TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

TP.Pleiku – Những kết quả mang lại sau 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng bài: 21/05/2020
Vừa qua, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); Thành ủy Pleiku đã tổ chức Lễ báo công và dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên (Quảng trường Đại đoàn kết). Tại buổi lễ có 18 tập thể và 32 cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” được UBND thành phố Pleiku tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên các lĩnh vực và ở địa bàn khu dân cư. Và trong 04 năm qua, thành phố đã biểu dương, khen thưởng 67 tập thể, 65 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

bai-sn1.jpg
Cán bộ lãnh đạo thành phố và các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ.
 
Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện và xây dựng kế hoawchj sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời, xác định rõ vai trò trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên nhất là vai trò của người đứng đầu để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra; chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng quán triệt, triển khai nghiêm túc các chuyên đề hàng năm đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân: “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu” (Quý IV năm 2016); chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”(năm 2017); chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2018); chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2019); chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (năm 2020)...

Tổ chức các cuộc thi, hội thi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  từ cấp cơ sở đến thành phố (năm 2016 và 2019),  thu hút hằng trăm lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thấm nhuần sâu sắc các nội dung các chuyên đề, tích cực học tập và làm theo gương Bác; đồng thời, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, và các cuộc vận động ... Từ đó, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thấy rõ hơn việc học tập và làm theo gương Bác là cơ hội để tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
 
bai-sn2.jpg
Các cá nhân được UBND thành phố khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 50 thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Nhiều địa phương, đơn vị có các hình thức sinh hoạt chuyên đề sáng tạo: các Đảng bộ trực thuộc tổ chức các cuộc thi, hội thi nhằm sân khấu hóa hình thức sinh hoạt chuyên đề, phát huy trách nhiệm của cấp ủy, bí thư chi bộ, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở quán triệt, triển khai các nội dung chuyên đề, tạo được sự đổi mới, sáng tạo thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân tham gia học tập và làm theo gương Bác. Một số chi bộ ít đảng viên phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai- Kon Tum, làm báo tường, tổ chức thi hỏi- đáp tìm hiểu các chuyên đề, Chi bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy, chi bộ Ban Dân vận Thành ủy, Chi bộ Văn phòng Thành ủy...; các đơn vị lực lượng vũ trang tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Mỗi câu chuyện- Một bài học”, các buổi tọa đàm tìm hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng bộ Quân sự thành phố tổ chức tọa đàm “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” trong thời kỳ mới”; Đảng bộ Công an thành phố tổ chức tọa đàm chủ đề “Một số giải pháp thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”… phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao thành phố đã treo 3.990 lượt băng rôn (7.984 câu khẩu hiệu), treo hơn 26.000 cờ các loại, thay đổi 171 cụm pano tuyên truyền cổ động, trang trí 03 cầu bộ hành, các cổng chào trên địa bàn thành phố và tại các cơ quan, đơn vị của thành phố; thực hiện 15.249 tin, bài các địa phương, đơn vị, cá nhân điển hình tiên tiến học tập làm theo lời Bác và gương người tốt, việc tốt; Trang Thông tin điện tử thành phố đăng trên 70 tin, bài tuyên truyền; Bản tin Thông tin tuyên truyền Đảng bộ thành phố đăng 16 bài viết tuyên truyền; Ban Tuyên giáo Thành ủy sao gửi các tài liệu sinh hoạt chuyên đề,  sao gửi đĩa DVD bộ phim Nguyện theo con đường của Bác”...
 
bai-sn3-(1).jpg
UBND thành phố Pleiku tặng Giấy khen cho 18 tập thể và 32 cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, vì đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Kế hoạch toàn khóa thực hiện 4 nội dung đột phá, đó là: (1) Đổi mới phương thức, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo; trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố trong thời gian tới; (2) Quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; (3) Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; (4) Phát huy vai trò của Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Năm 2019, thực hiện 3 nội dung: (1) Tăng cường trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp; (2) Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; (3) Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những vấn đề nổi cộm, bức xúc, được dư luận quần chúng quan tâm. Năm 2020, thực hiện 2 nội dung trọng tâm, đột phá đó là: (1) Đa dạng các hình thức tập hợp nhân dân và tập trung hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; (2) Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền các cấp và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”...

