TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố với việc hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp

Ngày đăng bài: 18/01/2019
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong thời gian qua, UBND thành phố luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn công tác doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư do tỉnh tổ chức đầy đủ, đúng thành phần, đồng thời xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn (theo tiêu chí 18.1 bộ tiêu chí về xây dựng nông thôn mới). Triển khai, tổ chức Kế hoạch bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành phố tiến hành rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các cơ quan, đơn vị, xây dựng đề án sắp xếp, sáp nhập các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ Sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đổi mới phương thức và lề lối làm việc của các cơ quan, đơn vị theo hướng xây dựng một nền hành chính lành mạnh, chú trọng tính phục vụ nhân dân, tránh tình trạng sách nhiễu, quan liêu trong giao dịch hành chính. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan, đặc biệt là các xã, phường. Điều kiện làm việc của cán bộ, công chức tiếp tục được cải thiện, thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp trụ sở và trang thiết bị máy móc, phương tiện làm việc tốt hơn.

Bên cạnh đó, thành phố thực hiện rà soát các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm để điều chỉnh, bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với thị trường và quyền kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo rà soát, đề xuất điều chỉnh các quy hoạch và điều chỉnh phù hợp với yêu cầu phát triển theo đúng quy định, đã trình phê duyệt Đồ án "Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn 2050" tại Quyết định số 26/QĐ- UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh; hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Pleiku đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để tích hợp vào Quy hoạch tổng thể tương ứng của tỉnh; thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh trình tỉnh xem xét phê duyệt; triển khai lập các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2017-2020 làm cơ sở định hướng phát triển không gian kiến trúc, hạ tầng đô thị; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai tốt các quy hoạch, kế hoạch của tỉnh về phát triển ngành, lĩnh vực như: Du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi có thế mạnh.

Năm 2018, thành phố đã tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và phát triển chung của thành phố; trao đổi, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp để cùng đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển.

Tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ chi phí thành lập cho các doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố Pleiku các thông tin quảng bá về tiềm năng, lợi thế và môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, cung cấp các thông tin về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh trên địa bàn thành phố đến các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính theo đúng quy định của Trung ương, tỉnh; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thành phố, UBND các xã, phường thực hiện niêm yết công khai các thủ tục hành chính, các thông tin có liên quan tại Bộ phận Tiếp nhận và tra kết quả của thành phố và xã, phường. Tiếp tục cung cấp có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1, 2, 3 (tích hợp 53 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của thành phố vào dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cua tỉnh) tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết công việc. Chú trọng, quan tâm công tác cải cách hành chính về lĩnh vực thuế như: Cải cách quy trình, hồ sơ và thủ tục nộp thuế, kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, rút ngăn thời gian các giao dịch cho các doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật các quy định, thủ tục hành chính mới, công bố, công khai kịp thời các quy định thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ; duy trì tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức; thường xuyên rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến cơ chế, chính sách về lĩnh vực thuế.

Năm 2018, thành phố đã vận động, thành lập mới được 09 hợp tác xã, 01 chi nhánh hợp tác xã và 460 doanh nghiệp. Các cơ quan, đơn vị của thành phố đã triển khai tốt các quy định về hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển; tập trung cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính đạt được kết quả nhất định. Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố và 23/23 xã, phường nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân giao dịch; nâng cấp Trang thông tin điện tử của thành phố thành Cổng thông tin điện tử và xây dựng Trang thông tin điện tử cho 23/23 xã phường; thường xuyên cập nhật, công khai những thủ tục hành chính, trong đó có các nội dung liên quan đến việc hỗ trợ và phát triến doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp giữa thành phố với các ngành của tỉnh trong quản lý doanh nghiệp trên địa bàn còn lúng túng. Hiện nay, trên địa bàn có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động nhưng số doanh nghiệp có quy mô lớn còn ít, lĩnh vực đầu tư chủ yếu là khai thác, chế biến, dịch vụ, chưa có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, chế tạo, nhất là các sản phẩm công nghệ cao. Việc chuyển đổi mô hình hoạt động doanh nghiệp cho các hộ kinh doanh cá thể còn gặp nhiều khó khăn, chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích đối với các trường hợp này.
 
                                                                                                                                    Vân Nhi
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png