TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đảng ủy xã Trà Đa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết

Ngày đăng bài: 01/11/2018
Ngày 29/10/2018, Đảng ủy xã Trà Đa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TW, Nghị quyết số 23-NQ/TW, Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII).


xa-tra-da-(1).png

Hội nghị đã được nghe các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy xã giới thiệu, quán triệt những nội dung chính của các nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới, đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia.

Ngoài ra, hội nghị cũng được quán triệt Kết luận số 23-KL/TW ngày 22/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Qua hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết và giúp cho việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.
 
Tin, ảnh: Trần Thị Làn
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png