TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Những kết quả mang lại từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 04/10/2020
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku; Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, địa phương, các cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND thành phố về công tác dân vận. Chính từ đó đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”; về lĩnh vực phát triển kinh tế: kinh tế của thành phố duy trì sự phát triển với tốc độ khá cao và ổn định, đạt mức tăng trưởng bình quân hơn 10%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế đều phát triển ổn định. Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện đáng kể; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 13,2%/năm, trong đó, tỷ trọng vốn đầu tư của dân cư và doanh nghiệp tư nhân ngày càng tăng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 83,2 triệu đồng,… Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã chỉ đạo cơ sở vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm góp phần giảm nghèo trong nhân dân như: mô hình nuôi cá chình và cá rô đầu vuông thương phẩm; ứng dụng khoa học công nghệ trồng rau, hoa Đà Lạt trong nhà lồng; nuôi heo sinh học, nuôi thỏ, nai; sản xuất thực phẩm, rau xanh các loại theo hướng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn “VIETGAP”, “lai cải tạo đàn bò thịt”; mô hình đầu tư hệ thống điện 3 pha phục vụ cho tưới cây công nghiệp, đầu tư xây dựng các cụm điện chiếu sáng công cộng, vận động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, di dời chợ Hoa Lư, giải phóng hành lang, vỉa hè, làm đường, điện, phòng họp…
 
daN-VAN1.jpg
Trưng bày sản phẩm của những điển hình tiên tiến trong sản xuất kinh doanh.
 
Vận động nhân dân tích cực thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khóa XIV) về xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai đến năm 2020; đến nay, thành phố có 09/09 xã hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới và đang tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung xây dựng làng nông thôn mới kiểu mẫu; và Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về “đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020. Qua các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, tự nguyện hiến đất mở đường, di dời vật kiến trúc... điển hình như: xã Gào vận động nhân dân làm 29,9 km đường nhựa và duy tu bảo dưỡng; xã IaKênh 10,5 km, xã Chư Ă 11,5 km... đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, thành phố đã thực hiện nhựa hóa, bê tông hóa 207 tuyến đường đô thị có tên với tổng chiều dài 272,46 km/273,549 km, đạt 99,6%; hơn 2.036 tuyến đường hẻm trên toàn thành phố cũng được nhựa hóa, bê tông hóa 349,583 km/737,183 km, đạt 47%; hệ thống thoát nước được đầu tư xây dựng mới 32,4 km trên 23 tuyến đường chính; mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành đã được chú trọng đầu tư và đã có những thay đổi đáng kể, tăng từ 1,5 km/km2 lên 2,96 km/km2; hiện tổng số 207 tuyến đường chính có tên được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đạt 100%; và xây dựng nông thôn mới của thành phố, ngày 17/10/2019, thành phố đã được Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018; thành phố đã quyết định công nhận 03 làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (làng IaNueng xã Biển Hồ, làng Wâu xã Chư Á và làng Nhao 2 xã IaKênh).

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030 gắn với Đề án 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Pleiku và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, nhất là việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đối với đồng bào DTTS, đã hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, hướng dẫn nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; đưa các loại giống cây trồng, vật nuôi năng suất cao vào sản xuất, chăn nuôi (giống lúa nguyên chủng HT1, giống ngô CP 888, Bio Seed; cá rô phi lai đơn tính, dê Bách Thảo…).
 
dan-van-2.jpg
Mô hình đường hoa của Hội LHPN xã Tân Sơn.
 
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị được phân công kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS đã phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia các cuộc vận động ở địa phương, thực hiện tốt hương ước, quy ước ở khu dân cư, tham gia hội họp, đóng góp ý kiến xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi; giai đoạn 2017-2020, Ban chỉ huy Quân sự thành phố giúp 02 hộ gia đình tại làng Nhao II xã Ia Kênh thoát nghèo với tổng kinh phí hỗ trợ trên 30 triệu đồng; xây 05 nhà vệ sinh cho các gia đình tại làng Nhao II xã Ia Kênh với tổng kinh phí trên 60 triệu đồng. Các mô hình điểm trong làng đồng bào DTTS như mô hình kết hợp sản xuất cà phê, lúa, chăn nuôi bò; mô hình tái canh cây cà phê theo giống mới; mô hình mỗi gia đình có một vườn cây ăn trái, rau xanh; mô hình “Hàng rào B40”, “Phụ nữ dân tộc thiểu số tiết kiện 5-10 triệu”, câu lạc bộ “Giúp nhau phát triển kinh tế”... đã góp phần quan trọng vào chương trình giảm nghèo, từng bước xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu, củng cố tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.

