TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Thương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng bài: 06/06/2020
 Trong 02 ngày 04 và 05 tháng 6 năm 2020, Đảng bộ phường Hội Thương đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong toàn phường. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Tiến Dũng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Nguyễn Đình Chung - Ủy viên Thường vụ– Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành ủy cùng đến dự.

ht1.jpg
Toàn cảnh đại hội Đảng bộ phường Hội Thương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Hội Thương đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng bộ phường đề ra. Kinh tế phát triển ổn định và đạt mức tăng trưởng khá. Công tác đầu tư chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị theo Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) được tập trung triển khai hiệu quả, đã huy động được sự đóng góp của nhân dân và doanh nghiệp cùng với nhà nước trong công tác xây dựng, chỉnh trang đô thị trên địa bàn phường, nhất là tuyến đường Sư Vạn Hạnh, đường Nguyễn Thái Học, đường Phan Đình Giót. Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng Dự án kè chống sạt lỡ suối Hội Phú. Các vấn đề văn hóa - xã hội đạt những kết quả quan trọng, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết việc làm luôn được quan tâm chỉ đạo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Hiện nay, toàn phường còn 11 hộ nghèo theo tiêu chí mới; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95,9%, tăng 5,9% so với Nghị quyết đề ra. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương có nhiều cố gắng; các hoạt động giao quân, huấn luyện, diễn tập đều đạt kết quả tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, ổn định. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
 
ht2.jpg
Phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội Thương.
 
Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực: Việc xây dựng chi bộ có cấp ủy vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Thực hiện sáp nhập 02 trường học thành 01 trường, giảm số tổ dân phố từ 17 tổ dân phố xuống còn 7 tổ dân phố. Đội ngũ cán bộ, công chức của phường đạt chuẩn trình độ đào tạo về chuyên môn nghiệp và lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 31 quần chúng ưu tú vào đảng vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
 
ht3.jpg
Đồng chí Bùi Tiến Dũng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức  Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bùi Tiến Dũng – Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu đạt được, Đảng bộ cũng cần phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm để đề ra những giải pháp phù hợp trong thời gian tới như: Thu ngân sách nhà nước có năm chưa đạt so với Nghị quyết đề ra; chưa có nhiều giải pháp đột phá để thúc đẩy ngành tiểu thủ công nghiệp, ngành thương mại - dịch vụ trên địa bàn. Việc lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè làm nơi đậu đỗ xe, kinh doanh, buôn bán chưa xử lý triệt để, tình trạng tái lấn chiếm vẫn còn xảy ra. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND, ngày 20/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố còn chậm. Công tác đấu tranh, tố giác tội phạm của một bộ phận nhân dân chưa thật sự quyết liệt. Tỷ lệ đảng viên là Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng các đoàn thể ở khu dân cư chưa đạt theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 21/8/2006 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa IX). Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội còn lúng túng trong triển khai thực hiện vai trò phản biện xã hội.

Đại hội đã thảo luận, thống nhất chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Đảng bộ phường Hội Thương xác định “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương; đảm bảo quốc phòng, an ninh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng phường Hội Thương phát triển bền vững. Cần xác định rõ những tiềm năng, thế mạnh và phát huy lợi thế sẵn có của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo định hướng đã đề ra. Đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ; nâng cao chất lượng phục vụ và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Chỉnh trang, nâng cấp các chợ trên địa bàn theo hướng xã hội hóa, tạo điều kiện tốt nhất để thông thương hàng hóa. Xây dựng 01 khu phố ẩm thực góp phần phát triển tiềm năng du lịch trên địa bàn thành phố. Tăng cường công tác quản lý về trật tự đô thị, trật tự xây dựng theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị của thành phố. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU, ngày 11/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Đầu tư, chỉnh trang hệ thống công trình hạ tầng đô thị đến năm 2020”. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trước hết là thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Triển khai thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện có hiệu quả Đề án“Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong Đảng bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cá nhân trong việc tiếp thu góp ý, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tập trung công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, ở địa bàn khu dân cư để tăng cường thực lực chính trị ở cơ sở. Thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng để nâng cao chất lượng đảng viên.
 
ht4-(1).jpg
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành khóa XI ra mắt, nhận nhiệm vụ.
 

 Đại hội đã bầu ra 13 Ủy viên Ban Chấp hành, 05 Ủy viên Ban Thường vụ, 02 Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Quang tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy phường Hội Thương khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, năng lực và uy tín, tiêu biểu cho trí tuệ và tinh thần đoàn kết; đảm bảo trẻ hoá đội ngũ cán bộ và đảm bảo tính kế thừa trong Đảng bộ để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Pleiku lần thứ XII là những đồng chí tiêu biểu đại diện cho Đảng bộ phường để góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Thùy Liên
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png