TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

TP.Pleiku học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng bài: 28/08/2019
Vừa qua, Thành ủy Pleiku tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ năm 2016 đến 2018, thành phố đã biểu dương, khen thưởng 50 tập thể, 41 cá nhân và đề nghị tỉnh tặng bằng khen cho 01 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng bộ thành phố Pleiku hiện nay có 66 tổ chức cơ sở Đảng, (gồm: 28 Đảng bộ cơ sở và 38 chi bộ cơ sở); trong đó: có 23 Đảng bộ cơ sở khối xã, phường, 32 tổ chức cơ sở Đảng khối cơ quan hành chính (gồm 01 Đảng bộ và 31 chi bộ cơ sở), 08 tổ chức cơ sở Đảng khối sự nghiệp (gồm 01 Đảng bộ cơ sở và 07 chi bộ cơ sở), 01 Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần tư nhân và 02 Đảng bộ cơ sở khối lực lượng vũ trang; toàn Đảng bộ có 315 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số đảng viên 8.533 đồng chí.
 
bai-1.jpg
Khen thưởng 17 tập thể có thành tích tiêu biểu (3 năm) trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện, sinh hoạt chuyên đề và đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trên cơ sở các kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở hằng năm đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức: tuyên truyền cổ động trực quan, thực hiện các chương trình truyền thanh truyền hình, mở các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài, phóng sự, gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố đã treo 1.840 lượt băng rôn (3.480 câu khẩu hiệu), treo hơn 9.300 cờ các loại, sửa chữa 6 cụm pano tuyên truyền cổ động, trang trí 03 cầu bộ hành, các cổng chào trên địa bàn thành phố và tại các cơ quan, đơn vị của thành phố; thực hiện 52 phóng sự, 275 tin về các địa phương, đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến học tập làm theo lời Bác; Trang Thông tin điện tử thành phố đăng 70 tin, bài tuyên truyền; Bản tin Thông tin tuyên truyền Đảng bộ thành phố đăng 12 bài viết tuyên truyền; Ban Tuyên giáo Thành ủy sao gửi các tài liệu sinh hoạt chuyên đề,  sao gửi đĩa DVD bộ phim Nguyện theo con đường của Bác”...
 
bai-2.jpg
Khen thưởng 24 cá nhân có thành tích tiêu biểu (3 năm) trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Các trường học trên địa bàn thành phố tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Chỉ đạo các trường học đảm bảo theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; đưa nội dung vào giảng dạy tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố, nhất là các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng và bồi dưỡng cho đảng viên mới. Chú trọng các môn học giáo dục công dân, văn học, lịch sử, giáo dục hướng nghiệp, các tiết chào cờ đầu tuần và hoạt động ngoại khóa để tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên, học sinh các trường sinh hoạt ngoại khóa, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai- Kon Tum, xem phim tư liệu, tìm hiểu, sưu tầm những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, thi kể chuyện về Bác; hoàn thiện 58 “Tủ sách Bác Hồ” với hơn 1.000 đầu sách và tủ sách điện tử với nhiều nguồn tư liệu đa dạng, phong phú cho đoàn viên, thanh thiếu niên tham khảo... Các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước như: cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", “Ngày vì người nghèo”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”...

Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức các Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo được việc sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); 70 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Dân vận” (1949-2019); 50 năm tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” (1969-2019). Thành đoàn Pleiku tổ chức Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ” trong đoàn viên thanh niên các trường THPT năm 2016, Hội thi “Kể chuyện về Bác Hồ” cho Đội viên thiếu niên khối tiểu học, THCS trên địa bàn thành phố năm 2017; Hội thi cho cán bộ, đoàn viên 23 xã, phường và  tổ chức Lễ tuyên dương “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” 2018; “Ánh sáng soi đường” trong đoàn viên, thanh niên khối THPT năm 2019... Ngoài ra, thành phố cũng đã tích cực chỉ đạo việc hưởng ứng tham gia các cuộc thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do các cấp các ngành phát động, điển hình như Cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, đã thu hút hàng ngàn lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2019 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới. Theo đó, trong sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn cho đảng viên thảo luận, nhận diện 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu vấn đề, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình và nguyên nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong tinh thần NQTW4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu” (Quý IV năm 2016); chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”(năm 2017); chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2018); chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2019), và xây dựng kế hoạch “làm theo” và các bản cam kết, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch “làm theo” của tập thể trong toàn khóa và từng năm; đồng thời phân công nhiệm vụ nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong đó, có 4 nội dung đột phá được xác định cần phải tổ chức thực hiện thường xuyên trong toàn khóa nhằm tạo sự chuyển biến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đó là: (1) Đổi mới phương thức, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới; (2) Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; (3) Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; (4) Phát huy vai trò của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn 3 nội dung trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đó là: (1) Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; (2) Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; (3) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận quần chúng quan tâm. Từ đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội từ thành phố đến cơ sở xây dựng Kế hoạch “làm theo” của tập thể trong toàn khóa và từng năm phù hợp với tình hình nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị mình. Ban Thường vụ Thành ủy đã triển khai thực hiện việc công khai bản kế hoạch cá nhân năm 2018, 2019 của đồng chí Bí thư Thành ủy và bí thư đảng ủy 23 xã, phường trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, đã được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần NQTW4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc từ cấp thành phố đến cơ sở; với kết quả đánh giá, phân tích chất lượng TCCS Đảng: năm 2016, có 72,06% (49/68) TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh  và  không có đơn vị yếu kém; năm 2017, có 51,47% (35/68) TCCS đảng đạt trong sạch, vững mạnh và có 01 đơn vị xếp loại yếu kém, chiếm 1,47%;  năm 2018: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXSNV) có 13,43% (9/67),  hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTVN) 31,31% ( 42/67),  HTVN 17,91% (12/67), Không HTNV 4,48% (3/67). Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên: năm 2016, tỷ lệ đảng viên HTXSNV chiếm 10,84% (726 đ/c), đảng viên HTTNV chiếm 80,84% (5.413 đ/c), đảng viên HTNV chiếm 7,93% (531 đ/c), đảng viên không HTNV chiếm 0,39% (26 đ/c); năm 2017, đảng viên HTXSNV chiếm 10,09% (715 đ/c), đảng viên HTTNV chiếm 82,56% (5.852 đ/c), đảng viên HTNV chiếm 6,98% (495 đ/c), đảng viên không HTNV chiếm 0,37% (26 đ/c);  năm 2018, tỷ lệ đảng viên HTXSNV chiếm 11,83% (876 đ/c), đảng viên HTTNV chiếm 81,75% (6.055 đ/c), đảng viên HTNV chiếm 5,99% (444đ/c), đảng viên không HTNV chiếm 0,37% (326 đ/c).

Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa bằng việc xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn về công tác cán bộ về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2017-2020; triển khai sắp xếp, sáp nhập xã ChưHdrông vào phường Chi Lăng; thực hiện bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo kiêm là Giám đốc TTBDCT thành phố; Trưởng Ban Dân vận đồng thời Chủ tịch UBMT TQVN Thành phố; thành lập Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố; sáp nhập Đài THTH Thành phố với Trung tâm Văn hóa, thông tin, thể thao Thành phố; sáp nhập 4/8 trường thuộc Ngành Giáo dục - đào tạo thành phố năm học 2018- 2019; sáp nhập còn lại 175/254 thôn, làng, tổ dân phố…

Thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VIII về “Công tác cán bộ và tạo nguồn cán bộ”; Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa X) về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2013- 2015 và đến năm 2020, đã hợp đồng 182 sinh viên về công tác tại các xã, phường và cơ quan thành phố; tuyển dụng vào biên chế 85 người (kể cả cán bộ chuyên trách xã, phường); hiện nay, số cán bộ nguồn của Thành ủy là 26 người. Theo Đề án 02, thành phố đã hợp đồng 07 sinh viên là người DTTS tốt nghiệp đại học, trung cấp có chuyên ngành phù hợp bố trí về công tác tại 02 cơ quan và 05 xã, phường; quy hoạch, đánh giá, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ; hiện nay, cán bộ chủ chốt của thành phố (trưởng các ban, ngành) có trình độ lý luận chính trị cao cấp và chuyên môn từ đại học trở lên đạt 100%; cán bộ chủ chốt và cán bộ chuyên trách xã, phường có trình độ chuyên môn và trung cấp lý luận chính trị trở lên đạt trên 85%... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 03 năm, Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát đối với 23 TCCS đảng và 67 đảng viên, tính cả kiểm tra, giám sát 05 tập thể, 04 cá nhân về thực hiện Chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó kiểm tra, giám sát 04 tổ chức cơ sở Đảng và 10 đảng viên có nội dung về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện NQTW4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từ năm 2016 đến nay, các đơn vị đã tiến hành 30 cuộc giám sát, nội dung giám sát được thực hiện gắn với trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách. Ngoài ra, các đoàn thể của thành phố tham gia các đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận TQVN thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Kinh tế - Xã hội thành phố chủ trì. Qua giám sát, đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế ở các địa phương, đơn vị; tổng hợp các ý kiến để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc cho nhân dân.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong toàn Đảng bộ thành phố Pleiku đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo được sự gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png