TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy Pleiku lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 19/05/2020
Ngày 14/5/20, Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy Pleiku tổ chức thành công Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Trần Xuân Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu, giúp việc Thành ủy; cùng các viên của chi bộ Ban Dân vận Thành ủy Pleiku.

dv1-(1).jpg
Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy.
 
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, chi bộ Ban Dân vận đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận; thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Thành ủy giao. Tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy việc triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận...của Trung ương, Tỉnh, Thành phố về công tác dân vận, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác của các đoàn thể, các Hội quần chúng; ra quyết định thành lập các Tổ công tác chỉ đạo vận động quần chúng của Thành phố; điều chỉnh phân công kết nghĩa với các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của các cơ quan, đơn vị theo Đề án 01-ĐA/TU của Thành ủy; hàng năm tham mưu chỉ đạo, thẩm định nội dung giám sát, phản biện của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu kiện toàn khối Dân vận xã, phường; làm thủ tục đề nghị tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” cho 08 cán bộ làm công tác dân vận ở Đảng bộ Thành phố; chuẩn bị nội dung làm việc với các Đoàn kiểm tra, Đoàn công tác của Trung ương, Tỉnh; tham mưu góp ý Sổ tay “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, kế hoạch xây dựng một số mô hình Nông hội trên địa bàn thành phố. Tham mưu Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung trong Pháp lệnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về “Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”...
 
dv2-(1).jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ Ban Dân vận Thành ủy.
 
Phối hợp với Công an thành phố, cơ quan Quân sự Thành phố và giữa cơ quan Quân sự với các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, với Bộ tham mưu Quân đoàn 3 về công tác dân vận trong lực lượng vũ trang, công tác quân sự địa phương. Cùng với Công an Thành phố và Đảng ủy các xã, phường trong công tác theo dõi, giáo dục, quản lý đối tượng FULRO và những người liên quan đến hoạt động FULRO. Phối hợp tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân nhất là nhân dân làng đồng bào DTTS thực hiện đúng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Chỉ đạo khối Dân vận xã phường, phối hợp Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, kinh doanh, vệ sinh môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ. Tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị, thực hiện an toàn giao thông. Hàng năm phối hợp với Trung tâm Chính trị Thành phố mở các lớp tập huấn về công tác Dân vận cho cán bộ Tổ trưởng tổ Dân vận khu dân cư, tập huấn về Quy chế dân chủ cho Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở.

Thông qua các kỳ họp, Chi bộ đã quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. thường xuyên theo dõi, nắm bắt về tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên để có biện pháp giáo dục kịp thời. Nhìn chung, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. Chi bộ thường xuyên quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của BCH Trung ương về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Qua kiểm tra, giám sát giúp cho đảng viên thấy được những ưu, khuyết điểm của mình, từ đó xây dựng kế hoạch rèn luyện phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ. Hàng năm 100% đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ điều lệ Đảng quy định, nhiệm vụ do chi bộ phân công. Chi bộ được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Chi bộ đã thực hiện đúng chức năng là hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, công chức đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, tích cực cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, tham gia lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan có hiệu quả, chất lượng, đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong chương trình công tác nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác chính trị tư tưởng được tiến hành thường xuyên. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) đã đạt được những kết quả quan trọng. Đã lãnh đạo về công tác tổ chức, cán bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức tham gia các hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công chức ngày càng tốt hơn. Công tác xây dựng tổ chức đảng được chú trọng, thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên, sinh hoạt chuyên đề ngày càng thiết thực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Quy định về những điều đảng viên không được làm được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đại hội đã tập trung thảo luận và đề ra những mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu cũng như nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu ra Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, và đồng chí Y Khum tái đắc cứ Bí thư chi bộ Ban Dân vận Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 02 đại biểu (có 01 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
                                                                                        
  Tin, ảnh: Sỹ Nhân 
 
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png