TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Hiệu quả từ phong trào “Dân vận khéo” của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku

Ngày đăng bài: 15/09/2019
Để củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của đông đảo nhân dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, các cấp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Pleiku luôn đặt công tác dân vận lên hàng đầu với nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động ngày càng đa dạng và hiệu quả.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong những năm qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã triển khai công tác tuyên truyền, vận động trong hệ thống Mặt trận của thành phố về công tác dân vận của Đảng, về tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua các phong trào, các cuộc vận động của Mặt trận nhằm động viên và phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố tăng cường đa dạng hóa về nội dung, hình thức tuyên truyền, tạo phong trào lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác dân vận của Mặt trận gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua của các đoàn thể, đặc biệt tăng cường tuyên truyền về gương tập thể, cá nhân tiên tiến trong phong trào và xây dựng mô hình điển hình  phong trào “Dân vận khéo” nhằm vận động đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
dv1.jpg
Bà Đinh Thị Giang – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai trao quà tết cho hộ nghèo tại xã IaKênh.
 
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, với phương châm lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân, cán bộ Mặt trận và các đoàn thể các cấp của thành phố đã bám sát địa bàn khu dân cư và hộ gia đình để triển khai cuộc vận động, theo đó MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố triển khai mô hình khuyến nông cho 50 hộ nghèo nuôi bò cái sinh sản, heo thịt và mô hình trồng cây ăn quả, cải tạo vườn tạp với tổng vốn 2 tỷ 083 triệu đồng (trong đó Nhà nước hỗ trợ 1 tỷ 307 triệu đồng, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố 240 triệu đồng, vận động nhân dân đóng góp 536 triệu đồng); duy trì mô hình điểm về bảo vệ môi trường tại làng Óp – phường Hoa Lư, làng Ianueng – xã Biển Hồ; duy trì và phát triển làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại xã Biển Hồ, phường Thắng Lợi …Mặt trận các xã, phường phối hợp triển khai các mô hình như: mô hình vận động nhân dân tháo dỡ tường rào, hiến đất, đóng góp kinh phí xây dựng hội trường tổ dân phố và làm đường giao thông nông thôn; mô hình nhân dân tự quản; mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường, khu dân cư ba không ...Các tổ chức thành viên của Mặt trận xây dựng các mô hình như: Hội phụ nữ thành phố xây dựng 10 mô hình “Hàng rào xanh”, 13 mô hình “Con đường hoa” với tổng chiều dài 14.000 m có trên 900 hộ tham gia; Hội nông dân xây dựng 24 mô hình trồng trọt, chăn nuôi tạo việc làm cho hơn 1.300 lượt hội viên; Hội Cựu chiến binh với 12 mô hình làm kinh tế giỏi cho thu nhập từ 300 triệu đồng/năm; Liên đoàn lao động thành phố với mô hình xây dựng công sở văn minh, xanh, sạch, đẹp. Mô hình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường với 157 công trình, phần việc thanh niên vì an sinh xã hội thu hút hơn 15.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tổng giá trị làm lợi khoảng 1,4 tỷ đồng.
 
dan-van-2.jpg
Tổ chức Lễ ký kết công tác kết nghĩa giữa cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với làng Bông Phun – xã Chư Ă.

Triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, Mặt trận các cấp thành phố đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện“Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng”. Mặt trận thành phố phát 2.440 phiếu lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đại diện cho 3.933 hộ gia đình tại 03 xã Ia Kênh, Chư Ă và xã Gào, đạt tỷ lệ từ 93-99%. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân tại 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có trên 80% số hộ dân được lấy ý kiến đánh giá hài lòng với 09/09 nội dung, có 3.101/3.154 hộ số hộ dân được lấy ý kiến hài lòng với kết quả chung về xây dựng nông thôn mới của thành phố (đạt tỷ lệ 98,32%).

