TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đảng bộ phường Yên Thế: Những kết quả đạt được sau 5 năm nhìn lại

Ngày đăng bài: 25/06/2020
Vừa qua, Đảng bộ phường Yên Thế, thành phố Pleiku đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu Thành ủy, các ban ngành đoàn thể thành phố; có 147 đại biểu đại diện cho 910 đảng viên đang sinh hoạt tại 18 chi bộ thuộc Đảng bộ phường. Đại hội đã Bầu ra Ban Chấp hành với 14 đồng chí (khuyết 01 đồng chí); Ban Chấp hành đã bầu ra Ban Thường vụ với 05 đồng chí, và đồng chí Mai Thị Thanh Huyền, tái đắc cử chức vụ Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Huỳnh Văn Trung và đồng chí Trần Đại Trí, tái đắc cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy phường; Ban Chấp hành đã bầu Ủy ban kiểm tra với 05 đồng chí và đồng chí Huỳnh Văn Trung, được bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng bộ phường, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội cũng đã bầu ra đoàn đại biểu với 20 đồng chí (có 02 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku, lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
 

yt1-(1).jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025
cùng các đại biểu thành phố và cán bộ lão thành của địa phương.

 
Với cơ cấu kinh tế được xác định “Tiểu thủ công nghiệp , Thương mại - dịch vụ, nông nghiệp”. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kinh tế phường theo đúng định hướng, chính vì thế kinh tế phát triển khá, nhịp độ tăng trưởng bình quân hàng năm đều tăng, năng lực sản xuất được phát huy đời sống nhân dân được nâng cao; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp cuối năm 2019 đạt hơn 451,7 tỷ đồng, tăng 193 tỷ đồng so với năm 2015; hoạt động thương mại - dịch vụ cuối năm 2019 đạt 586,2 tỷ đồng, so với năm 2015 tăng 244,3 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 1.272 lao động mỗi năm; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp hằng năm đạt trên 237 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho gần 1.850 lao động; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm (2015 - 2019) đạt 41,4 tỷ đồng, tăng 10,8 tỷ đồng so với 5 năm (2011 - 2015). Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 11/8/2011 của BCH Đảng bộ Thành phố (khóa  X) về “Đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020" và Nghị quyết của Đảng bộ phường, công tác xây dựng cơ bản, chỉnh trang đô thị luôn được quan tâm chú trọng, tập trung các nguồn lực để duy tu bảo dưỡng và làm mới đường hẻm với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; tổng giá trị xây dựng cơ bản 5 năm qua là 3.391.261.461 đồng, trong đó: nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước là 1.403.463.649 đồng, chiếm 41%, Nhân dân đóng góp là 1.987.857.862 đồng, chiếm 59%. Ngoài ra, Nhân dân còn tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng nền đường trị giá trên 300.000.000 đồng; đến nay trên phường 98% đường hẻm được nhựa hóa, bêtông hóa; 100% phòng họp  tổ dân phố, làng được xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp, đảm bảo nơi sinh hoạt, hội họp cho bà con Nhân dân; làm mới Hội trường HĐND - UBND phường, với diện tích 424,8 m2, tổng số tiền 1.691.124.288 đồng, từ nguồn kinh phí Nhân dân đóng góp 379.600.000 đồng và Nhà nước đầu tư 1.311.524.288 đồng; lắp điện chiếu sáng ở 12 đường hẻm, với 121 bóng điện chiếu sáng, nâng tỷ lệ đường hẻm được chiếu sáng toàn phường lên 90%; đã vận động 696 hộ tự tháo dỡ các vật kiến trúc, biển hiệu, mái che không đúng quy định, với diện tích tháo dỡ 11.474m2, trong đó: 696 hộ tháo dỡ bục bệ; 272 hộ tháo dỡ mái che; 424 hộ tháo dỡ tường rào và nhà chủ yếu trên trục đường Phạm văn Đồng, Tôn Đức Thắng; Lê Đại Hành; Trường Sơn... hiện có 90% các tuyến đường hẻm đã được thu gom rác.
 
