TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku: Ghi nhận thành công từ đại hội Mặt trận 2 cấp

Ngày đăng bài: 06/05/2019
Ngay từ quý IV-2018, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã có Chỉ thị số 14 -CT/TU lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2019-2024. Đặc biệt, Thành phố Pleiku cũng là một địa phương trong tốp đầu của tỉnh đã tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp huyện.

Trao đổi với PV, ông Từ Văn An – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: “Trước khi tiến hành đại hội MTTQ cấp cơ sở, các thôn, làng, tổ dân phố đã  tổ chức hội nghị ban công tác MTTQ khu dân cư. Qua đó, hiệp thương cử đại biểu dự đại hội MTTQ Việt Nam xã, phường; đồng thời phát động phong trào thi đua ở cơ sở chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp”.

DSCN4544.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku đã  chọn tổ chức Đại hội điểm MTTQ Việt Nam cấp cơ sở tại phường Diên Hồng và xã Diên Phú, để đánh giá rút kinh nghiệm và chỉ đạo triển khai tổ chức đại hội trên diện rộng. Đến trung tuần tháng 4-2019, tất cả các  xã, phường đã tổ chức xong đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Từ Văn An: “Đại hội  MTTQ xã, phường diễn ra thành công tốt đẹp và theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra. Kết quả này là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của HĐND và UBND, cùng sự tham gia tích cực của các ban ngành đoàn thể xã, phường… Công tác chuẩn bị đại hội được tiến hành nghiêm túc, chu đáo theo quy định. Nội dung chương trình đại hội được xây dựng chi tiết và có sự phân công cụ thể…, là những điều kiện cơ bản góp phần vào sự thành công của Đại hội cơ sở”.

Nội dung báo cáo công tác  nhiệm kỳ 2014-2019 và mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, đã bám sát tinh thần Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng các văn bản chỉ đạo liên quan của các cấp. Báo cáo đánh giá thực chất những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; bám sát định hướng lớn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, thực tiễn tình hình kinh tế, xã hội và tình hình nhân dân để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính trị địa phương.

DSCN4429.jpg
Đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân của Thành phố chúc mừng Đại hội.

Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phường đảm bảo cơ cấu thành phần theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII và tiêu chuẩn cán bộ, tình hình thực tế của  địa phương, coi trọng tính tiêu biểu, tính đại diện, mở rộng thành phần là cá nhân tiêu biểu, đại diện cho các giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, các tôn giáo... Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phường chủ động tham mưu cấp ủy phân công, giới thiệu bí thư hoặc phó bí thư cấp ủy tham gia ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp... Đại hội cấp cơ sở đã hiệp thương cử ra 795 vị vào ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm hơn 32,8%, cá nhân tiêu biểu 26,1%, dân tộc thiểu số 16,3%, người ngoài đảng gần 33%... Đồng thời,  Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phường khoá mới đã hiệp thương cử 68 vị vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp, đảm bảo các chức danh quy định…

Mới đây, Thành phố Pleiku cũng là một địa phương trong tốp đầu của tỉnh tổ chức xong Đại hội MTTQ cấp huyện. Đại hội đã đánh giá thành quả lớn trong nhiệm kỳ 2014-2019, MTTQ Việt Nam Thành phố chú trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, đoàn kết tập hợp đồng bào các dân tộc và tôn giáo, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay góp phần cùng cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng thành phố phát triển. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam 2 cấp của thành phố đã hướng dẫn nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, nhân dân đã hiến 7.450 m2 đất, đóng góp 3.752 ngày công, đóng góp trên 1,3 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn.  MTTQ Việt Nam Thành phố và các xã phường đã vận động ủng hộ được hơn 8,7 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”, triển khai xây mới hơn 90 căn nhà đại đoàn kết và sửa chữa gần 70 căn nhà, hỗ trợ vốn sản xuất cho 546 hộ, cùng các hình thức góp phần an sinh xã hội…

DSCN4062-(1).jpg
Đại biểu xem panô tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku khoá XI.   

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm những năm tới, ông Y Khum - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku khoá XI nhiệm kỳ 2019-2024 cho biết: Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng tập trung hướng về cơ sở nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của Thành phố. Đồng thời, tiếp tục phát huy những thành quả công tác đạt được, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phát huy vai trò của MTTQ trong công tác hoà giải và thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát giải quyết khiếu nại và tố cáo, phòng chống tham nhũng và lãng phí, giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng và Chính quyền...

Ông Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Pleiku  nhận xét: “Thành công từ việc tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp Thành phố và xã phường là một trong những cơ sở góp phần vào công tác xây dựng củng cố hệ thống chính trị 2 cấp của Thành phố thời gian tới. Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới...”.

Bí thư Thành ủy cũng kỳ vọng:  MTTQ Việt Nam Thành phố và các xã phường sẽ tiếp tục phát huy vai trò đoàn kết tập hợp nhân dân các dân tộc thành phố Pleiku thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015-2020), cũng như các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024, vừa được thông qua tại đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố và xã phường.

Bài và ảnh: THANH NHẬT 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png