TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân nội dung nhiệm vụ và phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư xã Trà Đa

Ngày đăng bài: 25/07/2019
Ngày 08/7/2019, UBND thành phố đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị phối hợp với UBND xã Trà Đa và đơn vị tư vấn tổ chức họp lấy ý kiến nhân dân nội dung nhiệm vụ và phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Trà Đa tại văn bản số 1433/UBND-QLĐT.

Căn cứ Quyết định số 114/2003/QĐ-UB ngày 13/11/2003 của UBND tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Trà Đa, thành phố Pleiku;

Từ năm 2003 đến nay UBND tỉnh Gia Lai và UBND thành phố Pleiku đã tiến hành triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Trà Đa như: Khu đô thị Trà Đa, Khu tái định cư xã Trà Đa, khu đô thị Phượng Hoàng 1, Khu đô thị cầu sắt, Bệnh Viện Nhi…Tại khu vực lập điều chỉnh quy hoạch Trà Đa đang tồn tại 06 đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng, 7 đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết và một số đồ án điều chỉnh cục bộ.
 
tra-da-(1).jpg

Hiện nay Xã Trà Đa là khu vực có mức độ đô thị hóa cao, khu dân cư tập trung phát triển. Trên cơ sở định hướng Quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt, khu vực xã Trà Đa là khu vực tập trung phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các khu ở mật độ thấp và đặc biệt là khu Logictic nằm tại khu vực Khu công nghiệp Trà Đa. Tuy nhiên hiện nay các đồ án Quy hoạch đang triển khai có nhiều chồng chéo, bất cập gây khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch đô thị và triển khai các dự án đầu tư. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tại cuộc họp tiếp xúc cử tri Trà Đa, thành phố Pleiku ngày 10/8/2017; Tiếp thu Văn bản số 1231/SXD-QLQH ngày 15/8/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch xây dựng trên địa bàn xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Việc tổ chức lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu xây dựng khu dân cư Trà Đa nhằm rà soát, đánh giá, điều chỉnh thống nhất đồng bộ các đồ án Quy hoạch và điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng đã triển khai từ năm 2003 đến nay; Phát triển