TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đảng bộ cơ quan Chính quyền TP.Pleiku sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015

Ngày đăng bài: 03/08/2015
Ngày 30/7/2015, Đảng bộ cơ quan Chính quyền thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 tại  Hội trường Trụ sở HĐND-UBND.Pleiku.

Trong 6 tháng đầu năm 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Đảng ủy cơ quan Chính quyền đã lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc bám sát Nghị quyết của Đảng bộ thành phố, Nghị quyết HĐND thành phố và Nghị quyết của Đảng bộ cơ quan Chính quyền xây dựng Kế hoạch, đề ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác. Các chi bộ, cơ quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, làm tốt công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đia bàn; cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ đề ra trong 6 tháng đầu năm 2015.

Đảng ủy và cấp ủy Chi bộ thường xuyên quan tâm đến nhiệm vụ lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao lập trường, quan điểm của người đảng viên, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực. Thường xuyên tuyên truyền và giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức trong cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã quán triệt, triển khai, tổ chức cho đảng viên và quần chúng tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết của cấp trên. Các Chi bộ đã xây dựng quy tắc ứng xử trong các cơ quan, đơn vị phù hợp với công việc chuyên môn để  mỗi đảng viên, công chức, viên chức rèn luyện. Công đoàn cơ sở các cơ quan, đơn vị hoạt động đạt kết quả tích cực. Đã tổ chức có chất lượng phong trào thi đua yêu nuớc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tham gia các đợt thi đua do công đoàn cấp trên phát động. Phối hợp với từng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đầu năm, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan, đẩy mạnh các phong trào thể dục, thể thao, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ cán bộ công chức, viên chức, tham gia tốt các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động nhân đạo từ thiện...


Đảng bộ, Chi bộ lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng với việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh, triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, tổ chức sinh hoạt các chuyên đề năm 2015. Các tổ chức cơ sở Đảng luôn quan tâm đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên trên 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức; tuân thủ các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, công tác tự phê bình và phê bình trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng, tiếp thu lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ và quần chúng nhân dân.

Công tác phát triển Đảng viên được Đảng bộ quan tâm đúng mức, chỉ đạo các chi bộ tập trung công tác tạo nguồn, phát triển Đảng viên hàng năm. Trong 6 tháng đầu năm 2015, Đảng bộ đã làm hồ sơ đề nghị chuyển Đảng chính thức cho 07 đồng chí, cử 16 quần chúng học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp được 7 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam (đạt 87,5% kế hoạch), nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 185 đồng chí; hiện có 02 hồ sơ đã trình Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, kết nạp.

Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế nhất định như: Tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số ít đồng chí cán bộ, đảng viên ở một số Chi bộ chưa cao; chưa chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chưa dành thời gian đi cơ sở nắm bắt tình hình, phục vụ cho công tác tham mưu, đề xuất, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một cách kịp thời, có hiệu quả; Công tác thông tin, chế độ báo cáo, viết nộp sổ trực báo định kỳ của một số Chi bộ đôi lúc chưa kịp thời;  Công tác giáo dục chính trị tư tưởng bước đầu đã có kết quả nhất định nhưng chưa thật sự đi vào chiều sâu. Chất lượng sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ còn có mặt hạn chế. Trong 6 tháng đầu năm, vẫn còn có 03 đảng viên, công chức, viên chức vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, bị xử lý kỷ luật; Việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan được thực hiện có hiệu quả, tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có một vài cán bộ, công chức, viên chức chưa chấp hành tốt; Tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản còn chậm như: Công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú, cải tạo hệ thống điện chiếu sáng thành phố; tình trạng cơi nới, lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, mua bán vẫn còn diễn ra khá phổ biến, vẫn còn tình trạng tái vi phạm sau khi xử lý. Công tác hậu kiểm cấp phép xây dựng chưa thực hiện thường xuyên, việc kiểm tra xây dựng đối với các tổ chức gần như còn bỏ ngỏ. Công tác quản lý bảo vệ rừng hiệu quả chưa cao.

Tại Hội nghị, các đảng viên đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Đồng chí Trần Thị Tâm -Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Tâm - Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng bộ cơ quan Chính quyền nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm các Chi bộ, cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ đã phấn đầu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong 6 tháng cuối năm, các chi bộ chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị rà soát nhiệm vụ công tác cuối năm, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đảng bộ, Chi bộ đề ra năm 2015. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công nhân viên chức. Trung đội tự vệ cơ quan khối chính quyền thường xuyên trực gác, bảo vệ an ninh trật tự ở các cơ quan. Quan tâm công tác kết nghĩa làng đồng bào dân tộc thiểu số. Giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và giờ giấc, nội quy của cơ quan, đơn vị và đoàn kết xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý các chi bộ công tác tạo nguồn phát triển đảng viên phải đảm bảo về chất lượng và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  ngày càng đi vào chiều sâu, làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng…

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ cơ quan Chính quyền đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XI (nhiệm kỳ 2015-2020).

T.Hiền
 
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png