực cho đời sống của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào các tôn giáo.
Qua tìm hiểu ở một tổ chức tôn giáo tại địa phương, tiêu biểu như tại phường Trà Bá có Chi hội Tin lành Plei Khưn, thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam - Miền Nam, với hơn 1.500 tín hữu người dân tộc thiểu số Jrai sinh sống tại 3 làng của phường là Plei Ngó, Plei Khưn, Plei Ngol, cùng sinh hoạt đạo. Riêng làng Khưn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 80% dân số, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa làng năm của làng hơn 90%, Làng Khưn được Thành phố công nhận danh hiệu làng văn hóa năm thứ 10. Ông Sơl - một thành viên trong Ban chấp sự Chi hội Tin lành Plei Khưn, cũng là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và cá nhân điển hình trong đồng bào có đạo cho biết: Cuối mỗi buổi lễ sáng chủ nhật hàng tuần tại Nhà thờ Chi hội Tin lành Plei Khưn, Ban chấp sự dành thời gian nhắc nhở bà con giáo dân hiểu và nâng cao nhận thức, chấp hành tốt quy định pháp luật của Nhà nước về tôn giáo, sống “Tốt đời - Đẹp đạo”, thực hiện tinh thần kính Chúa yêu nước, theo  đường hướng “Sống Phúc Âm Phụng Sự Thiên Chúa Phục Vụ Tổ Quốc và Dân Tộc”, do Hội thánh Tin lành Việt Nam - Miền Nam đề ra.

Ở các giáo xứ Công giáo trên địa bàn, chính quyền và ban ngành, MTTQ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các giáo xứ và bà con giáo dân trong các hoạt động tôn giáo. Tại vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số theo đạo theo đạo Công giáo như Giáo xứ Plei Choét, nằm ở khu vực cửa ngõ phía đông của Thành phố Pleiku - nơi có  hơn 1.500 giáo dân người Jrai sinh sống tại các làng thuộc xã Chư Á, xã An Phú và phường Thắng Lợi của Thành phố Pleiku, cùng một số xã vùng lân cận thuộc huyện Đak Đoa tham gia sinh hoạt đạo tại Nhà thờ Plei Choét.
 
DSCN9253.jpg
Khám chữa bệnh từ thiện nhân đạo “Tuệ Tĩnh đường” tại Chùa Bửu Sơn cấp  thuốc  miễn phí cho người dân.
 
Hay tại Giáo xứ Hiếu Đức thuộc phường Yên Đổ hiện có khoảng 1.200 giáo dân sinh hoạt đạo. Giáo xứ thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội như giúp đỡ người nghèo, gia đình khó khăn, có hoàn cảnh rủi ro, đau ốm, hoạn nạn... Giáo dân Nguyễn Ngọc Hạnh, cư trú tại phường Yên Đổ cho biết: “Gia đình tôi đi lễ tại Giáo xứ Hiếu Đức. Tôi thấy sinh hoạt đạo ngày càng thuận lợi hơn, đời sống của bà con giáo dân tại địa phương cũng ổn định và đi lên cùng sự phát triển chung của Thành phố Pleiku”. 
                                                                          
  Bài và ảnh:  THANH NHẬT
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png