TIN TỨC

CHUYÊN MỤC

Thành phố Pleiku: Phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Ngày đăng bài: 07/02/2020
Chủ tịch UBND thành phố Pleiku Nguyễn Hữu Quế vừa ký ban hành Công văn số 237/UBND-TĐKT về phát động phong trào thi đua năm 2020 của thành phố Pleiku.

pleiku-2.jpg
Thành phố Pleiku khen cá nhân có thành tích thi đua yêu nước.

Công văn nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua về chung sức xây dựng nông thôn mới,  chung tay vì An toàn giao thông, chung tay vì người nghèo; tiếp tục thực hiện các phong trào của thành phố như: “Cán bộ, công chức, viên chức thành phố Pleiku thi đua thực hiện văn hóa công sở” và phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2020, triển khai các mô hình khuyến nông tại các xã xây dựng nông thôn mới, gắn với tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW  của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua sôi nổi, sâu rộng, thiết thực, lập thành tích chào mừng thành phố Pleiku được công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai, các sự kiện chính trị lớn của đất nước và địa phương, đại hội Đảng các cấp, góp phần thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển của thành phố năm 2020... Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá xúc tiến du lịch; đầu tư các hạng mục phát triển làng Nông thôn mới kết hợp với phát triển du lịch tại làng Ia Nueng, xã Biển Hồ và làng Wâu, xã Chư Ă. Rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường phòng chống tham nhũng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cải cách hành chính…

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Kiện toàn Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp xã; kiện toàn bộ máy, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm, chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cấp.  Triển khai thực hiện đầy đủ, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng hành động dũng cảm, thành tích sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác, nâng cao tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, công tác. Rà soát, giải quyết dứt điểm khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến, đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu  Mẹ Việt Nam Anh hùng.
pleiku-(1).jpg
Một góc trung tâm Thành phố Pleiku.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, phường cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng các điển hình tiên tiến; lựa chọn các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để biểu dương, khen thưởng, tạo điều kiện để các điển hình phát huy sáng kiến, giải pháp, mô hình hiệu quả và tuyên truyền nêu gương, tạo sức lan tỏa rộng lớn trong xã hội, nhất là các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích cao, đồng thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu. MTTQ và các tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động,  phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020.

Tin, ảnh: THANH NHẬT
customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: 81 Hùng Vương - T
hành phố Pleiku - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3830 155
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3828414
1478004004_Mail.png  Email: ubndpleiku@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: 
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 24/02/2015 của Sở Thông tin và Truyền thông
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2018 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png