TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Về một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Ngày đăng bài: 12/03/2014
Ngày 24/4/2013, Ban Thường vụ Thành uỷ Pleiku (Gia Lai) ban hành Kế hoạch số 51-KH/TU về phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Pleiku (khoá X) dự sinh hoạt Chi bộ tại các Đảng bộ được phân công phụ trách. Qua gần một năm thực hiện, đã đạt nhiều kết quả rõ nét, tạo tiền đề để tiếp tục chỉ đạo và thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Đảng bộ thành phố Pleiku có 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc gồm: 30 Đảng bộ cơ sở và 11 Chi bộ cơ sở; trong đó khối xã, phường: 23 Đảng bộ cơ sở với 384 chi bộ; khối cơ quan, đơn vị: 7 Đảng bộ cơ sở và 11 Chi bộ cơ sở; tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 5.808 đồng chí.
 
Ngay sau khi ban hành, Thành uỷ đã quán triệt kế hoạch và triển khai lịch dự sinh hoạt của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đến các chi bộ trực thuộc biết, thực hiện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, lịch phân công các đồng chí cấp uỷ viên về dự sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ.
 
Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố được phân công phụ trách địa bàn đã chủ động phối hợp với Đảng uỷ cơ sở để triển khai thực hiện và hàng tháng tham dự các buổi sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo lịch phân công. 
 
Qua phụ trách, tham dự sinh hoạt chi bộ, các đồng chí cấp uỷ viên kịp thời nắm bắt được đặc điểm, tình hình của chi bộ trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng chi bộ mình phụ trách, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của chi bộ, những kiến nghị, tâm tư của cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó, đã giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ở khu dân cư; đồng thời, cùng với cấp uỷ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng bộ.
Ảnh: Hoàng Thao
Thực tế ở các địa phương, thực hiện theo kế hoạch của Thành uỷ Pleiku, các cấp ủy đảng ở cơ sở đã coi việc phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành các Đảng bộ xã, phường tham dự sinh hoạt tại các chi bộ được phân công phụ trách theo định kỳ và dự họp đột xuất khi được chi bộ mời là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Vì vậy qua thời gian thực hiện công tác này; đến nay, hầu hết các chi bộ hàng tháng đã chủ động họp, hội ý trong tập thể chi ủy hoặc với lãnh đạo đơn vị nhằm thống nhất về đánh giá tình hình triển khai nghị quyết của chi bộ trong tháng và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm tháng sau. Trong sinh hoạt chủ yếu dành thời gian bàn những vấn đề được nhân dân quan tâm, những bức xúc từ thôn, làng, tổ dân phố, của địa phương, đơn vị.
 
Việc ghi chép biên bản sinh hoạt chi bộ cũng dần đi vào nề nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên. Công tác Đảng ở các chi bộ thôn, làng, tổ dân phố cũng đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương nên các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên được cấp ủy chi bộ triển khai có hiệu quả.
 
Qua bình xét, phân loại và đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ năm 2013, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tỷ lệ chi bộ trong sạch vững mạnh đạt 77,3% so với năm 2012 tăng 8,42 %, Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ 18,65% so với năm 2012 giảm 5,85%, Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ 3,82% so với năm 2012 giảm 1,9%; công nhận 05 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013: Đảng bộ phường Diên Hồng, Đảng bộ xã Diên Phú, Chi bộ trường THPT chuyên Hùng Vương, Đảng bộ Công an thành phố, Đảng bộ cơ quan Đảng - Đoàn thể.
 
Tuy nhiên, vẫn còn đó những tồn tại, hạn chế; một số chi bộ khu dân cư chậm được đổi mới về nội dung sinh hoạt, còn lúng túng trong việc chọn lọc các nội dung thông tin phù hợp để phổ biến, quán triệt cho đảng viên, ít có sinh hoạt chuyên đề hoặc việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề chưa thật sự phong phú.
 
Vẫn còn chi bộ ở một số làng đồng bào dân tộc thiểu số có số lượng đảng viên tại chỗ ít, ở các chi bộ này phần lớn đảng viên được điều chuyển từ các chi bộ khác đến để thành lập chi bộ. Do đó, việc sâu sát địa bàn, tham gia đóng góp xây dựng và triển khai thực hiện nghị quyết của chi bộ chưa đạt yêu cầu đề ra…
 
Trong quá trình dự sinh hoạt chi bộ, một số đề xuất, phản ánh của chi bộ về công tác xây dựng Đảng, về thực hiện các quy định trong Đảng, bản thân đồng chí cấp uỷ được phân công dự sinh hoạt, chưa cập nhập thường xuyên thông tin nên có những giải thích chưa phù hợp; việc phối hợp với Đảng uỷ để nắm tình hình cụ thể của từng chi bộ dự sinh hoạt đôi lúc chưa kịp thời nên việc tham gia ý kiến chưa sát với tình hình thực tiễn của chi bộ.
 
Với mục tiêu tiếp tục tăng cường công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu các tổ chức Đảng; duy trì đảm bảo 100% thôn, làng, tổ dân phố có đảng viên và chi bộ độc lập, hoạt động có hiệu quả; chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, phấn đấu có trên 70% chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có cấp ủy. Các chi bộ duy trì sinh hoạt đều, đảm bảo tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ trung bình trên 90%; phấn đấu, hàng năm số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh từ 80% trở lên.
 
Giai đoạn tiếp theo, Thành ủy Pleiku  đã và đang quyết liệt chỉ đạo, thực hiện nhiều nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ; tăng cường việc kiểm tra của các Ban xây dựng Đảng Thành ủy đối với công tác này.
 
Các đồng chí dự sinh hoạt chi bộ tại các Đảng bộ được phân công phụ trách phải chủ động nắm tình hình của chi bộ, địa phương, đơn vị để có ý kiến chỉ đạo đúng và sát với tình hình ở cơ sở; phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú để tổ chức đảng xem xét kết nạp.
 
Đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính thiết thực và phù hợp. Ngoài những nội dung sinh hoạt định kỳ, tuỳ theo tình hình thực tiễn ở địa bàn khu dân cư, cơ quan, trường học, cấp uỷ chi bộ cần lựa chọn những nội dung chuyên đề phù hợp như: Công tác giảm nghèo, phòng chống tội phạm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, nâng cao chất lượng trong lãnh đạo quản lý chuyên môn nghiệp vụ… Nội dung sinh hoạt phải thực hiện đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; gắn việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề, trong đó chú trọng việc viết Sổ tay “Làm theo gương Bác” và  Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Kịp thời biểu dương những đảng viên tiền phong gương mẫu, có thành tích xuất sắc và giúp đỡ giáo dục, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm.
 
Mở rộng và phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong sinh hoạt Đảng; thông qua sinh hoạt định kỳ, tổ chức cung cấp thông tin đầy đủ, đúng quy định, phát huy tính chủ động, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết của chi bộ và tinh thần gương mẫu trong thực hiện nghị quyết của chi bộ, làm tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.
 
Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác củng cố, kiện toàn cấp ủy chi bộ; đảm bảo cấp ủy và đồng chí bí thư phải nắm và đánh giá đúng tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ, vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trong thời gian đến./.
                     Hoàng Thao
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png