TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp

Ngày đăng bài: 15/11/2013
Để lãnh đạo, tổ chức thành công đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến đến Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh lần thứ VI (nhiệm kỳ 2014 – 2019), ngày 04/11/2013 Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông tri số 18-TT/TU.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh các phong trào thi đua và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; đặc biệt là tổ chức vận động hội viên, thanh niên thực hiện quy chế dân chủ và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; chăm sóc thanh thiếu niên, nhi đồng; đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo phá hoại chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ hội các cấp vững mạnh; chú trọng hơn nữa việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hoạt động, tập hợp thanh niên vào tổ chức hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nội dung, nhân sự tổ chức đại hội, để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn thể hiện sự quyết tâm và nguyện vọng của thanh niên. Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, khơi dậy mạnh mẽ năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo của các tầng lớp thanh niên trong toàn tỉnh. Tạo môi trường và điều kiện để thanh niên khẳng định vai trò của mình trong việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương.
                      Thời gian tổ chức đại hội:
                     - Cấp cơ sở: Bắt đầu vào đầu quý I năm 2014 và hoàn thành trong tháng 5 năm 2014.
                     - Cấp huyện: Bắt đầu vào tháng 6 năm 2014 và hoàn thành trong tháng 8 năm 2014.
                     - Cấp tỉnh: Trong tháng 10 năm 2014.
 

                                                                                                              Công Huân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png