TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Hội LHPN thành phố Pleiku đổi mới phương pháp hoạt động và công tác vận động hội viên phụ nữ

Ngày đăng bài: 07/09/2019
Hội LHPN thành phố Pleiku có 24 cơ sở Hội (23 Hội phụ nữ xã, phường; 01 Hội phụ nữ Công an thành phố). Hiện nay, có 175 chi hội, thôn, làng, tổ dân phố với 44.940 hội viên. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có phong trào Hội”, bám sát Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp để lựa chọn vấn đề ưu tiên, nội dung  hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp phụ nữ.  

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội phụ nữ, nhằm tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia vào các phong trào phụ nữ và công tác Hội, thu hút tập hợp hội viên phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

 Hội LHPN thành phố đã triển khai đến cơ sở Hội tổ chức vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, quán triệt, vận động hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấpCoi trọng việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh và thành phố. Đồng thời, chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”của các thế lực thù địch; phê phán những hiện tượng tiêu cực, góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
 
bai-pn1.jpg
Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Các cấp Hội thực hiện có hiệu quả kế hoạch “Hằng tuần 4 ngày làm việc tại cơ quan, 1 ngày làm việc tại chi hội”, góp phần hỗ trợ công tác tuyên truyền, các cấp Hội đã xây dựng và ngày càng phát huy tốt vai trò tích cực của cán bộ Hội tại cơ sở, hội viên nòng cốt để kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong nhân dân và quần chúng phụ nữ; tham mưu với cấp ủy và chính quyền giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội.... Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin như đưa 161 tin về các điển hình tiêu biểu hoạt động Hội vào trang thông tin phụ nữ tỉnh và trang điện tử thành phố Pleiku. Giới thiệu cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Gia Lai 10 gương điển hình phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, bí thư chi bộ nữ gương mẫu...

Các cấp Hội đã vận động, hướng dẫn tổ chức cho cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện, tổ chức các hoạt động “làm theo Bác” bằng những việc làm cụ thể như: mô hình tiết kiệm, bảo vệ môi trường, sẵn sàng giúp nhau khi hoạn nạn, khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, sửa đổi lề lối làm việc,... Điển hình như duy trì và thực hiện phong trào “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, tiếp tục vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm với số tiền là 156.518.000 đồng, 3.440 kg gạo, 7.540 kg lúa; đã giúp 299 hộ khó khăn đột xuất, hoạn nạn số tiền 25.000.000 đồng, 850kg gạo; duy trì và xây dựng mới các loại hình tổ nhóm tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm 8.745.600.000đồng.

Ngoài ra mô hình giao bò giống cho gia đình hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn được các cấp Hội thực hiện có hiệu quả, 03 năm qua đã giao 16 con bò giống trị giá 172.000.000 đồng cho 16 hội viên phụ nữ nghèo, hiện nay đàn bò đang phát triển tốt. Nâng tổng số đàn bò lên 76 con.
 
baipn2.jpg
Trao bò giống cho gia đình phụ nữ nghèo của Hội LHPN Chi Lăng.
 
Phối hợp với Hội LHPN huyện IaGrai, Chư Păh, Đăk Đoa tổ chức chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương với chủ đề “Xuân đoàn kết – tết biên cương” tại làng Bi, xã IaO, huyện IaGrai, đã tặng 20 xuất quà cho phụ nữ nghèo trị giá 12.040.000 đồng. Tổ chức chương trình “Về nguồn” tại khu căn cứ cách mạng Khu 10, xã Krong- Kbang, Hội đã tặng sinh kế cho 3 gia đình phụ nữ nghèo và tặng 15 suất quà cho phụ nữ khó khăn của xã Krong với tổng trị giá 10.000.000 đồng.

Chú trọng trong việc tuyên truyền, nhân rộng các điển hình phụ nữ, mô hình hoạt động tiêu biểu trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong việc thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đã xây dựng và nhân rộng 12 mô hình “Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 185 trục đường, đoạn đường “Phụ nữ tự quản”; 15 mô hình “Hàng rào xanh” với chiều dài 9.800m; 15 mô hình “Con đường hoa” với tổng chiều dài 3.600m; 22 mô hình“Phân loại rác” ; 185 đoạn đường “Phụ nữ tự quản”, 29 CLB “5 không, 3 sạch”. Tuyên truyền 4.088 hộ gia đình xây dựng chuồng trại nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh môi trường; 2.196 hộ di dời chuồng, trại chăn nuôi ra xa nhà, không thả rông gia súc, gia cầm xung quanh nơi ở; đào 5.880 hố rác tự hoại trong vườn nhà.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/TU, ngày 08/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn (2016-2020) và định hướng đến năm 2030; phong trào “Vận động hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2021”, xây dựng 8 CLB“Phụ nữ DTTS tiết kiệm 5-10 triệu” gồm 84 thành viên. Hội LHPN thành phố đã hướng dẫn các cơ sở Hội trong công tác tập hợp phụ nữ DTTS, tôn giáo, chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền tổ chức 88 buổi truyền thông về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số cho 9.091 chị.    
     
Thực hiện có hiệu quả  việc vận động phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, tổ chức buổi truyền thông “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” cho 150 chị. tham gia “Ngày phụ nữ sáng tạo” với 01 ý tưởng và 01 sản phẩm sáng tạo về chủ đề “Phụ nữ tham gia giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Để góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia “Xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn. Hội LHPN thành phố đã xây dựng kế hoạch, làm việc với Hội phụ nữ cơ sở nhằm hướng dẫn cho các đơn vị xây dựng đăng ký các phần việc với Đảng ủy cùng cấp. Hỗ trợ cho các đơn vị xây dựng nông thôn mới tổng số tiền là 39.000.000 đồng trong đó đã trao 3 con bò, cấp 3.000 cây trà xanh để trồng “Hàng rào xanh”. Ngoài ra, Hội phụ nữ cơ sở đã phối hợp với cấp ủy cùng cấp hỗ trợ cho các đơn vị số tiền 23.500.000 đồng để mua bảo hiểm y tế, giao bò, xây nhà cho các hộ nghèo. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh giao 1 “Mái ấm tình thương” cho hộ gia đình hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trị giá 60.000.000 đồng. Cùng với chính quyền, các ban, ngành cùng cấp tập trung xây dựng 02 làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong những năm tới, công tác tuyên truyền trong các cấp Hội LHPN vừa có tính thuận lợi cơ bản, vừa phải đương đầu với những khó khăn, thử thách do tác động phức tạp, nhiều chiều của tình hình thế giới, trong nước. Do vậy, Hội LHPN các cấp cần tìm những giải pháp tích cực nhất để thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản như tham mưu triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội; tăng cường việc kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Hội kịp thời; tập trung tổ chức tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và thành phố nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi đắp tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp phụ nữ. Tập trung tuyên truyền, giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, quán triệt, vận động hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ các cấp. Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trước mắt và lâu dài của cán bộ, đảng viên.
                                               
Nguyễn Hồng - Hội LHPN thành phố
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png