TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đẩy mạnh sự phối hợp thực hiện Đề án 01 của Thành ủy để giúp bà con đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững

Ngày đăng bài: 20/08/2019
Đề án số 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Thành ủy Pleiku phân công các cơ quan, đơn vị, ban ngành, Mặt trận cùng các đoàn thể và các xã, phường kêt nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn, đến nay cũng đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, sau khi sáp nhập các làng đồng bào DTTS trên địa bàn còn lại 37 làng, để tiếp tục phát huy hơn nữa trong việc giúp bà con đồng bào DTTS trên địa bàn thành phố Pleiku phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững; Thành ủy đã có công văn 1356-CV/TU ngày 24/5/2019 điều chỉnh phân công các cơ quan, đơn vị kết nghĩa với các làng đồng bào DTTS trên địa bàn. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, ban ngành, Mặt trận cùng các đoàn thể và các xã, phường được phân công kết nghĩa với các xã có làng đồng bào DTTS cần khẩn trương có sự phối hợp để xây dựng kế hoạch và ký kết với các làng sau khi đã điều chỉnh.

bai-de-an-1.jpg
Lễ ký kết nghĩa của Hội LHPN, Hội CCB và Liên Đoàn lao động thành phố với làng Ianueng, xã Biển Hồ.
 
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; và Quyết định số 601/QĐ-UBND ngày 19