TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Hoàn thành tốt đại hội Mặt trận cấp huyện là cơ sở để tổ chức thành công đại hội Mặt trận tỉnh lần thứ X

Ngày đăng bài: 14/06/2019
Thời gian qua, Thành phố Pleiku cùng các địa phương trong tỉnh đã tập trung việc tổ chức thành công đại hội MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Trong đó, Thành phố Pleiku là địa phương thứ 2 của tỉnh đã tổ chức xong đại hội MTTQ cấp huyện,  ngay sau khi huyện Chư Pah tổ chức xong đại hội điểm MTTQ cấp huyện.

Trên cơ sở thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 28-TTr/MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn  của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), việc tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp huyện của Thành phố Pleiku và các địa phương trong tỉnh đã thành công, đảm bảo tiến độ và các yêu cầu đề ra. Đặc biệt, Thành phố Pleiku là địa phương thứ 2 của tỉnh đã tổ chức xong đại hội MTTQ cấp huyện, vào tuần cuối của tháng 4-2019, ngay sau khi huyện Chư Păh tổ chức  xong đại hội điểm MTTQ cấp huyện.

DSCN4373.jpg
Đại biểu dự Đại hội MTTQ Thành phố Pleiku.

Đại hội MTTQ Việt Nam cấp huyện nói chung và Thành phố Pleiku nói riêng đã đề ra được các mục tiêu, phương hướng, chương trình hành động và giải pháp để củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của công tác Mặt trận, đặc biệt là tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong giai đoạn cách mạng mới…

Tại Thành phố Pleiku, việc tổ chức đại hội được chuẩn bị chu đáo, phát huy dân chủ, trang trọng, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy định. Việc lựa chọn, hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã đảm bảo về số lượng, cơ cấu, thành phần, tính tiêu biểu và đại diện... Ông Y Khum - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khoá XI (nhiệm kỳ 2019-2024) nhận xét: “Nhìn chung quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam Thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 cơ bản thuận lợi, nhận được sự quan tâm lãnh đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân”.

Cũng theo Chủ tịch Y Khum: Về công tác nhân sự, số lượng, cơ cấu, thành phần, tỷ lệ người ngoài đảng, dân tộc thiểu số trong Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku nhiệm kỳ 2019-2024, đảm bảo theo hướng dẫn. Chất lượng đội ngũ cán bộ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku được nâng lên về trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cũng như ngày càng được trẻ hóa hơn so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, cán bộ giữ các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  thành phố đều đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy định số 825-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

DSCN4758.jpg
Bí thư Thành ủy Pleiku tặng bức trướng cho MTTQ Thành phố Pleiku.

Trao đổi về tổng thể kết quả công tác nhân sự MTTQ Việt Nam cấp huyện nhiệm kỳ 2019-2024, ông Nguyễn Thành Nuôi - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho hay: “Toàn tỉnh có 901 vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện - trong đó tỷ lệ nữ chiếm 20,64%, dân tộc thiểu số chiếm 34,4%, người ngoài đảng là  27,3%, tôn giáo 8,43%... Đồng thời, toàn tỉnh có 60 vị được tín nhiệm vào Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện - Trong đó,  tỷ lệ nữ chiếm 28,33%, dân tộc thiểu số 30%,  tốt nghiệp THPT là 98,33%, trình độ chuyên môn đại học chiếm 96,66%, trình độ lý luận chính trị cao cấp  61,66%, trung cấp  36,66%… Riêng chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, có 9/17 vị tiếp tục tái cử nhiệm kỳ mới, có 10/17 vị là Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện, 8/17 vị là Ủy viên Ban Chấp hành cấp ủy cấp huyện”.

Tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), sẽ diễn ra tại địa bàn Thành phố Pleiku dự kiến vào tháng 7-2019, được biết hiện nay các mặt công tác chuẩn bị cho đại hội đang được các tiểu ban giúp việc đại hội gấp rút thực hiện, theo yêu cầu đề ra. Về công tác chuẩn bị về nội dung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tiếp thu và hoàn thiện nội dung các văn kiện của đại hội. Đặc biệt, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đang tập trung công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, theo định hướng phải đảm bảo số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, tỷ lệ người ngoài Đảng theo quy định, coi trọng tính thiết thực, tiêu biểu và đại diện, để MTTQ thật sự là hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời, công tác nhân sự kết hợp với sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị quyết số 18/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

DSCN4896-(1).jpg
Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Pleiku.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã có kế hoạch chỉ đạo tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024).  Đồng thời, đã phối hợp với cơ quan, ban ngành liên quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức thành viên của MTTQ cùng cấp triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị và công tác tuyên truyền về đại hội.

Trao đổi với PV, ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết thêm: “Thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục trình các văn kiện đại hội và đề án nhân sự, để Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, cho ý kiến lần cuối trước khi tổ chức Đại hội, góp phần giúp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh nhà, trong giai đoạn mới”.
Bài và ảnh: THANH NHẬT
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png