TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đảng bộ phường Trà Bá tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW ngày 15/10/2009 của Ban tổ chức Trung ương

Ngày đăng bài: 13/09/2019
Ngày 11/9/2019, Ban chấp hành Đảng bộ phường Trà Bá tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, ngày 15/10/2009 về tổ chức và hoạt động của Chi bộ Quân sự xã, phường, thị trấn (2009-2019).

tra-ba1.jpg

Triển khai thực hiện Hướng dẫn số 35-HD/BTCTW, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ thành ủy, sự hướng dẫn của Ban CHQS thành phố, Ban chấp hành Đảng bộ phường đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Chi bộ Quân sự hiện nay có 12 đảng viên, cấp ủy gồm 03 đồng chí, đồng chí Bí thư Đảng ủy làm Bí thư Chi bộ, chính trị viên, đồng chí Chỉ huy trưởng Quân sự làm phó Bí thư, đồng chí Bí thư Đoàn phường làm Chi ủy viên, chính trị viên phó của Chi bộ, đảng viên chi bộ được biên chế từ lực lượng dân quân cơ động của phường đảm bảo cơ cấu, thành phần, phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ nồng cốt và là hạt nhân trong nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động chính trị của phường.

Hàng năm Chi bộ đều chủ động tham mưu cho Đảng ủy ban hành Nghị quyết công tác, tham mưu cho UBND phường xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ QP-QSĐP, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Đảng, chú trọng công tác kiểm tra giám sát, công tác tổ chức hoạt động trên các lĩnh vực, quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng cán bộ chiến sỹ dân quân cơ động, tăng cường chỉ đạo công tác rà soát, khám tuyển, giao quân, hu