TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

TP.Pleiku phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân

Ngày đăng bài: 05/09/2019
Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng bộ thành phố Pleiku luôn chú trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân lên hàng đầu. Thời kỳ chống Mỹ, nhất là giai đoạn 1969-1975, Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân tranh thủ các điều kiện thuận lợi, khắc phục mọi khó khăn, vừa phải khắc phục hậu quả chiến tranh, đẩy mạnh khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa, ổn định đời sống Nhân dân và từ đó đến nay đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận trên tất cả các lĩnh vực.

Đảng bộ thành phố Pleiku hiện nay có 66 tổ chức cơ sở Đảng, (gồm: 28 Đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở); trong đó: có 23 Đảng bộ cơ sở khối xã, phường, 32 tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan hành chính (gồm 01 Đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở), 08 tổ chức cơ sở Đảng khối sự nghiệp (gồm 01 Đảng bộ cơ sở và 07 chi bộ cơ sở), 01 Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần tư nhân và 02 Đảng bộ cơ sở khối lực lượng vũ trang. Toàn Đảng bộ có 315 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, có 283 chi bộ trực thuộc đảng ủy 23 xã, phường (175 chi bộ thôn, làng, tổ dân phố, 23 chi bộ quân sự, 17 chi bộ công an, 67 chi bộ trường học, 01 chi bộ doanh nghiệp tư nhân và 01 chi bộ Quỹ tín dụng); 06 chi bộ trực thuộc các đảng bộ khối cơ quan hành chính, 05 chi bộ trực thuộc đảng bộ khối sự nghiệp, 05 chi bộ trực thuộc đảng bộ Công ty cổ phần tư nhân và 15 chi bộ trực thuộc các đảng bộ khối lực lượng vũ trang; với tổng số đảng viên 8.533 đồng chí. Trong đó: đảng viên nữ: 3.362 đồng chí (chiếm 39,4%), đảng viên là người dân tộc thiểu số (DTTS): 449 đồng chí (chiếm 5,3%), đảng viên trong các tôn giáo: 107 đồng chí (chiếm 1,3%), đảng viên dự bị: 238 đồng chí (chiếm 2,8%), đảng viên miễn công tác và sinh hoạt: 767 đồng chí (chiếm 9%).
 
bai-kt.jpg
Mô hình trồng rau sạch trong nhà kính giúp đồng bào DTTS phát triển kinh tế.
 
Sau khi đất nước thống nhất, Đảng bộ, quân và Nhân dân các dân tộc Pleiku tiếp tục chung sức đồng lòng, vượt qua những tháng ngày khó khăn, tập trung xây dựng và cải tạo thị xã, từ thị xã mới giải phóng vốn là căn cứ quân sự và là thị trường tiêu thụ hàng hóa, Pleiku đã trở thành thị xã mới, sản xuất nông, công nghiệp phát triển, giải quyết căn bản nạn đói, nạn thất nghiệp, mù chữ và khắc phục hậu quả của chủ nghĩa thực dân mới về văn hóa và lối sống trong nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân dần ổn định và được cải thiện từng bước. Thị xã cũng đã xây dựng một bước quan hệ sản xuất mới và tạo được cơ sở vật chất kỹ thuật bước đầu của chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng bộ và đội ngũ cán bộ trưởng thành trong giai đoạn cách mạng mới. Từ sau năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới và công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ Pleiku đã có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn với những bước đi cụ thể vững chắc và đúng hướng.
 
bai-kt2-(1).jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội các DTTS thành phố Pleiku lần thứ III - năm 2019 chụp ảnh lưu niệm tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.
 
Qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng đề xướng, thành phố Pleiku đã có nhiều mặt khởi sắc, Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân thành phố khai thác lợi thế trên địa bàn, ra sức phát huy các nguồn lực, đưa kinh tế thành phố tăng trưởng ngày càng cao, có cơ chế chính sách thông thoáng để thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư từ bên ngoài để phát triển nhanh và bền vững. Đến nay, thành phố Pleiku có một vóc dáng mới ngày càng khang trang, hiện đại hơn. Kinh tế phát triển nhanh, tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá 2010) ước đạt 10,82%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ chiếm 50,96%; công nghiệp 44,11%; nông nghiệp 4,93%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 61,11 triệu đồng (khoảng 2.690 USD), gấp 4,37 lần so với năm 2007. Thương mại và dịch vụ có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 12,47%/năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2018 tăng gấp 10 lần so với năm 2007. Các dịch vụ vận tải, bưu chính, viễn thông, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm, tư vấn... tiếp tục được mở rộng về quy mô, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn của Nhân dân làm cho diện mạo Pleiku có những thay đổi rõ nét như: Quảng trường Đại Đoàn Kết, Công viên Đồng Xanh, Công viên Hồ Diên Hồng, Khu du lịch Biển Hồ, Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai, Khách sạn Khánh Linh, Khách sạn Đức Long, Khách sạn Tre Xanh Plaza ... Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 9,81%/năm, thành phố đã đầu tư hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng Cụm Công nghiệp Diên Phú, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đến nay có 27 tổ chức, cá nhân xây dựng cơ sở, sản xuất kinh doanh với 52 lô, diện tích khoảng 20,5 ha, chiếm 78% diện tích đất cho thuê. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 5,98%/năm, tổng sản lượng lương thực hằng năm được duy trì ổn định, năm 2018 ước thực hiện 15.840,3 tấn.

