TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nâng cao năng lực cho cán bộ mặt trận cơ sở

Ngày đăng bài: 17/06/2019
Ngày 12/6/2019, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Pleiku, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị nâng cao năng lực cho cán bộ mặt trận cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2019.

mt4.jpg
(Ảnh: Minh Đại)

Trong thời gian 01 ngày các đại biểu được nghe các chuyên đề về Vai trò mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Việc triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần nghị quyết số 634/QĐ TTg ngày 29/4/2014 của Chính phủ.

mt4-(1).jpg
(Ảnh: Minh Đại)

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã trao đổi và thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác nhằm thực hiện tốt Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Tường Vân