TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và pháp triển rừng trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 07/08/2017
Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn, UBND thành phố ban hành Công văn số 1514/UBND-KT ngày 03/8/2017 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu UBND các xã, phường có rừng, các đơn vị chủ rừng và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016 của Văn phòng Chính phủ; Kết luận số 59-KL/TU ngày 30/8/2016 của Tỉnh ủy Gia Lai về kết luận của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, bảo vệ và pháp triển rừng; Kế hoạch số 5113/KH-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 191/TB-VPCP; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng; Tổ chức cưỡng chế, giải tỏa đối với các diện tích rừng bị phá, lấn chiếm theo Chỉ thị 1685/CT-TTg; Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường có rừng, các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản: Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và trồng rừng; văn bản số 799/UBND-VP ngày 08/5/2017 của UBND thành phố về việc kiểm tra, xử lý tình trạng chặt phá, lấn chiếm đất rừng trên lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ thuộc địa bàn thành phố Pleiku; văn bản số 994/UBND-VP ngày 01/6/2017 của UBND thành phố về việc kiểm tra, xử lý các vụ chặt phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép trên địa bàn thành phố Pleiku. Việc triển khai cưỡng chế, giải tỏa đối với các diện tích rừng bị phá, lấn chiếm phải được thực hiện liên tục và đồng bộ từ thành phố đến xã, phường với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị.

 Đồng thời, phải theo lộ trình từ tổ chức vận động giáo dục nhận thức và tuyên truyền, khuyến khích tính tự nguyện người dân giao, trả lại đất rừng cho mục tiêu pháp triển lâm nghiệp đến cưỡng chế, đảm bảo không để xảy ra tình trạng khiếu kiện gây mất ổn định an ninh nông thôn; thực hiện kiên quyết, công khai, nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Thu hồi đến đâu lập kế hoạch đảm bảo nguồn lực để trồng rừng ngay năm sau, tránh sử dụng đất sai mục đích. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản của các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn. Xây dựng phương án, lộ trình để bố trí, sắp xếp di dời các cơ sở chế biến, mua bán gỗ do thành phố cấp giấy đăng ký kinh doanh có vị trí không phù hợp (cơ sở nằm gần rừng; gây ô nhiễm môi trường: tiếng ồn, bụi …) vào trong cụm công nghiệp Diên Phú.

Bên cạnh đó, giao Công an thành phố chủ trì phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm thống kê, kiểm soát chặt chẽ các loại xe độ chế, xe hết niên hạn sử dụng hiện có trên địa bàn; kiên quyết xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật khi các loại xe này vận chuyển lâm sản trái phép./.

Đinh Hoa
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png