TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đảng bộ Thành phố lãnh đạo thực hiện Di chúc Bác Hồ

Ngày đăng bài: 21/08/2019
Qua 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, gắn với thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp, Đảng bộ thành phố Pleiku đã lãnh đạo hiệu quả nhiệm vụ kinh tế - xã hội, xây dựng Thành phố Pleiku ngày càng phát triển.

Từ một địa phương nghèo nàn, lạc hậu sau ngày giải phóng, hoà cùng không khí cách mạng của cả nước, Đảng bộ Thành phố Pleiku đã tập trung lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả của chiến tranh để lại, kịp thời giải quyết công ăn việc làm và đời sống cho người dân. Qua đó, đã cơ bản giải quyết nạn đói và thất nghiệp, đẩy mạnh mọi mặt đời sống xã hội và tái thiết quê hương, đưa kinh tế - xã hội thị xã từng bước đi vào ổn định.
 
DSCN1076.jpg
Tuyên truyền trực quan kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ Thành phố Pleiku.

Từ sau năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới và công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, Pleiku đã có sự phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân và hạ tầng cơ sở không ngừng được cải thiện. Đảng bộ Pleiku đã có kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn với những bước đi cụ thể vững chắc và đúng hướng. Đặc biệt là từ những thành tựu đạt được trong giai đoạn 1986-1999, Pleiku đã được cấp có thẩm quyền quyết định nâng hạng từ đô thị loại IV lên đô thị loại III và nâng cấp thị xã lên thành phố.

Ông Trần Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku cho biết: “Giai đoạn từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ thành phố đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, đề ra các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa X đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020. Đồng thời, đã tập trung lãnh đạo xây dựng nhiều công trình, hạ tầng kỹ thuật đô thị, cùng với các công trình dự án được Trung ương và tỉnh đầu tư, đã làm cho bộ mặt thành phố ngày càng khang trang, hiện đại. Địa phương đã lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hướng đến xây dựng một thành phố Pleiku hiện đại ở khu vực Bắc Tây Nguyên”.Công tác đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đã nhận được sự đồng thuận và tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang. Ông Võ Phúc Ánh - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Pleiku cho biết: “Thành phố tập trung nguồn lực để hoàn thiện từng bước hệ thống hạ tầng đô thị thiết yếu. Giai đoạn năm 2011-2018, thành phố bố trí trên 1.374 tỷ đồng đầu tư 326 công trình xây dựng cơ bản. Đến nay, thành phố có 207 tuyến đường đô thị có tên với chiều dài gần 272,5 km đã nhựa hóa và bê tông hóa hơn 273 km (đạt 99,6%), có 2.036 tuyến đường hẻm với chiều dài hơn 737 km đã nhựa hóa và bê tông hóa đạt trên 47%. Hệ thống điện chiếu sáng ở 207 tuyến đường đạt hơn 99%...”.

Mặt khác, Thành phố đã triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa và nếp sống văn minh đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn...
 
DSCN6868-(2).jpg
UBND Thành phố Pleiku khen thưởng các cá nhân có thành tích xây dựng nông thôn mới.
 
Các cấp, các ngành của Thành phố đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XI) về nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Pleiku giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030, bước đầu đạt được nhiều kết quả. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm. Đến cuối năm 2018 thành phố còn 436 hộ nghèo (chiếm 0,82%) và 556 hộ cận nghèo (1,05%) - trong đó  dân tộc thiểu số còn 217 hộ nghèo và 213 hộ cận nghèo.  

Ông Võ Quang Nhân - Trưởng Phòng lao động, thương binh và xã hội Thành phố cho biết: “Thành phố có 4.860 đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn được giải quyết hưởng chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, 2.695 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đã rà soát đề nghị Nhà nước phong tặng, truy tặng 55 mẹ Việt Nam anh hùng, trong đó có 8 mẹ còn sống đang được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Việc xã hội hóa chăm sóc người có công với cách mạng được đẩy mạnh, tặng “Sổ tiết kiệm tình nghĩa” với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng cho đối tượng   chính sách có hoàn cảnh khó khăn, vận động hỗ trợ nhà ở cho 166 người với số tiền gần 5,7 tỷ đồng... Thành phố đã hoàn thành xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở”.

Qua 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), kinh tế - xã hội của Thành phố tiếp tục phát triển, tăng trưởng khá và ổn định. Tốc độ tăng giá trị sản xuất (theo giá 2010) ước đạt 10,82%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ chiếm gần 51%, công nghiệp hơn 44%, nông nghiệp gần 5%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt hơn 61 triệu đồng (khoảng 2.690 USD). Thương mại và dịch vụ có mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng bình quân 12,47%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hơn 9,8%/năm, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân gần 6%/năm. Thành phố Pleiku đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tại 9/9 xã và đang đề nghị Chính phủ công nhận Thành phố đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục  xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số  theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Trần Xuân Quang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku nhấn mạnh thêm: “Hiện nay, địa phương đã lập hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Phát huy những thành tựu đã đạt được sau 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Đảng bộ thành phố Pleiku quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. Tiếp tục khai thác có hiệu quả và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực kêu gọi xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đầu tư và triển khai các dự án trên địa bàn và ứng  dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. Thu hút  các thành phần kinh tế tham gia vào các dự án đầu tư và cải tạo chỉnh trang đô thị kết hợp với nâng cao năng lực quản lý và phát triển đô thị tại địa phương, xây dựng thành phố Pleiku theo định hướng phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 là thành phố Cao nguyên xanh vì sức khỏe”.

Bài và ảnh: THANH NHẬT
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png