TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đại hội Chi bộ phòng Quản lý đô thị thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 21/06/2020
Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Phòng họp B, Trụ sở HĐND & UBND thành phố. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại biểu các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và toàn thể đảng viên của chi bộ.

Báo cáo chính trị trình Đại hội chi bộ lần thứ II nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên cơ quan tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực: Quy hoạch, quản lý đô thị, cơ sở hạ tầng, kiến trúc đô thị, giao thông, xây dựng, chỉnh trang đô thị đạt được một số kết quả quan trọng. Tham mưu điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm 2030 tầm nhìn 2050; lập quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020, nâng tỷ lệ phủ kín quy hoạch trên địa bàn thành phố đạt 84,14%, trong đó tỷ lệ phủ kín quy hoạch khu vực nội thành đạt 60%; hoàn thành đề án nâng cấp đô thị loại I và được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 công nhận thành phố Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố; tăng cường trật tự kỷ cương trong công tác quản lý lòng đường, vỉa hè trên địa bàn thành phố; phối hợp kiểm tra xử lý hành vi vi phạm trật tự đô thị, trường hợp xây dựng sai phép, không phép, từng bước thiết lập trật tự xây dựng, kỷ cương văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Đã phối hợp tổ chức ra quân làm trật tự đô thị trên 1.360 đợt với hơn 13.600 lượt người tham gia; xử lý 5.149 trường hợp xây dựng không có giấy phép, sai phép. Đã phối hợp kiểm tra chất lượng hơn 100 hạng mục công trình, thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng 140 công trình, qua đó phát hiện khắc phục sai sót đã tiết kiệm giảm trừ ngân sách Nhà nước 3,218 tỷ đồng. Tham mưu tăng cường công tác quản lý dịch vụ công ích, thường xuyên kiểm tra, duy trì hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, duy trì chăm sóc cây xanh đô thị và công tác thu gom vận chuyển rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố ngày càng xanh - sạch - đẹp.
Công tác xây dựng đảng luôn quan tâm chú trọng. Chi bộ thường xuyên quán triệt phổ biến kịp thời quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; giáo dục cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới. Duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy đảm bảo theo quy định. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 12 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ I đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng đảm bảo theo kế hoạch. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Phòng quản lý đô thị, Đội kiểm tra quy tắc thành phố xây dựng đơn vị, công sở đạt chuẩn văn hóa; Công đoàn cơ sở, chi đoàn cơ sở vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.
 
qldt1.jpg

Với tinh thần thẳng thắn tự phê bình và phê bình, đại hội nhìn nhận việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị có mặt còn hạn chế, nhất là công tác tham mưu quản lý trật tự đô thị vẫn còn tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh buôn bán; vệ sinh môi trường một số nơi chưa đảm bảo. Công tác triển khai lập quy hoạch, nhất là quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các quy hoạch thực hiện dự án kêu gọi đầu tư còn chậm chưa đạt tiến độ đề ra. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa đi vào chiều sâu; tinh thần tự giác học tập, ý thức tự phê bình và phê bình của một số đảng viên chưa cao. Hoạt động của Công đoàn và Đoàn thanh niên chưa chủ động, sáng tạo...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương những kết quả và thành tích của chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí gợi ý Đại hội cần thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, phân tích những hạn chế cần khắc phục, làm rõ nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian đến. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ đặt ra của Đảng bộ thành phố Pleiku trong giai đoạn 2020 - 2025 rất to lớn, trong đó việc lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ II là rất quan trọng, đòi hỏi toàn thể cán bộ, đảng viên nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong nhiệm kỳ đến, chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả và bài học kinh nghiệm đã được rút ra trong nhiệm kỳ qua. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên, tính tự giác của mỗi cá nhân trong tự học và tự rèn luyện. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Tổ chức sinh hoạt Đảng đảm bảo đúng định kỳ, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng và tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch hàng năm. Tập trung lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể hoạt động hiệu quả; thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, cơ quan tham mưu tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, quản lý đô thị, trật tự đô thị, xây dựng, chỉnh trang đô thị… Tập trung tham mưu triển khai lập quy hoạch phân khu đạt 100%, quy hoạch chi tiết đạt trên 60% để làm cơ sở quản lý đô thị và kêu gọi đầu tư. Phối hợp tham mưu hoàn thiện một số tiêu chí đô thị loại I còn thiếu; phối hợp triển khai Đề án xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh, phấn đấu xây dựng thành phố Pleiku ngày càng xanh - sạch - đẹp, đúng định hướng quy hoạch chung là Thành phố “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”. Xử lý nghiêm các trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, xây dựng sai phép, không phép trên địa bàn thành phố…
 
qldt2-(1).jpg

Đại hội thống nhất biểu quyết chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2020- 2025. Đại hội bầu Ban Chấp hành Chi bộ khóa II nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; đồng chí Phạm Thế Tâm, Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố được tín nhiệm tái cử bầu giữ chức vụ Bí thư chi bộ và đồng chí Nguyễn Công Tuấn, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị thành phố giữ chức vụ Phó Bí thư chi bộ khóa II. Đại hội cũng bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XII gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý đô thị thành phố Pleiku lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành nội dung, chương trình đề ra đảm bảo theo quy định hướng dẫn và thành công tốt đẹp./.
                                                                                       Hồng Nguyệt
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png