TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ngày đăng bài: 19/04/2019
Tính đến ngày 18/4/2019, thành phố Pleiku đã hoàn thành Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và hệ thống chính trị về đường lối chiến lược của Đảng, về đại đoàn kết dân tộc và vai trò của MTTQ Việt Nam.

Thực hiện Hướng dẫn số 1366/HD-MTTQ-BTT, ngày 23/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai về hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, xã tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Để đảm bảo cho công tác Đại hội Mặt trận xã, phường diễn ra đúng với nội dung, thời gian theo tinh thần chỉ đạo của Thành ủy và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 26/6/2018 về chỉ đạo Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường, theo đó Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở bắt đầu từ quý IV năm 2018.

bai-mt-1.jpg
 
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường có ý nghĩa không chỉ đối với Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở. Chính vì vậy, quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, phường là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ở cơ sở, nhằm nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện nay, tạo ra phong trào hành động cách mạng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; mở rộng về tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đại hội phải thực hiện đúng Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng và hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên; được tổ chức trang trọng, tiết kiệm và đạt kết quả thiết thực.

Từng cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ ở 23 xã, phường đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Từ đó việc tiến hành đại hội được thực hiện đúng quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII; công tác tuyên truyền được quan tâm, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ thành phố đến xã, phường đã phối hợp với Đài truyền thanh và truyền hình, Trang thông tin điện tử thành phố, Bản tin Thông tin tuyên truyên Đảng bộ thành phố tiến hành tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội và tập trung tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về Đại hội và hoạt động của MTTQ các cấp. Đồng thời phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ cấp xã, phường tập trung vào các nội dung như: tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, hộ chính sách, xây dựng Quỹ "Vì người nghèo", xây dựng nông thôn mới..., thu hút sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân ở các khu dân cư tham gia góp phần làm cho Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở của thành phố thật sự là ngày hội của toàn dân trên từng địa bàn. Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã, phường đã đánh giá được kết quả hoạt động khối đại đoàn kết toàn dân, tình hình các tầng lớp nhân dân, kết quả các cuộc vận động lớn và các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Qua đó cho thấy, MTTQ cấp cơ sở đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Đặc biệt là tham gia tốt vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”,  cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, công tác quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo”…

bai-mat-tran.jpg

Công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới đã được cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường đặc biệt quan tâm. Việc hiệp thương được chuẩn bị chu đáo, thực hiện đúng quy trình, vì vậy số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường đều tăng so với nhiệm kỳ trước, chất lượng đảm bảo theo đúng các tiêu chuẩn quy định. Tổng số Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 là 804 vị. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, nhiều nơi đã thực hiện tốt việc tham mưu cho cấp ủy, đồng thời vận động, thuyết phục cá nhân tiêu biểu trong nhân dân, các vị có uy tín, có đủ điều kiện tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường. Hầu hết các xã, phường đều đã tiến hành hiệp thương dân chủ, cử Ban Thường trực ít nhất gồm 03 vị (01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch, 01 Ủy viên thường trực). Chức danh Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã, phường nhiệm kỳ mới được trẻ hóa và thực hiện bố trí Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy hoặc Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ giữ vị trí Chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp xã, phường để từng bước nâng cao hơn nữa vai trò, vị trí của MTTQ cấp cơ sở.

Trong chương trình hoạt động của nhiệm kỳ mới 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường đã đề ra được các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó chú trọng việc đa dạng hơn nữa các hình thức vận động, tập hợp đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh việc vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Đặc biệt là tham gia vào việc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, phát huy dân chủ, thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; triển khai việc thực hiện có hiệu quả và đi vào chiều sâu 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Việc tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở là tiền đề và là điều kiện quan trọng để tiến tới việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-2024 được tiến hành theo kế hoạch vào cuối tháng 4 năm 2019.
Kiều Dung
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png