TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Công tác kết nghĩa của phường Diên Hồng với các làng đồng bào dân tộc thiểu số xã Gào

Ngày đăng bài: 12/02/2018
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU về “công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku” và phân công các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và các phường kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố. Phường Diên Hồng được phân công kết nghĩa với 04 làng đồng bào DTTS của xã Gào. Ngay sau khi có Đề án số 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Thành ủy Pleiku, Đảng ủy phường Diên Hồng đã triển khai đến 13 tổ dân phố trên địa bàn và tổ chức đoà