yt2-(1).jpg
Đội ngũ cán bộ nữ và đại biểu nữ tham dự Đại hội Đảng bộ phường Yên Thế
lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 
Trên địa bàn phường có 5/5 trường học đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 với tổng số 4.931 học sinh, đồng thời quản lý 12 nhóm trẻ và lớp tư thục; trong nhiệm kỳ, tổng nguồn vốn đầu tư cho giáo dục, kể cả nguồn xã hội hóa giáo dục là 11.077.700.000 đồng; triển khai có hiệu quả đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, Đề án “Đẩy mạnh học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” của Thủ tướng Chính phủ; toàn phường có 3.055 hộ gia đình học tập, 5/5 đơn vị học tập, 9/11 cộng đồng học tập; trong 5 năm, có trên 11.721.000 lượt người tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng, phường đạt 75 tiêu chí của Bộ tiêu chí xây dựng chuẩn xã hội học tập; số tiền huy động trong Nhân dân cho công tác khuyến học, khuyến tài hơn 100.125.000 đồng, dùng để hỗ trợ tiếp sức đến trường cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và khen thưởng cho các em học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi.

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, duy trì hoạt động trang thông tin điện tử thành phần của phường, tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT thành phố, Hội diễn văn nghệ quần chúng CNVC - LĐ thành phố, Hội thi hòa giải viên giỏi cấp thành phố và hội thi tuyên truyền viên về ATGT... Quan tâm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại làng BrukNgol như dệt thổ cẩm, duy trì hoạt động đội cồng chiêng, thành lập đội văn nghệ; Phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng trong nhân dân, kết quả năm 2015, toàn phường có 18/18 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa, có 3947/4119 (đạt 95,82%) hộ gia đình văn hóa; năm 2019, có 11/11 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa, có 4491/4661 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 96,4%. Trên địa bàn phường có 383 đối tượng chính sách, 62 đối tượng trợ cấp xã hội, hằng năm phường đã thực hiện tốt các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng, các chính sách an sinh xã hội đều được tiến hành đầy đủ, thường xuyên, kịp thời. Qua rà soát cuối năm 2015 toàn phường còn 107 hộ nghèo   chiếm 2,63%; hộ cận nghèo 43 hộ, chiếm 1,06%; đến cuối năm 2019 còn 19 hộ nghèo chiếm 0,46%, 28 hộ cận nghèo chiếm 0,64%, trong đó 02 hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/8/2016 của Thành ủy về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; các chức sắc tôn giáo và tín đồ, đạo hữu sinh hoạt theo đúng pháp luật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện cuộc sống “Tốt đời, đẹp đạo”; công tác quốc phòng - an ninh trên địa bàn cơ bản ổn định.
 
yt3.jpg
Cán bộ, đảng viên phường Yên Thế tham gia Hội thi.
 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về ẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện, đồng thời hướng dẫn cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cam kết về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kịp thời biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, sáng tạo của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn. Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết số 137/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Gia Lai; Đảng ủy đã tiến hành giải thể, thành lập mới và đổi tên các chi bộ trực thuộc Đảng bộ theo quy định, đến nay Đảng bộ còn 18 chi bộ giảm 9 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ, trong nhiệm kỳ đã bồi dưỡng, tạo nguồn được 46 đảng viên mới, trong đó, phát triển đảng ở chi bộ khu dân cư 17 đảng viên, chi bộ quân sự 03 đảng viên, chi bộ trường học 26 đảng viên, đạt tỷ lệ 57,5% so với Nghị quyết Đại hội, hiện Đảng bộ có 910 đảng viên (tăng 257 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ).

