TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Trường THPT Phan Bội Châu, TP.Pleiku học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng bài: 26/05/2020
Vừa qua, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Thành ủy Pleiku đã tổ chức Lễ báo công và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (Quảng trường Đại đoàn kết). Tại buổi lễ, chi bộ trường THPT Phan Bội Châu và hai cá nhân (đồng chí Cao Xuân Hà, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Phan Đăng Khuyên, đảng viên - Thư ký hội đồng) được UBND thành phố Pleiku tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

truong-hoc2-(1).jpg
Thầy giáo Cao Xuân Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng (giữa) được UBND thành phố tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; và Kế hoạch số 28-KH/TU ngày 16/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW;  Kế hoạch số 43-KH/ TU ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2017; xác định tầm quan trong đó, Chi bộ trường THPT Phan Bội Châu, đã xây dựng Kế hoạch số 23A-KH/CB ngày 02/4/2017 về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên phạm vi toàn trường. Đồng thời, luôn coi trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Chi bộ trường THPT Phan Bội Châu đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng nói chung và các hướng dẫn kế hoạch và chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh, bám sát nội dung, yêu cầu của Chỉ thị và nội dung của từng chuyên đề cụ thể cho từng thời gian. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường, học tập, thảo thuận, đăng ký học tập và làm theo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo ra sự chuyển biến về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đồng thời, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên nhất là vai trò của người đứng đầu để xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
 
truong-hoc-3.jpg
 Chương trình hoạt động ngoại khóa của trường THPT Phan Bội Châu.
 
Từ chỗ nhận thức được vai trò, tầm quan trọng việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ trường THPT Phan Bội Châu luôn bám sát các chuyên đề hàng năm để quán triệt, triển khai nghiêm túc đến cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu” (Quý IV năm 2016); chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”(năm 2017); chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2018); chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2019); chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2020)...Đồng thời, Chi bộ còn chỉ đạo tổ chức các cuộc thi, hội thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giáo viên, học sinh cũng như các hoạt động ngoại khóa và tham gia các Hội thi do Thành Đoàn Pleiku tổ chức và đạt giải cao.

Trên cơ sở đó, chi bộ đã soạn thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở, lấy ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, giáo viên và đã ban hành “Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường”, kèm theo Quyết định số 33/QĐ-PBC ngày 03/3/2018 của Hiệu trưởng (Có phóng lớn treo ngay trong khuôn viên trường học để thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh theo dõi, thực hiện). Với Bộ quy tắc này, chuẩn mực ứng xử nơi công sở được thực hiện quy cũ, cán bộ, giáo viên và học sinh đều có ý thức hơn trong phát ngôn và hành động tạo ra môi trường học đường thật sự mô phạm, chuẩn mực mang tính giáo dục cao.

Thực hiện Kế hoạch số 1669/KH-SGDĐT ngày 03/10/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai (GDĐT) về việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025”; Thực hiện Công văn số 142/SGDĐT - GDTrH ngày 03/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học, giữ gìn đạo đức nhà giáo, phòng, chống xâm hại tình dục người chưa đủ 18 tuổi , trường THPT Phan Bội Châu đều  thực hiện xây dựng các Kế hoạch triển khai thực hiện tại nhà trường kèm theo Quyết định số 215/QĐ-PBC ngày 15/10/2019 về Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường (có chỉnh sửa, bổ sung theo quy định mới).

Cấp ủy chi bộ xác định khâu đột phá và tổ chức thực hiện trong 04 năm, với trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nhằm đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời quan tâm, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho đảng vên và quần chúng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong 4 năm qua, Chi bộ trường THPT Phan Bội Châu, thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đã từng bước nâng cao được năng lực lãnh đạo của Cấp ủy, tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng và từng đảng viên. Mỗi đảng viên đã thực sự gương mẫu, xông xáo đi đầu trong mọi công việc, hiệu quả công việc cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên được nâng lên rõ rệt, tư tưởng chính trị vững vàng, xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, như: Tập thể chi bộ được UBND thành phố tặng Giấy khen (3 năm và 4 năm) thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thầy giáo Cao Xuân Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, và thầy giáo Phan Đăng Khuyên, đảng viên - Thư ký hội đồng, được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Pleiku (4 năm) thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; cô giáo  Đào Thủy Hậu - cấp ủy viên, Phó Hiệu trưởng, được Chủ tịch UBND thành phố Pleiku tặng Giấy khen trong đợt Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ngoài ra, tại buổi lễ tôn vinh “Nhà giáo của năm 2019”, nhân dịp Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2019, do Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức, thầy giáo Cao Xuân Hà, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, là một trong số 183 nhà giáo tiêu biểu toàn quốc năm 2019 được tôn vinh, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội. Cũng nhân dịp này, thầy giáo Phạm Thăng Bằng, giáo viên tổ Thể dục – GDQP, Tỉnh Đoàn Gia Lai gặp mặt tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp tỉnh năm 2019...

Chi bộ trường THPT Phan Bội Châu, thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
                                                                                 
   Bài và ảnh: Sỹ Nhân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png