TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Hội LHPN phường Hoa Lư tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày đăng bài: 21/12/2018
Ngày 13/12/2018, Hội LHPN phường tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016 – 2021, nhằm sơ kết đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Hội LHPN phường và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nữa nhiệm kỳ còn lại.

Hội nghị đánh giá kết quả việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra, hằng năm có trên 90% hội viên Hội LHPN phường được tuyên truyền, tham gia học tập các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Điều lệ Hội,