TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Triển khai chính sách hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế

Ngày đăng bài: 24/12/2017
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 4561/UBND-KGVX chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 7-12-2017 của HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI về mức hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2018 cho một số đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT. Theo đó, hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ cơ bản khác nhưng không bị thiếu hụt BHYT (theo Nghị quyết số 40/NQ-CP của Chính phủ đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT), hỗ trợ thêm 30% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng BHYT theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT cho người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ; hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên thuộc các gia đình có đông con, gặp khó khăn về kinh tế đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT.


Để kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ đóng BHYT năm 2018 cho các đối tượng trên, UBND tỉnh chỉ đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh  chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan của tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị chuyên môn tổng hợp kinh phí hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng theo Nghị quyết trên để xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn kinh phí kết dư BHYT. Phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, cơ quan thông tấn báo chí tăng cường tuyền truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, chính sách hỗ trợ mua BHYT của tỉnh... Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan chuyên môn, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời lập danh sách các đối tượng theo quy định gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với BHXH  tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các trường học trên địa bàn tỉnh khẩn trương lập danh sách các đối tượng theo quy định gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ BHYT, đồng thời tập trung chỉ đạo và hướng dẫn, đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia BHYT năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn kịp thời lập danh sách các đối tượng được hỗ trợ mua BHYT chính xác, đúng đối tượng gửi cơ quan BHXH để lập thủ tục cấp thẻ BHYT ngay từ đầu năm 2018; chỉ đạo các phòng chức năng, UBND xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT, chính sách hỗ trợ mua BHYT của tỉnh.

Mặt khác, UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh theo phương châm “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch  - đẹp”.
Tin, ảnh: THANH NHẬT