Công tác chăm lo cho người nghèo được quan tâm, để người nghèo có thêm động lực vươn lên thoát nghèo. Mặt trận 2 cấp và các đoàn thể đã phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác khảo sát, hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo, người nghèo chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Thông qua việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ và xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” nhân tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” từ ngày 18/10 đến 18/11 hàng năm, với phương châm “Không để hộ chính sách khó khăn, hộ nghèo nào mà không có tổ chức hỗ trợ” từ nguồn quỹ vận động được từ năm 2009 đến nay, với tổng số tiền 9 tỷ 820 triệu đồng (Quỹ “VNN” thành phố hỗ trợ 4 tỷ 632 triệu đồng; xã, phường hỗ trợ 5 tỷ 188 triệu đồng) góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố. Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (giai đoạn 2011 - 2015) thành phố có 992 hộ chiếm tỷ lệ 2.07% hộ dân thành phố, cuối năm 2015 hộ nghèo còn 153 hộ chiếm tỷ lệ 0.17%. Kết quả điều tra. rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nghèo đa chiều (giai đoạn 2016 - 2020) thành phố có 1.357 hộ chiếm tỷ lệ 2.69%. Vận động người thân ở xa quê đóng góp xây dựng quê hương, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, các chương trình, dự án và cộng đồng dân cư giúp đỡ, hỗ trợ các hộ nghèo nâng cấp nhà ở, xây dựng nhà đại đoàn kết, cải thiện đời sống, gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.
 
 
 
Thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI), MTTQ Việt Nam thành phố đã thành lập Đoàn giám sát và tổ chức giám sát về công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; giám sát việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; giám sát công tác quản lý đất tại Hợp tác xã An Phú 1, Hợp tác xã An Phú 2; giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế cho đối tượng là người nghèo, người cận nghèo, giai đoạn 2016-2020; giám sát thực hiện Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai V/v “Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai”; giám sát việc triển khai thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 10/6/2016 của UBND thành phố Pleiku về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố; giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của UBND phường sau các kỳ tiếp xúc cử tri năm 2018. Qua giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã kịp thời đề xuất kiến nghị với chính quyền, các ban ngành thành phố có liên quan kịp thời kiểm tra, chỉ đạo khắc phục, điều chỉnh phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức 03 hội nghị (mở rộng) lấy ý kiến phản biện một số chủ trương của thành phố; tổ chức lấy ý kiến về sử dụng thí điểm hè phố của một số tuyến đường phục vụ mục đích kinh doanh có thu phí thuộc 09 phường theo đề nghị của UBND thành phố.
dan-van-3.jpg
Hội nghị phản biện của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Qua lấy ý kiến phản biện, Mặt trận thành phố đã tổng hợp ý kiến kiến nghị chuyển cho các cơ quan chức năng xem xét, quyết định. Mặt trận các xã, phường đã tổ chức, chủ trì triển khai các cuộc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đối thoại trực tiếp với nhân dân tại các khu dân cư, nội dung chủ yếu là việc thực hiện chế độ chính sách cho hộ nghèo, hộ chính sách, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các khoản thu vận động trong nhân dân, về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng ở địa phương, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường…; phối hợp với Phòng Lao động TB&XH, Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Dân tộc, Phòng Tư pháp và Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức đối thoại nhân dân về chế độ chính sách giảm nghèo bền vững tại xã Ia Kênh, xã Tân Sơn với 155 hộ nghèo và hộ cận nghèo tham dự, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ngày càng hoạt động đạt hiệu quả; tích cực tham gia góp ý kiến với cán bộ, đảng viên, với chi bộ, chi đoàn, chi hội các đoàn thể trong các cuộc họp khu dân cư và sinh hoạt đoàn thể; giám sát chính quyền xã, phường trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác hòa giải ở cơ sở đã góp phần giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư, hạn chế việc khiếu kiện vượt cấp. Nêu cao tinh thần tố giác tội phạm, tích cực đấu tranh với những hành vi tham nhũng, lãng phí của cán bộ, công chức, viên chức; đấu tranh với các phần tử lợi dụng dân chủ, có hành vi gây rối trật tự xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các thôn, làng, tổ dân phố thực hiện mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự, mô hình đoạn đường tự quản của chi Hội phụ nữ, chi Hội cựu chiến binh, chi Hội nông dân. Nhờ thực hiện tốt mô hình, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, ổn định.

Qua thực hiện phong trào “Dân vận khéo” và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” cụ thể, thiết thực, phù hợp thực tế địa phương, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã góp phần tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, bức xúc trong nhân dân; nâng cao chất lượng và hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương, cơ sở, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc; xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước./.
                                                                                                            Kiều Dung
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png