TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Lập Ban chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh

Ngày đăng bài: 09/04/2019
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh  Võ Ngọc Thành vừa ký Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 3/4/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh  lần thứ III năm 2019 (Thay thế cho Quyết định số 100/QĐ-UBND  ngày 1-3-2019 của UBND tỉnh).

dt-(1).jpg

Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kpă Thuyên (thay cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Nữ Thu Hà).

Hai Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm ông Nguyễn Quảng Hà - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Kpă Đô - Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Đồng thời,  tham gia làm thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh còn có đại diện lãnh đạo 25 cơ quan sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

Ban  Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh  có nhiệm vụ chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh và cấp huyện; cũng như chỉ đạo lập kế hoạch, thực hiện tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh và cấp huyện… Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan…
Tin, ảnh: THANH NHẬT
<