TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới

Ngày đăng bài: 05/12/2019
Năm 2019 là năm có vị trí quan trọng, là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch 5 năm 2015 - 2020. Cả nước đang tích cực chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các thế lực cơ hội, thù địch, phản động tiếp tục gia tăng hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm kích động “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế, nhiều trào lưu, khuynh hướng tư tưởng, thông tin sai trái dễ xâm nhập vào xã hội, tác động tới tư tưởng, tình cảm và lối sống của nhân dân. Vì vậy, thành phố Pleiku luôn quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, góp phần tạo môi trường thuận lợi, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Công tác thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên địa bàn thành phố được quan tâm chỉ đạo, các địa phương, đơn vị, cơ quan tuyên truyền lồng ghép trong hoạt động tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền các ngày kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và thành phố. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thành ủy, các cơ quan tuyên truyền đẩy mạnh thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia theo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất từ thành phố đến cơ sở. Các cơ quan tuyên truyền đã thực hiện triển khai thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan như tuyên truyền bằng xe loa với số lượng 100 buổi, 8 panô lớn; 30 cụm panô nhỏ, 100 panô bướm, thực hiện 480 băng rôn; thực hiện được 80 chương trình với 208 tin và 117 bài, phóng sự; Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp mở 7 lớp bồi dưỡng chính trị hè lồng ghép thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới cho 3.204 cán bộ, giáo viên, nhân viên Ngành giáo dục – đào tạo thành phố và chi bộ các trường THPT trên địa bàn thành phố…
bai-btg1-(1).jpg
Hội nghị trực tuyến nghhe Thượng tướng, PGS-TS Võ Tiến Trung nói về “tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật thời gian gần đây, ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh của chúng ta”.
 
Về công tác thông tin đối ngoại: Chú trọng thông tin các sự kiện đối ngoại lớn của đất nước, đặc biệt là những chuyến thăm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta như: chuyến thăm hữu nghị chính thức nước CHDCND Lào và thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; chuyến thăm Cộng hoà nhân dân Trung Hoa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân... Tuyên truyền Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 28/02/ 2013 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 - 2020 và Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên cơ sở quán triệt đường lối, quan điểm, chính sách đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện thiết kế và in ấn 2000 tờ gấp giới thiệu về Tuần lễ văn hóa- du lịch Pleiku, 4000 tờ gấp giới thiệu du lịch Pleiku và các dự án đầu tư xây dựng Pleiku. Tổ chức Tuần lễ văn hóa – du lịch Pleiku với các nội dung: Lễ hội đường phố với chủ đề vũ điệu cồng chiêng và diễu hành xe hoa; Hội chợ nông sản với chủ đề “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, Chương trình giới thiệu Hoa Lan, chương trình triển lãm ảnh Pleiku xưa…, giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch của thành phố Pleiku. Trong năm 2019, dự ước thành phố Pleiku đón trên 790.000 lượt khách tăng 36,2% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khách quốc tế ước đạt 14.000 lượt; doanh thu ước đạt trên 300 tỷ đồng tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2018. Riêng đối với Khu di tích thắng cảnh Biển Hồ ước đạt trên 140.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 1,2 tỷ  đồng.

Các địa phương, đơn vị trực tiếp tiếp xúc với 32 lượt Việt kiều về thăm thân nhân trên địa bàn thành phố, chủ động thông tin cho Việt kiều biết về chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, thành phố; thông báo cho các đoàn nước ngoài hiểu rõ chính sách, pháp luật của Nhà nước ta trên các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tôn giáo, dân tộc.

Về tuyên truyền biển, đảo: Thành phố chú trọng đến công tác tuyên truyền biển, đảo, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong quần chúng Nhân dân. Chú trọng tuyên truyền kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết số 27/2007/NQ-CP của Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”, Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ tám (Khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045... Trong năm 2019, thành phố phối hợp tổ chức 07 hội nghị trực tuyến nghe thông tin thời sự chuyên đề “tình hình thời sự quốc tế, trong nước nổi bật thời gian gần đây, ảnh hưởng đến quốc phòng – an ninh của chúng ta” và các văn bản của cấp trên liên quan đến vấn đề biển đảo cho 175.000 lượt cán bộ chủ chốt thành phố. Các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về các vấn đề liên quan đến biên giới, biển, đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Về công tác phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới: Tích cực tuyên truyền, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia và các nước ASEAN; chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở của việc xác định hệ thống mốc giới, đường biên giới chính quy, hiện đại cũng như việc hoàn thành toàn bộ công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và khu vực, nhất là tại đường biên giới trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Việt Nam với Ratanakiri, Vương quốc Campuchia. Tuyên truyền chính xác, kịp thời, cụ thể, đầy đủ thông tin đối ngoại trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh và quốc phòng,... của đất nước, của tỉnh, nhất là các vấn đề nảy sinh trong công tác biên giới được dư luận quan tâm.
Để thực hiện công tác phòng, chống và ngăn chặn vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan của một số người đồng bào dân tộc thiểu số, thành phố đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, các cơ quan, đơn vị, các xã phường tăng cường công tác kết nghĩa, chiếu phim lưu động và tuyên truyền tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn bà con không nghe lời các thế lực thù địch chống phá đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và bỏ trốn, vượt biên trái phép ra nước ngoài. Đội thông tin tuyên truyền lưu động thành phố thường xuyên tuyên truyền kết hợp giao lưu văn hóa văn nghệ tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số với số lượng 1 buổi thu hút hàng ngàn lượt người xem và tham gia giao lưu. Năm 2019 (tính đến 30/10), thành phố tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 515 lượt thôn, làng, tổ dân phố, trường học với 33.180 lượt người tham gia. Công an xã, phường tuyên truyền tại 120 lượt trường học, 25 lượt cơ quan, doanh nghiệp với 20.046 lượt giáo viên, học sinh, công nhân tham gia... Qua đó, thông tin đến quần chúng nhân dân các thủ đoạn của tội phạm để nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước những luận điệu, thủ đoạn của bọn phản động.

Trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới, thành phố Pleiku cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, công tác biên giới trên đất liền nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hoạt động đối ngoại, biển, đảo và công tác phân giới, cắm mốc. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức, ngôn ngữ tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền, đảm bảo thông tin đến với nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời. Tiếp tục phát huy tính chủ động, tích cực của các lực lượng tuyên truyền, đặc biệt là lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn thành phố trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền, nhất là thông tin nhanh, kịp thời, sự gắn kết giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại, phát huy sức mạnh tổng hợp của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.
 
                                                                                        Bảo Ngọc
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png