TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Hội thảo khởi nghiệp du lịch tỉnh Gia Lai năm 2018: Nhiều ý tưởng mang tính thực tế

Ngày đăng bài: 04/10/2018
Nhằm tìm kiếm ý tưởng mới, sáng tạo trong kinh doanh và phát triển du lịch của tỉnh Gia Lai; Thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu hoạt động trong lĩnh vực du lịch, Hội thảo khởi nghiệp du lịch năm 2018 được tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2018 là chiếc cầu nối cho tất cả các đối tượng tham gia với chính quyền địa phương trong việc tiếp nhận ý tưởng và hỗ trợ ý tưởng thành hiện thực. Các ý tưởng, sáng kiến mới về phát triển du lịch sẽ được vận dụng vào thực tiễn, đóng góp cho quá trình xây dựng kế hoạch ngắn và dài hạn về du lịch của tỉnh nhà.

Các đối tượng tham gia viết tham luận về chương trình khởi nghiệp du lịch tại Gia Lai sẽ được cung cấp thông tin về du lịch của tỉnh gồm các dự án đề xuất, đặc điểm về tài nguyên du lịch của tỉnh, các chính sách, định hướng phát triển du lịch của tỉnh. Những ý tưởng, sáng kiến có giá trị thực tiễn sẽ được sử dụng cho mục đích phát triển du lịch của tỉnh. Các ý tưởng, sáng kiến khởi nghiệp du lịch hướng  đến các đối tượng là các Hiệp hội, tổ chức nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh: Hiệp hội du lịch, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ; CLB nữ doanh nghiệp; Tỉnh Đoàn; Sinh viên năm cuối, đã ra trường