TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBMTTQVN thành phố Pleiku nhìn lại một nhiệm kỳ

Ngày đăng bài: 23/04/2019
Nhiệm kỳ qua, UBMTTQVN thành phố Pleiku đa dạng và nâng cao chất lượng các phong trào hoạt động hướng về cơ sở, lựa chọn những việc mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, triển khai thực hiện tốt 05 chương trình hành động đã đề ra. Công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Mặt trận và các tổ chức thành viên phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả theo trọng tâm, chủ đề chung với nhiều hoạt động thiết thực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia sôi nổi các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận thành phố phát động có bước phát triển mới, hướng về khu dân cư với nhiều cách làm sáng tạo; xây dựng được các mô hình thực tiễn, hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu; huy động tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần tự nguyện tham gia của các các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, Mặt trận thành phố Pleiku đã nâng cao chất lượng và hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” gắn với cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phát huy được sức mạnh, sự sáng tạo và tinh thần tự nguyện của nhân dân, tích cực hiến đất, đóng góp tiền của, vật tư, công lao động để làm đường hẻm, đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, sửa chữa các công trình công cộng. Với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, Mặt trận thành phố đã bám sát địa bàn dân cư để triển khai cuộc vận động, góp phần cổ cũ, động viên nhân dân phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2018, toàn thành phố có 48.991 hộ gia đình văn hóa, 234 khu dân cư văn hóa, có nhiều khu dân cư, gia đình tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh, tạo sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong xã hội. 

hinhmt-2-(2).jpg
(Ảnh: Bá Bính)

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố và các xã, phường đã vận động nhân dân đóng góp “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được số tiền trên 4,5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này, đã triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời huy động nhiều nguồn lực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ quỹ “vì người nghèo” với số tiền gần 9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, thành phố đã xây dựng 91 nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, hỗ trợ sữa chữa 69 ngôi nhà, tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ quà cho hơn 1.400 hộ nghèodân tộc, xây dựng nếp sống văn minh, mang lại hiệu quả thiết thực. Năm 2018, toàn thành phố có 48.991 hộ gia đình văn hóa, 234 khu dân cư văn hóa , có nhiều khu dân cư, gia đình tiêu biểu được biểu dương, tôn vinh, tạo sự lan tỏa, tác động mạnh mẽ trong xã hội. Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân đóng góp “Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được số tiền trên 4,5 tỷ đồng, từ nguồn quỹ này, đã triển khai xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các gia đình chính sách vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời huy động nhiều nguồn lực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ quỹ “vì người nghèo” với số tiền gần 9 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, thành phố đã xây dựng 91 nhà đại đoàn kết tặng các hộ nghèo, hỗ trợ sữa chữa 69 ngôi nhà, tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ quà cho hơn 1.400 hộ nghèo.

hinhmt1.jpg
(Ảnh: Bá Bính)

Nhìn lại một nhiệm kỳ đã qua, có thể khẳng định rằng với những việc làm thiết thực sát hợp với điều kiện thực tế của địa phương, hợp lòng dân hoạt động của mặt trận  thành phố đã để lại dấu ấn đậm nét, đi vào chiều sâu, có sức sống lâu bền và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để Mặt trận tổ quốc Thành phố vững bước vào một nhiệm kỳ mới phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò của mặt trận trong công cuộc đổi mới. Bà Dương Thị Thu Phương- Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thành phố Pleiku (nhiệm kỳ 2014- 2019) cho biết: Chương trình hành động của Mặt trận thành phố trong nhiệm kỳ mới 2019- 2024, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chú trọng công tác tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến nhân dân. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, phấn đấu hàng năm có trên 90 % khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, xây dựng quỹ vì người nghèo mỗi năm trên 1 tỷ đồng. Hàng năm mặt trận tổ quốc Thành phố tổ chức 2 đoàn giám  sát theo quyết định 217 của bộ chính trị. Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường hoạt động kết nghĩa theo đề án 01 của Thành ủy. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận.

Phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới UBMTTQ Việt Nam thành phố Pleiku tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, Mặt trận và các Đoàn thể vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, Đại hội UBMTTQ Việt Nam các cấp và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố./.

Thanh Qúy 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png