TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thường trực Thành ủy tổ chức nói chuyện về hợp tác xã kiểu mới trong tình hình hiện nay

Ngày đăng bài: 08/08/2019
Vừa qua, Thường trực Thành ủy tổ chức buổi nói chuyện về hợp tác xã (HTX) kiểu mới trong tình hình hiện nay do Tiến sỹ Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác Trường cán bộ quản lý nông nghiệp phát triển nông thôn II, Bộ Nông nghiệp PTNT tại thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt. Tham dự có đầy đủ đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố Pleiku; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Mặt trận, Ban Tuyên giáo các xã, phường; Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát các HTX trên địa bàn thành phố Pleiku.

Điều trước tiên mà chúng tôi xin khẳng định là, buổi nói chuyện do Tiến sỹ Trần Minh Hải, Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác Trường cán bộ quản lý nông nghiệp phát triển nông thôn II, Bộ Nông nghiệp PTNT tại thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt, là hết sức hấp dẫn và thu hút người nghe ngay từ lúc mở đầu buổi nói chuyện cho đến kết thúc! Không chỉ có vậy mà còn giúp cho mọi người hiểu sâu hơn và nâng cao nhận thức về HTX kiểu mới trong giai đoạn hiện nay như: Tổ hợp tác và HTX kiểu mới. Những nội dung quan trọng về HTX - Tổng quan phát triển HTX trên thế giới & Việt Nam; kiến thức chung về HTX nông nghiệp mới, như HTX kiểu cũ - mới; vì sao nên tham gia HTX; lợi ích kinh tế - xã hội; mô hình HTX bền vững; vai trò, bản chất của HTX, mô hình HTX kiểu mới. Chủ trương, chính sách phát triển HTX và bài học kinh nghiệm vận dụng chính sách từ một số địa phương. Vai trò của cấp ủy và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ phát triển HTX. Hướng dẫn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và hỗ trợ phát triển HTX. Những nội dung thông tin tuyền truyền người dân vào HTX như: Tại sao người dân nên vào HTX? Lợi ích kinh tế xã hội khi tham gia HTX; phân biệt suy nghĩ Lợi nhuận và Lợi ích; phân biệt mô hình HTX kiểu cũ, HTX kiểu mới; Môi hình HTX kiểu mới như thế nào? Các dịch vụ HTX dự kiến cung cấp (nhóm dịch vụ nông nghiệp, nhóm dịch vụ phi nông nghiệp); kế hoạch thực hiện như thế nào. Vai trò của HTX trong xây dựng Nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp; vai trò, nhiệm vụ của Đảng ủy và UBND các xã, phường trong phát triển HTX; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn cần làm gương, đi đâu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia HTX. Đặc biệt là về mô hình HTX nông nghiệp đúng Luật HTX năm 2012, là thành viên tham gia rất đa dạng như: cán bộ, công chức, viên chức; người dân có đất sản xuất và không có đất sản xuất...
 
htx1-(2).jpg
Mô hình trồng rau sạch của Công ty TNHH một thành viên Hương Đất, xã An Phú.

Thực tế trên địa bàn thành phố Pleiku có 37 HTX đã và đang hoạt động trên các lĩnh vực. Riêng về lĩnh vực nông nghiệp, đã từng bước là “bà đỡ” cho các hộ nông dân liên kết với nhau để chuyển từ sản xuất nhỏ manh mún, phát triển thành sản xuất hàng hóa tập trung có hiệu quả cao. Các HTX này đã vận động, tổ chức, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ nông dân việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào đồng ruộng, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, gia tăng giá trị sản phẩm thu hoạch và thu nhập cho nông dân. Nếu tổ chức và duy trì phát triển tốt sẽ giúp cho người sản xuất nhỏ chẳng những tránh được tình trạng bị ép giá, mà giá trị sản phẩm, lợi nhuận và hiệu quả sản xuất được tăng lên, nhất là đối với những hộ nông dân nghèo thiếu kinh nghiệm và thiếu vốn đầu tư.

Trước yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nhất là cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định, trong thời gian tới cần phát triển các hợp tác xã kiểu mới. Đây là mô hình hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu của hợp tác xã.
 
htx2.jpg
Mô hình trồng hoa trong nhà kính của đồng bào dân tộc thiểu số, xã Chư Ă.

Luật Hợp tác xã năm 2012 đã thể hiện rõ hơn bản chất của hợp tác xã là được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác, bình đẳng, đồng sở hữu, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên hợp tác xã, nhằm mang lại lợi ích cho thành viên thông qua đáp ứng nhu cầu chung của thành viên về kinh tế, xã hội và văn hóa. Luật bổ sung nguyên tắc kết nạp rộng rãi thành viên đối với hợp tác xã và nguyên tắc bình đẳng, gắn kết về kinh tế của thành viên với hợp tác xã, bằng cách quy định: Thành viên hợp tác xã có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và hoạt động của hợp tác xã. Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm. Về nghĩa vụ của thành viên, Luật bổ sung thành viên hợp tác xã bắt buộc phải sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã. Khác với mô hình hợp tác xã kiểu cũ, hợp tác xã kiểu mới hoạt động nhằm mục đích tập trung mang lại lợi ích cho thành viên thông qua việc cam kết cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm theo nhu cầu của thành viên. Để đạt mục đích đó, hợp tác xã tự chủ trong hoạt động, có quyền được cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho cả đối tượng không phải là thành viên.

Khi đề cập đến HTX kiểu mới, không những góp phần phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, mà hoạt động của HTX còn gắn với quá trình triển khai thực hiện những chương trình, dự án phát triển cộng đồng, như xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, dạy nghề,… góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Chính vì vậy, chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định số 193/2013/NÐ-CP và Nghị định số 107/2017/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ ưu đãi phát triển HTX theo Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 theo Quyết định số 2261/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX, Liên hiệp hợp tác xã nói chung và HTX nông nghiệp nói riêng.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png