TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đảng bộ phường Trà Bá triển khai học tập Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư

Ngày đăng bài: 01/03/2019
Ngày 26/02/2019, BCH Đảng bộ phường Trà Bá tổ chức Hội nghị học tập và quán triệt nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35-NQ/TW, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

tin-tra-ba-nq-(1).jpg

Hội nghị được quán triệt một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh đến bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Về Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia. Trong đó nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là: Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia. Xây dựng biên giới Quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia. Góp phần phát triển kinh tế, xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lâm Văn Ánh – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh: Nghị quyết số 33- NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia và Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là 2 Nghị quyết rất quan trọng được Bộ Chính trị ban hành nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Vì vậy, việc học tập quán triệt các Nghị quyết là rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đến sự phát triển của đất nước. Đồng chí yêu cầu: các đại biểu tập trung tiếp thu đầy đủ các nội dung cơ bản cốt lõi của các nghị quyết. Trên cơ sở nội dung, văn bản được quán triệt tại Hội nghị, các cấp ủy chi bộ trực thuộc tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai các Nghị quyết ở đơn vị mình đảm bảo tính nghiêm túc và hiệu quả./.
                                                          Thiện Châu – UBND phường Trà Bá
                                                                    
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png