TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

UBND TP.Pleiku: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Pleiku, giai đoạn 2010-2020

Ngày đăng bài: 07/09/2019
Ngày 03/9/2019, UBND thành phố Pleiku tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn thành phố Pleiku, giai đoạn 2010-2020.

Qua 10 năm thực hiện, phong trào thi đua đã lan tỏa đến các thôn, làng và từng hộ dân trong triển khai xây dựng NTM. Đồng thời, phong trào thi đua đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, HĐND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện và sự quản lý điều hành cụ thể của UBND thành phố, sự vào cuộc của các Phòng, ban, đoàn thể và các doanh nghiệp, đơn vị quân đội đã chung sức, chung lòng xây dựng NTM. Đến nay, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã cùng vào cuộc một cách đồng bộ, góp phần tạo diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn; đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn tiếp tục được nâng cao; văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được đảm bảo.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được triển khai trên địa bàn thành phố Pleiku từ năm 2010. Sau 03 năm triển khai thành phố đã có 03/09 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; sau 07 năm triển khai 09/09 được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quá trình triển khai thực hiện, Chương trình luôn nhận được sự quan tâm của UBND tỉnh, các sở ngành của tỉnh, sự chỉ đạo chặt chẽ của Thành ủy, UBND thành phố đã thành lập, kiện toàn, phân công nhiệm vụ và ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, Văn phòng Điều phối NTM thành phố. Tại các xã cũng đã thành lập, kiện toàn, phân công nhiệm vụ và ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo; Ban quản lý xã và Ban Phát triển, Ban Giám sát các thôn, làng.

Công tác tuyên truyền được cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường tập trung để nâng cao nhận thức của người dân, thay đổi nếp nghĩ, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhân dân.

Kết quả huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM từ năm 2010 đến nay là 1.847.801,4 triệu đồng, trong đó: Vốn từ ngân sách nhà nước: 595.327,4 triệu đồng, vốn ngoài ngân sách Nhà nước: 1.252.473,9 triệu đồng.

Hệ thống giao thông của các xã thường xuyên được đầu tư. Đến nay, tỷ lệ đường trục xã, liên xã được đường bê tông, nhựa hóa đạt 100%; tỷ lệ đường trục thôn, làng được bê tông đạt 91,2%; tỷ lệ đường ngõ xóm cứng hóa đạt 76,6%; tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận lợi đạt 82,9%.

Hệ thống thủy lợi của các xã phát huy được hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tưới tiêu của người dân. Hệ thống lưới điện trên địa bàn thành phố được đầu tư từ nhiều nguồn vốn. 100 % số hộ trên địa bàn các xã sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn điện.  Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống trường học từ  mầm non đến THCS ở các xã được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa đảm bảo đạt chuẩn. Đến nay tại các xã có 24 trường học, 6/24 trường học đạt chuẩn quốc gai về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Việc đầu tư lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, hệ thống truyền thanh được đầu tư bổ sung hàng năm đã cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân.

Về tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn: Hiện có 5 chợ trên địa bàn 4 xã. Với nguồn kinh phí trực tiếp từ Chương trình kết hợp xã hội hóa trong đầu tư đã nâng cấp, sửa chữa 04 chợ với kinh phí 7.658,24 triệu đồng. Đến nay 05 chợ đã được đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, xây dựng nội quy hoạt động chợ đảm bảo đúng quy định, và đạt các tiêu chuẩn về chợ NTM.

Về tiêu chí Thông tin và Truyền thông: Đã thực hiện xây dựng trang thông tin điện tử thành phần của các xã trên trang thông tin điện tử của thành phố, trang bị hệ thống đài truyền thanh không dây cho các xã với kinh phí 3.065,98 triệu đồng. Số lượng và hiện trạng các điểm bưu chính viễn thông trên địa bàn các xã được đảm bảo, 9/9 xã có điểm bưu chính đạt chuẩn, có điểm truy cập internet công cộng, có đài truyền thành và hệ thống loa đến các thôn.  

Về tiêu chí Nhà ở dân cư: Trên địa bàn các xã không còn nhà tạm, nhà dột nát. Tổng số hộ gia đình có nhà đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng trên địa bàn các xã là 11.183/12.744 hộ, đạt tỷ lệ 87,75% (tăng 24,98% so với năm 2011). 

