TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Chú trọng giáo dục hướng nghiệp và gắn với phân luồng học sinh

Ngày đăng bài: 07/10/2019
Đó là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 2134/KH-UBND về thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, ít nhất 55% trường THCS và 60% trường THPT (vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 50%) có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương. Ít nhất 55% trường THCS và 60% trường THPT (vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 50%) có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ. Ít nhất 25% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp (vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 20%). Ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ đào tạo cao đẳng (vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 25%)... Giai đoạn 2020 đến 2025 tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục triển khai thí điểm và tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm. Tiếp tục thực hiện hoàn thiện các hoạt động đã triển khai giai đoạn trước; bổ sung điều chỉnh một số hoạt động (nếu cần thiết) phù hợp với yêu cầu chung, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác này.
 
DSCN1300-(1).jpg
Học viên tham gia khoá đào tạo nghề công tác xã hội.

Về  nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, đổi mới nội dung và phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông. Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học, tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Tổ chức rà soát đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu của kế hoạch. Tiếp tục bổ sung cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, cũng như triển khai thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất và thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông. Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học liên thông giữa các trình độ đào tạo, lên cấp học cao hơn; khuyến khích học sinh đi học nghề, hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, nghèo, diện chính sách và những cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh sau tốt nghiệp THCS. Cử cán bộ quản lý giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu đưa nhiệm vụ  giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh hàng năm, giai đoạn; xây dựng cơ chế khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học phục vụ công tác hướng nghiệp cho học sinh; bố trí kinh phí, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại một số trường trung học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên triển khai mô hình điểm về giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh. Chủ trì phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo để triển khai kế hoạch thực hiện; phối hợp với các cơ quan ban, ngành liên quan của trung ương và địa phương trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông. Chủ trì phối hợp trong xây dựng trang mạng thông tin về Giáo dục hướng nghiệp kết nối giữa các trường trung học với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực, hội nghề nghiệp, hội doanh nghiệp, các trường dạy nghề, giáo dục cao đẳng, đại học; có chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp tìm kiếm việc làm, nhu cầu sử dụng thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo tham mưu đề xuất UBND cấp huyện ban hành Kế hoạch và triển khai các nội dung thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương...

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì nghiên cứu tham mưu chính sách khuyến khích học sinh đi học nghề, hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, nghèo, diện chính sách... Chỉ đạo cơ sở  giáo dục nghề nghiệp tăng cường công tác tư vấn tuyển sinh, ưu tiên tuyển sinh các vùng khó khăn, đông học sinh dân tộc thiểu số. Cung cấp thông tin về năng lực đào tạo và tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhu cầu việc làm và thị trường lao động theo định kỳ... UBND cấp huyện tăng cường lãnh đạo chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai thực hiện tại địa phương. Sử dụng ngân sách chi cho giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ thực hiện. Chỉ đạo ban ngành của huyện và UBND cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn...
 
Tin, ảnh: THANH NHẬT
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png