Công tác dân vận khéo đã hỗ trợ chính quyền địa phương vận động nhân dân tham gia vào các tổ chức Nông hội trên địa bàn thành phố; thực hiện công văn số 2824-CV/TU, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc triển khai thực hiện mô hình “Nông hội” trên địa bàn tỉnh;  qua gần một năm triển khai thực hiện, đến nay đã vận động được 222 thành viên tham gia vào 6 nông hội sản xuất mía; rau, hoa các loại, trong đó có 15 đảng viên, 106 người đồng bào DTTS; các tổ chức nông hội đã phát huy tính đoàn kết, tự nguyện, tự chủ, tự quản của nhân dân trong cộng đồng góp phần cùng với địa phương thực hiện các chủ trương về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
 
dan-van-3.jpg
Lãnh đạo thành phố Pleiku tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ.
 
BTV Thành ủy đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư... tính đến cuối năm 2019 tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa trên 90%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên 95%. Công tác duy trì và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào DTTS được chú trọng; hiện nay, trên địa bàn thành phố có 06 di tích lịch sử (02 di tích lịch sử cấp Quốc gia, 02 di tích lịch sử cấp tỉnh), 19 nhà rông, 85 bộ cồng chiêng, 30 đội cồng chiêng; có nhiều khu tập luyện thể thao công cộng tại: Khu hoa viên Quang Trung, Nguyễn Viết Xuân, Công viên Diên Hồng... Công tác xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao đã có những kết quả tích cực. Hiện nay, thành phố có 38/81 trường đạt chuẩn quốc gia; các tổ chức và cá nhân đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất y tế, thể dục thể thao, trường học tư thục khang trang, hiện đại; các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, dân số - Kế hoạch hóa gia đình được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng năm được duy trì ở mức 1,1%; 22/23 xã, phường đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác giảm nghèo bền vững được chú trọng và đạt được kết quả đáng khích lệ; kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, tính đến cuối năm 2019, thành phố còn 306 hộ nghèo, tỷ lệ 0,53%, hộ cận nghèo còn 518 hộ, tỷ lệ 0,89% (trong đó, hộ nghèo DTTS còn 148 hộ, tỷ lệ 2,18%; hộ cận nghèo DTTS còn 211 hộ, tỷ lệ 3,10%). Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có công, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào DTTS; đến nay, 100% làng đồng bào DTTS có sân tập thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng; 98,5% người đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 43,58% người đồng bào DTTS có thẻ bảo hiểm y tế.
Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố thường xuyên phân công cán bộ, chiến sĩ bám nắm địa bàn, làm tốt công tác dân vận; tổ chức tốt việc huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” và cuộc vận động “Vì người nghèo”, xây dựng nông thôn mới, đơn vị quân đội thành phố đã tổ chức ra quân huấn luyện kết hợp làm công tác dân vận, vận động quần chúng được 15.750 ngày công lao động dọn vệ sinh, phát quang, san lấp, khơi thông 7.255 km đường liên thôn, xã; 2.729 ngày công lao động giúp nhân dân sữa chữa nhà cửa cho các hộ gia đình chính sách, nhà tạm, hư hỏng tốc mái do ảnh hưởng mưa bão.... Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% kế hoạch, làm tốt công tác tiếp nhận quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,38% dân số; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã, phường trên địa bàn thành phố đạt kết quả; phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chính quyền các cấp đã tiếp nhận, giúp đỡ 487 đối tượng tù tha về địa phương tái hòa nhập cộng đồng. Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với thực hiện chuyển hóa địa bàn đã phát huy được tính tích cực của các tầng lớp nhân dân tham gia vào công tác đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Qua công tác vận động, tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 1.966 tin báo tố giác tội phạm, trong đó có 1.686 tin có giá trị giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức hoạt động, vận động đoàn viên, hội viên xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, thu hút đông đảo đoàn, hội viên tham gia; đến nay, tất cả các thôn, làng, tổ dân phố đều có chi bộ độc lập, hệ thống chính trị ở cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; hàng năm Ủy ban MTTQ đều tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa bằng Quyết định số 957 - QĐ/TU, ngày 16/3/2015 về việc ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cá nhân trong việc tiếp thu góp ý, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hằng năm, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố xây dựng các kế hoạch giám sát và phản biện xã hội, có sự thẩm định về nội dung của Ban Thường vụ Thành ủy. Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố, thành phố đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện. Kết quả, thành lập mới, đổi tên thôn, làng, tổ dân phố, thành phố đã giảm 79 thôn, làng, tổ dân phố; từ 254 thôn, làng, tổ dân phố xuống còn 175 thôn, làng, tổ dân phố (37 làng, 32 thôn, 106 tổ dân phố). BTV Thành ủy đã xây dựng và đang triển khai thực hiện Đề án sáp nhập xã Chư Hdrông vào phường Chi Lăng, thành lập các tổ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 02 địa phương đồng thuận với đề án của thành phố.

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền góp phần giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước và chính quyền các cấp nêu cao tinh thần phục vụ và ý thức trách nhiệm trước nhân dân trong quá trình thực thi công vụ, tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng luật định; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Việc triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn thành phố Pleiku đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận, trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị và từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh.. đó chính là những kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Pleiku đối với công tác dân vận trong tình hình mới.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png