Ngành nông nghiệp thành phố luôn duy trì ở mức tăng trưởng ổn định; giá trị sản xuất tăng bình quân 4,6%/năm; cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt từ 621.776,6 triệu đồng năm 2010 lên 1.052.355,5 triệu đồng đồng năm 2018 (theo giá so sánh 2010), trong đó: trồng trọt đạt từ 339.381,2 triệu đồng năm 2010 lên 534.917,6 triệu đồng năm 2018, chăn nuôi đạt từ 280.912,4 triệu đồng năm 2010 lên 551.358,2 triệu đồng đồng, dịch vụ và các hoạt động khác 1.483,0 triệu đồng năm 2010 lên 2.079,6 triệu  đồng năm 2018 .
 
Trên địa bàn 9 xã có 12 HTX nông nghiệp, trong đó 1 HTX chăn nuôi, 11 HTX tổng hợp. Tổng số thành viên đăng ký hoạt động theo Luật HTX năm 2012 là 1.001 thành viên; tổng số lao động làm việc trong HTX là 28 lao động. Thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên trong HTX: 36,75 triệu đồng/người/năm. Thu nhập bình quân đầu người của các xã năm 2016 đạt 29,31 triệu đồng/người/năm, năm 2017 đạt 32,24 triệu đồng/người/năm, năm 2018 đạt 35,86 triệu đồng/người/năm, tăng 3,04 lần so với năm 2011 (năm 2011 là 11,81 triệu đồng/người/năm). Hiện nay, 9/9 xã đạt tiêu chí Thu nhập, tăng 9 xã so với năm 2011. 

Tổng số lao động trong độ tuổi lao động của các xã là 32.057 người, số lao động có việc làm là 30.852 người, đạt 96,24%. 9/9 xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm, tăng 5 xã so với năm 2011. 

Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo bình quân trên địa bàn 9 xã là 8,06%. Qua 9 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp như: hỗ trợ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững thông qua các dự án phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn ngân hàng và các nguồn vốn khác; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện các chương trình an sinh xã hội (hỗ trợ mua thẻ BHYT, xây nhà cho các đối tượng chính sách,...). Bên cạnh đó, cùng với sự quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng, sự nỗ lực vươn lên của các hộ nghèo đã giải quyết cơ bản những vấn đề bức xúc của hộ nghèo, cận nghèo… Vì vậy, công tác giảm nghèo đã đạt được kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo năm sau thấp hơn năm trước. Hiện tại, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều tại 9 xã (đã trừ các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội) là 213 hộ/12.711 hộ, chiếm tỷ lệ 1,68%.

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn 09 xã, cụ thể: Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp ở các cấp học đạt 100%. 9/9 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS. 9/9 xã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở ở các xã được tiếp tục học trung học phổ thông, bổ túc, học nghề đạt 95,6%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của 9 xã đạt 45,05%. 9/9 xã đạt tiêu chí Giáo dục và Đào tạo, tăng 2 xã so với năm 2011. 

Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển. Các trạm y tế xã đã được đầu tư xây dựng, củng cố và nâng cấp, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Kết quả 9/9 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế của 9 xã đạt 85,3%, tăng 44,4% so với năm 2011. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi của 9 xã chiếm 13,3%.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu những khó khăn hạn chế trong 10 năm triển khai thực hiện cũng như đưa ra những mô hình, cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới tại các xã, phường.
 
IMG_5229-(1).jpg

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Duy Thuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận những kết quả mà thành phố đã đạt được trong 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng chí đề nghị UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tăng năng suất cây trồng, tham mưu Thành ủy ban hành Nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng; củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; tích cực phát triển các phong trào “Pleiku chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào của UBMTTQVN và các đoàn thể thành phố.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; hướng dẫn các xã thực hiện xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG thành phố tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được phân công, có biện pháp chỉ đạo và giúp các xã khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong triển khai Chương trình xây dựng NTM; hướng dẫn các xã triển khai thực hiện các tiêu chí do ngành phụ trách quản lý. Phát huy sự tham gia của lực lượng quân đội tham gia cùng với chính quyền chung tay xây dựng nông thôn mới.

Tập trung rà soát, điều chỉnh và thực hiện quy hoạch gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp; quy hoạch vùng cụm - tuyến công nghiệp, vùng sản xuất nông sản chủ lực, phát triển công nghiệp dịch vụ và đưa nông sản chủ lực của thành phố Pleiku trở thành sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong tỉnh.

Cũng tại Hội nghị, UBND thành phố đã trao giấy khen của UBND thành phố cho 18 tập thể và 27 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Pleiku chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010-2020.

Thủy Tiên
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png