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và cộng đồng chung tay xây dựng, từng bước làm thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Đến cuối năm 2017, thành phố có 09/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đang trình hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận thành phố Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đồng thời, đang đầu tư xây dựng 02 làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS. Tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, xúc tiến kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư vào thành phố; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 16,95%/năm và năm 2018 ước đạt 6.318 tỷ đồng, gấp 4,8 lần so với năm 2007; đến nay thành phố có 3.297 doanh nghiệp và 35 hợp tác xã đang hoạt động. Công tác quy hoạch được quan tâm, hoàn thành điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung thành phố Pleiku đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Trên cơ sở quy hoạch chung, thành phố đang triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 60%, quy hoạch chi tiết đạt 60% so với tổng diện tích khu vực nội thành.
 
bai-kt3.jpg
Thành phố khen thưởng các cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi.
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020, được sự đồng thuận, đóng góp tích cực của các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại; giai đoạn năm 2011 - 2018, thành phố bố trí trên 1.374 tỷ đồng đầu tư 326 công trình xây dựng cơ bản. Đến nay, thành phố có 207 tuyến đường đô thị có tên với chiều dài 272,46 km đã nhựa hóa, bê tông hóa 273,549 km (đạt 99,6%); 2.036 tuyến đường hẻm với chiều dài 737,183 km, đã nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 47%; có 32,41 km mương thoát nước trên 23 tuyến đường chính, mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thành tăng từ 1,5 km/km2 (năm 2009) lên 2,96 km/km2 (năm 2017). Hệ thống điện chiếu sáng 207/207 tuyến đường, với 8.111 bộ đèn cao (đạt 99,03%) với 261 trạm điều khiển chiếu sáng tự động, điện chiếu sáng đường hẻm 145,792 km/737,183 km (đạt 19,91%) với 3.325 bộ bóng đèn các loại. Có 34 bãi giữ xe công cộng (diện tích 7,7ha, 2.799 chỗ đậu, đỗ xe ôtô). Sân bay Pleiku được nâng cấp bảm bảo phục vụ cùng lúc 3 máy bay A321 và tương đương... Đến nay, thành phố đạt 53/59 tiêu chí đô thị loại I theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hiện đang lập hồ sơ đề nghị thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai.

Các lĩnh vực văn hóa - xã có những chuyển biến tích cực; quy mô, chất lượng giáo dục được nâng lên; hiện nay, trên địa bàn thành phố 81 trường, với 1.618 nhóm/lớp, 58.420 học sinh, có 38/81 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 46,91%); có 14 trường Mầm non dân lập, tư thục; 01 trường hai cấp (Trường tiểu học và trung học cơ sở Sao Việt); 01 trường đa cấp (Trường Quốc tế Châu á Thái Bình Dương Gia Lai). Hàng năm, quan tâm đầu tư xây dựng trường học, nâng cấp cơ sở vật chất, đáp ứng đủ phòng học, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trong độ tuổi đến trường; tiếp tục phát triển mở rộng các lớp bán trú, lớp 2 buổi/ngày; từng bước xây dựng các trường có đủ các phòng chức năng, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thực hiện Quy ước, Hương ước đạt kết quả. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa được chú trọng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trong nhân dân. Trên địa bàn thành phố có 19 nhà rông, 85 bộ cồng chiêng, 30 đội cồng chiêng; 150 hội viên tham gia sáng tác ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, có nhiều câu lạc bộ thơ hoạt động như: phường Hoa Lư, phường Tây sơn, Người cao tuổi tỉnh Gia Lai, UNESCO thơ Đường Việt Nam chi nhánh Pleiku. Đầu tư khu tập luyện thể thao công cộng tại: Khu hoa viên Quang Trung, Nguyễn Viết Xuân, Công viên Diên Hồng... Công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt; y tế cơ sở được quan tâm đầu tư và củng cố, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; xã hội hóa về y tế phát triển; tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 95,6% năm 2018; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 4,22%; tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng hằng năm đạt trên 95%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức 1,1%/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 82,94% năm 2018. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách người có công và công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, nhất là trong đồng bào DTTS. Đến cuối năm 2018 thành phố từ 588 hộ nghèo (chiếm 1,12%) giảm xuống còn 436 hộ (0,82%); hộ cận nghèo từ 559 hộ (chiếm 1,06%) giảm xuống còn 556 hộ (1,05%); trong đó hộ nghèo là DTTS còn 217 hộ, hộ cận nghèo là DTTS còn 213 hộ. Hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động thực hiện theo kế hoạch, ưu tiên cho các xã nông thôn mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 58% năm 2018.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) về nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân tại các làng đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, bước đầu đạt được nhiều kết quả. Đến nay, 100% làng đồng bào DTTS có sân tập thể thao, nhà sinh hoạt cộng đồng; 98,5% người đồng bào DTTS sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 43,58% người đồng bào DTTS có thẻ bảo hiểm y tế. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất cho người đồng bào DTTS được quan tâm. Năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào DTTS dưới 3,0%.  Hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định; tranh thủ các chức sắc, chức việc, người có uy tín, lực lượng cốt cán để vận động Nhân dân trong tôn giáo thi đua yêu nước, tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh Nhân dân và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Tập trung giải quyết các vụ việc, không để tồn đọng; giải quyết kịp thời đơn thư ngay tại cơ sở, phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần ổn định an ninh trật tự. Trong công cuộc xây dựng CNXH và thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, quân và dân thành phố Pleiku đã thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phát huy nội lực xây dựng thành phố Pleiku ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như điều Bác Hồ hằng mong muốn.      
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png