TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Lập Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh

Ngày đăng bài: 09/04/2019
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh  Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 3/4/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh  lần thứ III năm 2019 (Thay thế cho Quyết định số 100/QĐ-UBND  ngày 1-3-2019 của UBND tỉnh).

dt-(1).jpg

Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà).

Hai Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm ông Nguyễn Quảng Hà - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Kpă Đô - Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời,  tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh còn có đại diện l