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 05-NQ/TU của Thành ủy (khóa IX) về "xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện", hiện nay 100% chi bộ địa bàn dân cư có cấp ủy; thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, đạt 81,8% so với năm 2015 giảm 1,5%; Trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên, đạt 90,9% tăng 2,1% (so với 2015); Chi hội trưởng phụ nữ là đảng viên, đạt 72,7%  tăng 6,1% (so với 2015); Chi hội trưởng nông dân là đảng viên, đạt 72,7% tăng 17,2% (so với 2015); Chi hội trưởng Cựu Chiến binh là đảng viên, đạt 81,8% tăng 4,1% (so với 2015); Bí thư chi đoàn thanh niên là đảng viên, đạt 63,6% tăng 19,2% (so với 2015). Công tác quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo cán bộ được chú trọng đáp ứng các tiêu chuẩn đối với từng vị trí chức danh. Đảng ủy đã kịp thời chỉ đạo củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ phường đến các tổ dân phố. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hằng năm được triển khai theo đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên; 100% chi bộ hoàn thành nhiệm vụ và 99,92% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Công tác kiểm tra, giám sát luôn được chú trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc của Đảng. Các cấp ủy đã bám sát chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình công tác kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tiến hành kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Công tác dân vận trong nhiệm kỳ đã có những chuyển biến tích cực; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, "Dân vận chính quyền” đã thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của phường. Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ, thường xuyên được củng cố kiện toàn; trong nhiệm kỳ Đảng ủy, HĐND, UBND đã tổ chức 03 buổi đối thoại với người dân và trẻ em; thực hiện có hiệu quả Đề án 01-ĐA/TU ngày 18/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về Công tác kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku” với Đảng ủy xã Biển Hồ, đã tổ chức 28 lượt với 60 người vào làm việc, làm công tác dân vận tại xã Biển Hồ và các làng; thăm, tặng quà với tổng kinh phí hỗ trợ 28.950.000 đồng. Tổ chức 06 đợt giám sát chuyên đề, 14 đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với 5.920 lượt cử tri tham gia; tổng hợp 16 ý kiến liên quan đến cấp tỉnh, 60 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết cấp thành phố và 98 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường; đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân vào ngày 15 hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân của phường.

Hoạt động quản lý, điều hành theo pháp luật, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ khắc phục tình trạng hành chính hóa và gần dân hơn; công tác cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt cơ chế một cửa; trong 5 năm đã tiếp nhận hơn 17.255 lượt hồ sơ, thu phí trên 434.914.000 đồng;  Phối hợp UBMTTQVN phường triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,1%; triển khai kế hoạch bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố (2 lần) trong nhiệm kỳ theo đúng quy trình. Hoàn thành việc sáp nhập, thành lập mới tổ dân phố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh Gia Lai về chia tách, sáp nhập và đổi tên các thôn, làng tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai đúng quy định; hoàn thành công tác tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016; tổng điều tra kinh tế năm 2017 và tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện thường xuyên, tiếp nhận 67 đơn, hòa giải thành 39 đơn, 28 đơn chuyển lên cấp trên; hoà giải tại các tổ dân phố: đã hoạt động tương đối tốt, nhất là các vụ việc liên quan đến mâu thuẫn gia đình, hàng xóm và các vụ việc tranh chấp lẫn nhau tại khu dân cư, trong nhiệm kỳ, tiếp nhận 25 đơn, hòa giải thành 16 đơn, chuyển lên phường 9 đơn.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường duy trì tốt công tác phối hợp giữa Mặt trận và các tổ chức thành viên về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và tổ chức thực hiện công tác giám sát và phản biện góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217, 218 của Bộ chính trị (khóa XI); tổ chức 04 đợt giám sát trên các lĩnh vực: giám sát việc thực hiện quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm trên địa bàn phường; giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về “Chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ Quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã xuất ngũ, phục vụ, thôi việc.”; giám sát việc thực hiện công tác giảm nghèo hàng năm trên địa bàn phường theo tiêu chí giai đoạn 2016-2020; giám sát việc thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn về vận động nhân dân đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi trong phạm vi thôn, tổ dân phố; tổ chức 04 đoàn giám sát thực hiện QCDC ở cơ sở tại các tổ dân phố và làng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt, Hội LHPN vận động 87% phụ nữ tham gia vào tổ chức; Đoàn thanh niên vận động 73,4% thanh niên vào tổ chức; Hội Cựu chiến binh vận động 98% cựu chiến binh vào tổ chức; Hội nông dân vận động 100% hộ nông nghiệp vào tổ chức; Công đoàn vận động 100% người lao động vào tổ chức...

Trong nhiệm kỳ qua, được sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Pleiku, sự nỗ lực quyết tâm cao, đoàn kết nhất trí của Đảng bộ phường Yên Thế, đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế có bước phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, sửa chữa xây dựng, nhiều đường hẻm trên địa bàn phường được lắp đặt điện chiếu sáng và đầu tư duy tu, sửa chữa, làm mới. Đời sống vật chất của Nhân dân được nâng lên rõ rệt, giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng ngày càng được quan tâm, chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; đảng viên giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy tốt truyền thống đoàn kết của Đảng bộ. Hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền có chuyển biến tiến bộ hơn. Hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội chú trọng hướng về khu dân cư. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy mạnh mẽ tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần thúc đẩy hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của phường.

Bài và ảnh: Sỹ Nhân

 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png