Từng bước cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, cơ quan, đơn vị. Viện kiểm sát nhân dân thành phố bổ sung chuẩn mực đạo đức cán bộ, kiểm sát viên: “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; Chuẩn mực cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an thành phố Pleiku “ Giữ vững bản lĩnh chính trị; thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; rèn luyện tư cách trung thực; tôn trọng luật pháp, kỷ cương; đoàn kết, nhân ái; nâng cao năng lực chuyên môn; giữ gìn đạo đức nghề nghiệp”; Ban tổ chức Thành ủy “Trung thực, công tâm, sâu sát, tận tình chu đáo với công việc; xây dựng tốt mối quan hệ với các cơ quan khác trong hệ thống chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn và bảo vệ tài liệu”…

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân đối việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; từ năm 2016 đến nay, các đơn vị đã tiến hành hơn 30 cuộc giám sát, nội dung giám sát được gắn với trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách các lĩnh vực. Hằng năm, đồng chí Bí thư Thành ủy và Bí thư Đảng ủy 23 xã, phường đã xây dựng bản kế hoạch cá nhân, được đăng công khai trên Trang thông tin điện tử của thành phố. Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

Từ năm 2017- 2019, Thường trực Thành ủy, HĐND thành phố đã tổ chức 05 cuộc đối thoại liến quan đến việc tháo dỡ nhà lồng và di dời chợ Hoa Lư, đối thoại với các đối tượng được tha tù, đối thoại với trẻ em, nông dân, phụ nữ; lãnh đạo UBND thành phố đã tổ chức hơn 53 cuộc đối thoại trực tiếp với người dân; ngoài ra, Thường trực HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng tại Trụ sở Tiếp công dân của thành phố, tiếp nhận và giải quyết hàng trăm lượt công dân nội dung liên quan đến tranh chấp đất đai, thời hạn giải quyết các hồ sơ đất, việc đền bù giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính… Nhiều địa phương, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác chỉnh trang đô thị; huy động các nguồn lực trong nhân dân cùng Nhà nước đầu tư các tuyến đường hẻm, đường giao thông nông thôn, lắp điện chiếu sáng, làm vỉa hè, xây dựng các tuyến đường hoa, tuyến đường tự quản; tuyên truyền, giải tỏa việc buôn bán, lấn chiếm vỉa hè lập lại trật tự tại các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố... Năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận hoàn thành nông thôn mới; năm 2020 công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Đảng bộ Quân sự thành phố tích cực thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”; “Hũ gạo vì người nghèo”; ký kết nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng; tăng gia sản xuất, chăn nuôi nâng cao đời sống cho bộ đội. Đảng bộ Công an Thành phố triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ”, duy trì diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; xây dựng và triển khai mô hình sinh hoạt chính trị “Mỗi câu chuyện- một bài học”… qua đó giúp cán bộ, chiến sỹ điều chỉnh, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, xây dựng phong cách, lễ tiết tác phong, tinh thần trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử vì dân phục vụ.

Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả đem lại kết quả tích cực trong thực tiễn như: mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”; “Ngày thứ bảy tình nguyện”,“Ngày chủ nhật xanh” ; Câu lạc bộ Cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi”; Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; ...

Trong 04 năm qua, thành phố đã biểu dương, khen thưởng 67 tập thể, 65 cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn thành phố, đã kịp thời có những tin bài để tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác; đồng thời tổ chức chương trình giao lưu, gặp mặt các điển hình, tạo sức lan tỏa ra toàn xã hội. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 32 TCCS Đảng và 91 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; trong đó kiểm tra, giám sát 6 TCCS Đảng và 16 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý trong thực hiện  Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đã xem xét, xử lý kỷ luật 102 đảng viên bằng các hình thức: khiển trách 64, cảnh cáo 26, cách chức 02, khai trừ 10 đảng viên.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong toàn Đảng bộ thành phố Pleiku đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đã trở thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo được sự gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, hành động cách mạng, tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong từng tổ chức Đảng, từng cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở. Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe; tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước. Từ đó, đã xuất hiện nhiều cách làm có hiệu quả của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 05-NQ/TU của Thành ủy (khóa X) về "Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020", góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố Pleiku ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Bài và ảnh: Sỹ Nhân
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png